Titus 100 g

FKnr.: 61410 | Leverandørens varenr.: 5601876
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel mot frøugras, tofrøblada rotugras, kveke og annet grasugras i potet og fôrmais.

Systemisk ugrasmiddel. I hovedsak bladvirkning, men noe jordvirkning ved god jordråme. Bekjemper frøugras, kveke, floghavre og annet grasugras. Har en viss virkning mot tofrøblada rotugras. Svak mot tungras, veronika, vindelslirekne og åkerstemorsblom. Total dose deles på to sprøytinger eller evt. Sencor ved første og Titus ved andre (se etikett eller sprøyteplan).

Tankblanding med Sencor ved første sprøyting forsterker effekten mot meldestokk, tungras, vindelslirekne og stemor. Synlig virkning vises etter 1–3 uker. På grunn av fare for resistens; unngå ensidig bruk av Titus gjennom mange sesonger. Potetene kan få en forbigående lysere bladfarge 3–10 dgr. etter sprøyting. Det skal
alltid brukes klebemiddel, også i blanding med andre preparat. Husk grundig rengjøring av sprøyteutstyret! Samme år som Titus er brukt kan bare høsthvete og rug dyrkes. Etterfølgende vår kan vårkorn, mais og poteter dyrkes. Se Biowet klebemiddel for mengde klebemiddel.

Off-label: Juletre og pyntegrønt. Mot hønsehirse i sukkermais.

Innhold: 250 g rimsulfuron/kg
Lagring: Tørt i lukket originalemballasje
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 3 m
Dose: 3-2 g/daa (maks 5g/år)
Pakningsstørrelse: 100 g
Formulering: Minigranulat
Farge: Gyllenbrun
Sprøytevæske: Svakt brun
Avgiftsklasse: 1

Advarsel

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 3-23C
Luftfuktighet: Lav-høy
Timer opphold: 1-3
Bladene må være tørre ved sprøyting. Sulfonylurea resistens kan oppstå.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel mot frøugras, tofrøblada rotugras, kveke og annet grasugras i potet og fôrmais.

Systemisk ugrasmiddel. I hovedsak bladvirkning, men noe jordvirkning ved god jordråme. Bekjemper frøugras, kveke, floghavre og annet grasugras. Har en viss virkning mot tofrøblada rotugras. Svak mot tungras, veronika, vindelslirekne og åkerstemorsblom. Total dose deles på to sprøytinger eller evt. Sencor ved første og Titus ved andre (se etikett eller sprøyteplan).

Tankblanding med Sencor ved første sprøyting forsterker effekten mot meldestokk, tungras, vindelslirekne og stemor. Synlig virkning vises etter 1–3 uker. På grunn av fare for resistens; unngå ensidig bruk av Titus gjennom mange sesonger. Potetene kan få en forbigående lysere bladfarge 3–10 dgr. etter sprøyting. Det skal
alltid brukes klebemiddel, også i blanding med andre preparat. Husk grundig rengjøring av sprøyteutstyret! Samme år som Titus er brukt kan bare høsthvete og rug dyrkes. Etterfølgende vår kan vårkorn, mais og poteter dyrkes. Se Biowet klebemiddel for mengde klebemiddel.

Off-label: Juletre og pyntegrønt. Mot hønsehirse i sukkermais.

Innhold: 250 g rimsulfuron/kg
Lagring: Tørt i lukket originalemballasje
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 3 m
Dose: 3-2 g/daa (maks 5g/år)
Pakningsstørrelse: 100 g
Formulering: Minigranulat
Farge: Gyllenbrun
Sprøytevæske: Svakt brun
Avgiftsklasse: 1

Advarsel

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 3-23C
Luftfuktighet: Lav-høy
Timer opphold: 1-3
Bladene må være tørre ved sprøyting. Sulfonylurea resistens kan oppstå.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere