Zintrac 5 L

FKnr.: 68945 | Leverandørens varenr.: R011PYP48MY6E
  • Bladgjødsel, flytende
  • Sink
  • Til jord- og hagebruksvekster
  • Mot sinkmangel
  • Aktuell i jord med høy pH
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ferdig formulert bladgjødsel (suspensjon) til bruk ved sinkmangel på jord- og hagebruksvekster.

Ved sterk mangel kan behandling gjentas etter 10-14 dager i korn, kløver og potet. Størst problem ved høy pH. Sinkoksyd (40% sink på vektbasis, tilsvarende 700 g Zn per liter).

Rystes før bruk.

Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 50-100 ml
Pakningsstørrelse: 5 liter (8,8 kg)

Advarsel

H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ferdig formulert bladgjødsel (suspensjon) til bruk ved sinkmangel på jord- og hagebruksvekster.

Ved sterk mangel kan behandling gjentas etter 10-14 dager i korn, kløver og potet. Størst problem ved høy pH. Sinkoksyd (40% sink på vektbasis, tilsvarende 700 g Zn per liter).

Rystes før bruk.

Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 50-100 ml
Pakningsstørrelse: 5 liter (8,8 kg)

Advarsel

H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere