Kalksalpeter

FKnr.: 52907 | Leverandørens varenr.: 52903
  • Høyt innhold av vannløselig kalsium
  • Positiv kalkvirkning
  • Til delgjødsling sammen med Fullgjødsel
  • Leveres i sekk 600 kg og 25 kg
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.


Nitrogenet foreligger i all hovedsak som nitrat, en form som tas direkte opp av plantene. Løses lett og gir rask virkning også under tørre forhold. Inneholder mye kalsium, og har en positiv kalkvirkning tilsvarende ca. 1 kg (CaO) pr. kilo tilført nitrogen. Særlig aktuell til delgjødsling i potet, grønnsaker, frukt og bær, men også til delgjødsling i korn.  

Volumvekt (prillet): 1,10 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Volumvekt (granulert): 1,08 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: 
Storsekk á 600 kg 
Småsekk á 25/40 kg (granulert/prillet) 

Prillet vare fra Verdal og Glomfjord, granulert fra Kambo og Herøya.H302 Farlig ved svelgning.
H318 Gir alvorlig øyeskade. 

Næringsstoffer
N 15,5%
Nitranitrogen 14,5%
Ammoniumnitrogen 1,1%
Ca 18,8%
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.


Nitrogenet foreligger i all hovedsak som nitrat, en form som tas direkte opp av plantene. Løses lett og gir rask virkning også under tørre forhold. Inneholder mye kalsium, og har en positiv kalkvirkning tilsvarende ca. 1 kg (CaO) pr. kilo tilført nitrogen. Særlig aktuell til delgjødsling i potet, grønnsaker, frukt og bær, men også til delgjødsling i korn.  

Volumvekt (prillet): 1,10 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Volumvekt (granulert): 1,08 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: 
Storsekk á 600 kg 
Småsekk á 25/40 kg (granulert/prillet) 

Prillet vare fra Verdal og Glomfjord, granulert fra Kambo og Herøya.H302 Farlig ved svelgning.
H318 Gir alvorlig øyeskade. 

Næringsstoffer
N 15,5%
Nitranitrogen 14,5%
Ammoniumnitrogen 1,1%
Ca 18,8%
Les flere detaljer

Betalingspartnere