Maxim 100 FS 5 L

FKnr.: 66820 | Leverandørens varenr.: 34169
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Soppmiddel til beising av settepotet for bekjempelse av svartskurv, sølvskurv mm.

Flytende beisemiddel med kontaktvirkning mot svartskurv, sølvskurv og svartprikk samt tilleggseffekt på flatskurv. Settepotetene kan behandles på rullebord ved innlagring, i forbindelse med sortering eller ved klargjøring før setting om våren, samt på setteren ved setting.

Utføres beisingen rett etter opptak vil Maxim 100 FS også hemme infeksjon av viktige lagersykdommer som fusarium, foma, sølvskurv og blæreskurv. For å få god effekt er det viktig at midlet doseres korrekt og fordeles jevnt på knollene. Knollene skal være mest mulig frie for jord. Ved beising for videre lagring er det viktig med rask opptørking etter behandling.

Innhold: 100 g fludioksonil/l
Lagring: Frostfritt
Dose: Rullebord: 250 ml + 750 ml vann pr. tonn settepoteter På setteren: 250 ml + 30-40 liter vann pr. tonn settepoteter
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Flytende
Farge: Rosa
Sprøytevæske: Rosa
Avgiftsklasse 1

Advarsel


H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5oC

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Soppmiddel til beising av settepotet for bekjempelse av svartskurv, sølvskurv mm.

Flytende beisemiddel med kontaktvirkning mot svartskurv, sølvskurv og svartprikk samt tilleggseffekt på flatskurv. Settepotetene kan behandles på rullebord ved innlagring, i forbindelse med sortering eller ved klargjøring før setting om våren, samt på setteren ved setting.

Utføres beisingen rett etter opptak vil Maxim 100 FS også hemme infeksjon av viktige lagersykdommer som fusarium, foma, sølvskurv og blæreskurv. For å få god effekt er det viktig at midlet doseres korrekt og fordeles jevnt på knollene. Knollene skal være mest mulig frie for jord. Ved beising for videre lagring er det viktig med rask opptørking etter behandling.

Innhold: 100 g fludioksonil/l
Lagring: Frostfritt
Dose: Rullebord: 250 ml + 750 ml vann pr. tonn settepoteter På setteren: 250 ml + 30-40 liter vann pr. tonn settepoteter
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Flytende
Farge: Rosa
Sprøytevæske: Rosa
Avgiftsklasse 1

Advarsel


H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 5oC

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere