Kompakt 5C 10 L

FKnr.: 67409 | Leverandørens varenr.: 613

3 707,68

(2 966,14 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Til vekstregulering av prydplanter i veksthus.

Kompakt 5C tas opp gjennom både røtter og blad. Midlet kan derfor både sprøytes eller vannes ut. Middelet er veksthemmende, i tillegg fremmes ofte blomstring. Produktet virker optimalt når temperaturen ligger mellom 15-18 °C. Høyere eller lavere temperaturer hemmer opptak og effekt.

Virkningen av Kompakt 5C kommer 1-3 dager etter behandling, og den varer som regel i 5-10 dager. Opptørkingen skal skje langsomt, og det bør ikke vannes, bruses eller sprøytes med andre midler før ett døgn etter bruk av preparatet. Kompakt 5C tas best opp gjennom unge, fullt utviklede blad, og sprøyting gir derfor den sterkeste effekten.

For å redusere risiko for bladskader, kan Kompakt 5C vannes ut. Ved utvanning økes konsentrasjonen ofte betydelig for å oppnå tilstrekkelig effekt. Når Kompakt 5C vannes ut, skjer opptak gjennom røttene. For å få et godt opptak skal det være et aktivt klima i veksthuset som sikrer en god fordampning fra plantene.

For hvilke prydplanter Kompakt 5C anbefales brukt til, se etiketten.

Innhold: 460 g klormekvatklorid/l  
Lagring: Frostfritt samt beskyttet mot sollys
Filter: A1/P3
Dose: Ved sprøyting 50-260 ml/100 i vann, Ved utvanning 260 ml/100 i vann
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Vannløselig konsentrat
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H290 - Kan være etsende for metaller.
H302 - Farlig ved svelging.
H312 - Farlig ved hudkontakt.

Optimale virkningsforhold
Temperatur: 15-18 C
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Til vekstregulering av prydplanter i veksthus.

Kompakt 5C tas opp gjennom både røtter og blad. Midlet kan derfor både sprøytes eller vannes ut. Middelet er veksthemmende, i tillegg fremmes ofte blomstring. Produktet virker optimalt når temperaturen ligger mellom 15-18 °C. Høyere eller lavere temperaturer hemmer opptak og effekt.

Virkningen av Kompakt 5C kommer 1-3 dager etter behandling, og den varer som regel i 5-10 dager. Opptørkingen skal skje langsomt, og det bør ikke vannes, bruses eller sprøytes med andre midler før ett døgn etter bruk av preparatet. Kompakt 5C tas best opp gjennom unge, fullt utviklede blad, og sprøyting gir derfor den sterkeste effekten.

For å redusere risiko for bladskader, kan Kompakt 5C vannes ut. Ved utvanning økes konsentrasjonen ofte betydelig for å oppnå tilstrekkelig effekt. Når Kompakt 5C vannes ut, skjer opptak gjennom røttene. For å få et godt opptak skal det være et aktivt klima i veksthuset som sikrer en god fordampning fra plantene.

For hvilke prydplanter Kompakt 5C anbefales brukt til, se etiketten.

Innhold: 460 g klormekvatklorid/l  
Lagring: Frostfritt samt beskyttet mot sollys
Filter: A1/P3
Dose: Ved sprøyting 50-260 ml/100 i vann, Ved utvanning 260 ml/100 i vann
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Vannløselig konsentrat
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H290 - Kan være etsende for metaller.
H302 - Farlig ved svelging.
H312 - Farlig ved hudkontakt.

Optimale virkningsforhold
Temperatur: 15-18 C
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Tilbehør

Betalingspartnere