07.02.2024 | Felleskjøpet

– Dette er en sak som påførte oss betydelige kostnader, men samtidig er den nyttig ettersom vi tar med oss viktig lærdom videre, sier Lars Ove Flaten, direktør for korn og plantekultur i Felleskjøpet Agri. 

Etter en fantastisk kornhøst i 2022 var kornsiloene til Felleskjøpet i Grue fulle. I tillegg hadde anlegget mottatt et ekstra parti korn fra januar-mars 2023.  

– Hovedårsaken til det som skjedde kommer av at kornet var for varmt ved innlegging, og fuktigheten ble derfor for høy da kornet ble nedkjølt. Rutinemessig rullering og ettertørking ble ikke gjennomført. Kornet var dermed ikke lagerstabilt. Dette skapte gunstige forhold for melbiller, sier Lars Ove Flaten.  

Deponerte ulovlig 

Billene spredde seg etter hvert til naboer av anlegget. Et mindre parti av kornet ble kjørt til Felleskjøpets fabrikk på Stange. Det viste seg at også dette partiet var rammet av angrepet, og det fikk følger for naboer av dette anlegget også.  

Midt på sommeren ble det hektisk arbeid med å kvitte seg med det lagerskadde kornet i Grue. Det oppstod varmgang, og Felleskjøpet fryktet at kornet kunne ta fyr.  I samråd med en lokal aktør ble underkjent korn deponert i et lokalt sandtak. Dette skjedde uten tillatelse.  

– Felleskjøpet har i ettertid hatt dialog med Statsforvalteren i Innlandet, og vi har en god dialog med Grue kommune. Vi skal rydde opp etter oss, sier Flaten, som har iverksatt flere planer og oppfølginger i samråd med kommunen. 

Gjennomfører tiltak 

Felleskjøpet nedsatte også en intern granskingsgruppe som har sett på årsaker til hendelsene, og som samtidig presenterer flere anbefalinger og tiltak innad i selskapet. 

– Vi skal forbedre oss på oppfølging og kontroll av lagersituasjonen vår. Ukerapportene fra alle anlegg skal inneholde status for rullering. Granskingen vår viste store mangler i å følge opp feil og andre avvik. Her iverksetter vi konkrete tiltak. Alle avvik skal registreres. Dette gjelder ikke bare anlegget vårt i Grue, men samtlige av våre kornanlegg, sier Lars Ove Flaten.  

Skal bli en bedre kornaktør 

Felleskjøpet iverksetter også en detaljert temperaturovervåkning. Her har det allerede vært gjennomført undersøkelser og utarbeidet en behovsoversikt ved alle kornanleggene til selskapet.  

– I sum handler det om at vi skal bli en enda bedre kornaktør. Det handler om organisering, tydeligere stillingsinstrukser, opplæring og rapportering, sier Flaten. 

Han understreker at det er en systemsvikt som førte til hendelsen i Grue sommeren 2023.  

– Vi er en stor aktør, og kan selvsagt aldri garantere at hendelser ikke kan oppstå. Lærdommen fra saken i Grue er uansett så god at jeg med hånda på hjertet kan si at vi framover gjør vårt ytterste for å være bedre enn vi var i går, sier Lars Ove Flaten, direktør korn og plantekultur i Felleskjøpet Agri.