02.02.2023 | Felleskjøpet kommunikasjon

Felleskjøpet skal for første gang dele ut Landbrukets bærekraftpris. Prisen skal gå til en matprodusent som har gjort konkrete tiltak for å drive mer bærekraftig og lønnsom matproduksjon. Målet er å fremme kunnskap og kompetanse, og inspirere til et mer bærekraftig landbruk.

Nominasjonsprosessen er godt i gang, og det renner inn nominasjoner. Ut fra disse skal det bestemmes en kortliste av kandidater. Etter at det er bestemt hvilke kandidater som får plass på kortlisten, skal en jury med styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne Jødahl Skuterud i spissen, velge ut vinneren.

Med seg i juryen har hun administrerende direktør i NIBIO, Nils Vagstad, leder i ZERO, Sigrun Aasland og vinnerne av Årets unge bonde 2022, Trine Pedersen og Ole Otto Grønning. Den utvalgte blir utropt til vinner under Felleskjøpets årsmøte i april.

Løfte fram

På samme måte som i kåringen av Årets unge bonde, er det styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne Jødahl Skuterud, som får rollen som juryleder. Som lidenskapelig opptatt av norsk landbruk, gleder hun seg til å ta fatt på oppgaven.

– Å sitte i juryen gir meg muligheten til å være med å løfte fram flinke bønder som har tatt bærekraftige grep på egen gård. Prisen er viktig for å fokusere på alle de gode, bærekraftige tiltakene som norske bønder allerede gjør. Jeg er opptatt av at prisen skal motivere flere til å gjøre tiltak på egen gård, i tillegg til at det er viktig å synliggjøre at bærekraftstiltak også kan være økonomisk lønnsomme.

Med seg i juryen får hun daglig leder i miljøstiftelsen Zero, Sigrun Aasland. Stiftelsen mener at et fremoverlent næringsliv er en avgjørende del av løsningen på klimakrisen. Da er det viktig at landbruket tar sin del av ansvaret.

– Jeg ville være med i juryen for å lære mer om hva som skjer, og hva som virker, i landbrukets arbeid med bærekraft. Skal vi nå klimamålene, må alle sektorer bidra. Landbruket er en spennende næring, fordi den merker klimaendringene tydelig, og sitter på viktige løsninger. Prisen er en viktig måte å vise fram gode klimaløsninger som kan være til inspirasjon for andre, sier hun.

Innblikk i mangfoldet

På samme måte som for ZERO, vil prisen kunne gi nyttig innsikt til forskningsinstituttet NIBIO, som jobber med matsikkerhet og mattrygghet, bærekraftig ressursforvaltning og verdiskapning gjennom forskning og kunnskapsproduksjon. Derfor ønsket administrerende direktør, Nils Vagstad, å sitte i juryen.

– Det er hyggelig og inspirerende å få et lite innblikk i det mangfoldet av engasjement som finnes i næringen knyttet til disse viktige spørsmålene. Vi trenger gode eksempler på hva bærekraft kan innebære i praksis. Det innebærer å inkludere alle de tre dimensjonene som må tas hensyn til, og et godt opplegg med å avveie ulike hensyn for å jobbe langsiktig og helhetlig med bærekraft. Da må blant annet økonomisk robusthet tillegges vesentlig vekt.

Med i juryen er også vinnerne av Årets unge bonde 2022, Trine Pedersen og Ole Otto Grønning. Med førstehåndserfaring fra næringen, vet de hva som kreves.

– Å sitte i juryen gir oss muligheten til å lære og se hvordan bærekraftarbeidet er ute i landbruket. Bærekraft er noe vi som aktive gårdbrukere må henge med på i årene som kommer. Ved å være med i juryen ønsker vi å løfte landbruket slik at vi kan nå våre mål, samtidig som vi finner en gårdbruker som har gjort det lille ekstra, slår de fast.