0

Kompakt 5C 10 ltr

FKnr.: 67409 | Leverandørens varenr.: 613

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Vekstreguleringsmiddel av prydplanter i veksthus.

Kompakt 5C tas opp gjennom både røtter og blad. Midlet kan derfor både sprøytes eller vannes ut. Middelet er veksthemmende, i tillegg fremmes ofte blomstring av Kompakt 5C. Produktet virker optimalt, når temperaturen ligger mellom 15-18° C. Høyere eller lavere temperaturer hemmer opptak og effekt.

Virkningen av Kompakt 5C kommer 1- 3 dager etter behandling, og den varer som regel i 5-10 dager. Opptørkingen skal skje langsomt, og det bør ikke vannes, bruses eller sprøytes med andre midler før ett døgn etter bruk av preparatet. Kompakt 5C tas best opp gjennom unge, fullt utviklede blad, og sprøyting gir derfor den sterkeste effekten. For å redusere risiko for bladskader, kan Kompakt 5C vannes ut. Ved utvanning økes konsentrasjonen ofte betydelig for å oppnå tilstrekkelig effekt. Når Kompakt 5C vannes ut, skjer opptak gjennom røttene.

For at få en godt opptak av Kompakt 5C skal det være et aktivt klima i veksthuset, som sikrer en god fordampning fra plantene.

Kompakt 5C anbefales til følgende prydplanter:  Azalea, Rhodendendron simsii (1 behandling). Abutilon spp., Anisodontea capensis,
Argyranthemum frutescens, Campanula spp., Capsicum annuum, Dahlia, Dianthus spp., Euphorbia pulcherrima, Fuchsia hybrida, Geranium, Hibiscus rosa – sinensis, Hypoestes phyllostachya, Impatiens spp., Nerium oleander, Pelargonium spp., Petunia, Viola, Verbena (1-2 behandlinger). Osteospermum ecklonis (3-4 behandlinger)


Innhold: 460 g klormekvatklorid/l  Lagring: Oppbevares i original emballasje, frostfritt samt beskyttet mot sollys.
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: ikke relevant
Filter: A1/P3
Dose: Ved sprøyting 50-260 ml/100 liter vann. Bruk 100-200 ml væske per m2, avhengig av bladmasse.
           Ved utvanning 260 ml/100 l vann. Bruk 50-100 ml væske per plante, avhengig av pottestørrelse.
Pakningsstørrelse: 10 l
Formulering: Vannløslig konsentrat
Advarsel: Farepiktogram - Etsende og miljøfare
Avgiftsklasse: 2

H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Vekstreguleringsmiddel av prydplanter i veksthus.

Kompakt 5C tas opp gjennom både røtter og blad. Midlet kan derfor både sprøytes eller vannes ut. Middelet er veksthemmende, i tillegg fremmes ofte blomstring av Kompakt 5C. Produktet virker optimalt, når temperaturen ligger mellom 15-18° C. Høyere eller lavere temperaturer hemmer opptak og effekt.

Virkningen av Kompakt 5C kommer 1- 3 dager etter behandling, og den varer som regel i 5-10 dager. Opptørkingen skal skje langsomt, og det bør ikke vannes, bruses eller sprøytes med andre midler før ett døgn etter bruk av preparatet. Kompakt 5C tas best opp gjennom unge, fullt utviklede blad, og sprøyting gir derfor den sterkeste effekten. For å redusere risiko for bladskader, kan Kompakt 5C vannes ut. Ved utvanning økes konsentrasjonen ofte betydelig for å oppnå tilstrekkelig effekt. Når Kompakt 5C vannes ut, skjer opptak gjennom røttene.

For at få en godt opptak av Kompakt 5C skal det være et aktivt klima i veksthuset, som sikrer en god fordampning fra plantene.

Kompakt 5C anbefales til følgende prydplanter:  Azalea, Rhodendendron simsii (1 behandling). Abutilon spp., Anisodontea capensis,
Argyranthemum frutescens, Campanula spp., Capsicum annuum, Dahlia, Dianthus spp., Euphorbia pulcherrima, Fuchsia hybrida, Geranium, Hibiscus rosa – sinensis, Hypoestes phyllostachya, Impatiens spp., Nerium oleander, Pelargonium spp., Petunia, Viola, Verbena (1-2 behandlinger). Osteospermum ecklonis (3-4 behandlinger)


Innhold: 460 g klormekvatklorid/l  Lagring: Oppbevares i original emballasje, frostfritt samt beskyttet mot sollys.
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: ikke relevant
Filter: A1/P3
Dose: Ved sprøyting 50-260 ml/100 liter vann. Bruk 100-200 ml væske per m2, avhengig av bladmasse.
           Ved utvanning 260 ml/100 l vann. Bruk 50-100 ml væske per plante, avhengig av pottestørrelse.
Pakningsstørrelse: 10 l
Formulering: Vannløslig konsentrat
Advarsel: Farepiktogram - Etsende og miljøfare
Avgiftsklasse: 2

H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer