Rizolex 50 FW 1 L

FKnr.: 67024 | Leverandørens varenr.: 00079-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Soppmiddel til beising av settepoteter, blomsterløk og blomsterknoller og til nedvanning/innblanding i jord ved såing, stikking og planting av prydplanter i veksthus og i planteskoler.

Rizolex 50 FW er et soppmiddel med kontaktvirkning mot svartkurv. Settepotetene kan behandles ved innlagring, sortering eller ved setting.
For blomsterløk og blomsterknoller på friland foretas behandlingen før setting med påfølgende fresing, i veksthus foretas behandlingen etter setting, men før tildekking. For prydplanter og planteskolekulturer på friland sprøytes Rizolex ut på fuktet overflate med påfølgende nedvanning. Andre behandlingsmåter, se etikett. Etiketten angir også ulike prydplanters følsomhet ovenfor Rizolex.

Innhold: Tolklofosmetyl 500 g/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: ikke relevant
Filter: A1/P3
Dose: Settepotet 200-300 ml/tonn
           Andre kulturer se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsntrat
Avgiftsklasse: 1

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Soppmiddel til beising av settepoteter, blomsterløk og blomsterknoller og til nedvanning/innblanding i jord ved såing, stikking og planting av prydplanter i veksthus og i planteskoler.

Rizolex 50 FW er et soppmiddel med kontaktvirkning mot svartkurv. Settepotetene kan behandles ved innlagring, sortering eller ved setting.
For blomsterløk og blomsterknoller på friland foretas behandlingen før setting med påfølgende fresing, i veksthus foretas behandlingen etter setting, men før tildekking. For prydplanter og planteskolekulturer på friland sprøytes Rizolex ut på fuktet overflate med påfølgende nedvanning. Andre behandlingsmåter, se etikett. Etiketten angir også ulike prydplanters følsomhet ovenfor Rizolex.

Innhold: Tolklofosmetyl 500 g/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: ikke relevant
Filter: A1/P3
Dose: Settepotet 200-300 ml/tonn
           Andre kulturer se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsntrat
Avgiftsklasse: 1

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere