Apron XL 350 ES 1 L

FKnr.: 66152 | Leverandørens varenr.: 12126
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Systemisk spesialmiddel for beising mot bladskimmel, Phytophora og Pythium. 

Til frøbeising i korsblomstra jordbruksvekster,  bete, grønnsaker (unntatt bønne), grasfrø til grøntanlegg, samt beising av setteløk og blomsterløk og bekjempelse av algesopp på prydplanter og i veksthus.

Tillaget væske skal brukes innen 1 uke. Beiset frø bør ikke lagres mer enn 1 år. Kan brukes i gårdsanlegg.

Innhold: 339 g metalaksyl-M/l kg
Lagring: Frostfritt
Filter: A1/P2
Dose: Se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Lyserød
Avgiftsklasse 2

Annet: Tillaget væske skal brukes innen 1 uke.

Advarsel


H302 - Farlig ved svelging.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Systemisk spesialmiddel for beising mot bladskimmel, Phytophora og Pythium. 

Til frøbeising i korsblomstra jordbruksvekster,  bete, grønnsaker (unntatt bønne), grasfrø til grøntanlegg, samt beising av setteløk og blomsterløk og bekjempelse av algesopp på prydplanter og i veksthus.

Tillaget væske skal brukes innen 1 uke. Beiset frø bør ikke lagres mer enn 1 år. Kan brukes i gårdsanlegg.

Innhold: 339 g metalaksyl-M/l kg
Lagring: Frostfritt
Filter: A1/P2
Dose: Se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Lyserød
Avgiftsklasse 2

Annet: Tillaget væske skal brukes innen 1 uke.

Advarsel


H302 - Farlig ved svelging.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere