Bonzi 1 L

FKnr.: 67411 | Leverandørens varenr.: 1001080
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Vekstreguleringsmiddel i prydplanter i veksthus.

Tas opp gjennom blad, stengler og røtter. Stoffet transporteres deretter til vekstpunktene og reduserer cellestrekningen. Plantene får en mer kompakt vekst, og for visse planteslag økt ansettelse av blomsterknopper. Bonzi er prøvd uten å gi skade i følgende kulturer: Exacum affine,
Euphorbia pulcherrima (julestjerne), Eustoma grandiflorum, Kalanchoe, Potteroser, Pelargonium peltatum og Solanum pseudocapsicum.

Tilvirker og importør fraskriver seg ansvar for skader som kan oppstå ved bruk av Bonzi på arter og sorter som ikke er nevnt ovenfor eller i doseringsskjema på etiketten. For andre prydplanter i potte må en prøvesprøyte for å finne riktig dosering.

Innhold: 4 g paklobutrazol/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: Ikke relevant
Filter: A1/P3
Dose: Se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Plantene i god vekst. Krav til lagring av avfall mm.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Vekstreguleringsmiddel i prydplanter i veksthus.

Tas opp gjennom blad, stengler og røtter. Stoffet transporteres deretter til vekstpunktene og reduserer cellestrekningen. Plantene får en mer kompakt vekst, og for visse planteslag økt ansettelse av blomsterknopper. Bonzi er prøvd uten å gi skade i følgende kulturer: Exacum affine,
Euphorbia pulcherrima (julestjerne), Eustoma grandiflorum, Kalanchoe, Potteroser, Pelargonium peltatum og Solanum pseudocapsicum.

Tilvirker og importør fraskriver seg ansvar for skader som kan oppstå ved bruk av Bonzi på arter og sorter som ikke er nevnt ovenfor eller i doseringsskjema på etiketten. For andre prydplanter i potte må en prøvesprøyte for å finne riktig dosering.

Innhold: 4 g paklobutrazol/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: Ikke relevant
Filter: A1/P3
Dose: Se etikett
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Plantene i god vekst. Krav til lagring av avfall mm.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Tilbehør

Betalingspartnere