0

Apron XL 350 ES 1 ltr

FKnr.: 66152 | Leverandørens varenr.: 12126

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot bladskimmel, Phytophora og Pythium.
 
Systemisk spesialmiddel for beising. Til frøbeising i korsblomstra jordbruksvekster, bete, grønnsaker (unntatt bønne), grasfrø til grøntanlegg, samt beising av setteløk og blomsterløk og bekjempelse av algesopp på prydplanter og i veksthus. Tillaget væske skal brukes innen 1 uke. Beiset frø bør ikke lagres mer enn 1 år. Kan brukes i gårdsanlegg.
 
Innhold: 339 g metalaksyl-M/l kg
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: Ikke relevant
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P2
 

H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot bladskimmel, Phytophora og Pythium.
 
Systemisk spesialmiddel for beising. Til frøbeising i korsblomstra jordbruksvekster, bete, grønnsaker (unntatt bønne), grasfrø til grøntanlegg, samt beising av setteløk og blomsterløk og bekjempelse av algesopp på prydplanter og i veksthus. Tillaget væske skal brukes innen 1 uke. Beiset frø bør ikke lagres mer enn 1 år. Kan brukes i gårdsanlegg.
 
Innhold: 339 g metalaksyl-M/l kg
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: Ikke relevant
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P2
 

H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer