0

Fenix 5 ltr

FKnr.: 60912 | Leverandørens varenr.: 04225375

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel i potet, potet under plast og fiberduk, gulrot, løk (kepaløk, sjalottløk) (satt løk), erter, dill og kruspersille/ bladpersille.
 
Kontaktmiddel som virker best på nyspirt ugras, men virker også på ugras under oppspiring. Både jord- og bladeffekt. Ved betydelig forekomst av då eller balderbrå kan Fenix blandes med Sencor og Centium i potet og gulrot. I erter kan Fenix blandes med Basagran SG. Virkningen avhenger av jordtype, antall behandlinger, behandlingstidspunkt og dosering. Store nedbørsmengder kort etter sprøyting kan skade kulturen. Utvis forsiktighet i dosering ved tynt vokslag og i blanding med andre midler. Det anbefales vannmengder på min. 20 liter/daa. Maks dose er 175 ml/år. Maks 3 behandlinger i gulrot og løk, andre kulturer maks 1 behandling.
 
Håndteringsfrist 24 t.
Off label; Asparges, karve, rotpersille, pastinak, knollselleri, stangselleri, åkerbønne, bønne til konsum, purre, sådd kepaløk og sjalottløk, sådd og plantet vårløk. Endring i bruksbetingelse i gulrot.
 
Innhold: 600 g aklonifen/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 20 m
Dose: Se etikett eller sprøyteplan
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3
 
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: >10oC
Jordfuktighet: god
Regnfast: 6 timer
Annet: Jevn jordoverflate, ikke utsikt til nattefrost.
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel i potet, potet under plast og fiberduk, gulrot, løk (kepaløk, sjalottløk) (satt løk), erter, dill og kruspersille/ bladpersille.
 
Kontaktmiddel som virker best på nyspirt ugras, men virker også på ugras under oppspiring. Både jord- og bladeffekt. Ved betydelig forekomst av då eller balderbrå kan Fenix blandes med Sencor og Centium i potet og gulrot. I erter kan Fenix blandes med Basagran SG. Virkningen avhenger av jordtype, antall behandlinger, behandlingstidspunkt og dosering. Store nedbørsmengder kort etter sprøyting kan skade kulturen. Utvis forsiktighet i dosering ved tynt vokslag og i blanding med andre midler. Det anbefales vannmengder på min. 20 liter/daa. Maks dose er 175 ml/år. Maks 3 behandlinger i gulrot og løk, andre kulturer maks 1 behandling.
 
Håndteringsfrist 24 t.
Off label; Asparges, karve, rotpersille, pastinak, knollselleri, stangselleri, åkerbønne, bønne til konsum, purre, sådd kepaløk og sjalottløk, sådd og plantet vårløk. Endring i bruksbetingelse i gulrot.
 
Innhold: 600 g aklonifen/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 20 m
Dose: Se etikett eller sprøyteplan
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3
 
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: >10oC
Jordfuktighet: god
Regnfast: 6 timer
Annet: Jevn jordoverflate, ikke utsikt til nattefrost.
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer