21.10.2022 |

Gjennom samarbeidet mellom Felleskjøpet Agri og Mondi er det utviklet en ny pakningsløsning for Appetitt, et av Norges sterkeste merkevarenavn på kjæledyrfôr. Tørrfôret til hund og katt vil fra nå bli pakket i emballasje som resirkulerbar, og som dermed langt på vei ivaretar en sirkulær økonomi.

Den nye emballasjen bruker Mondis FlexiBag Recyclable og er laget av monomateriale i polyeten. Emballasjen er designet og produsert for gjenvinning, der infrastrukturen for dette allerede er på plass.

Slitesterkt og miljøvennlig

Den nye emballasjen gir utmerket produktbeskyttelse og bevarer kjæledyrfôret takket være det slitesterke materialet.

–Samarbeidet har handlet om å designe en tiltalende emballasje, som både møter forbrukernes behov og som hjelper Felleskjøpet med å nå sine bærekraftmål. Vi har jobbet tett sammen gjennom hele produktutviklingsprosessen og produksjonen av sekkene. Slik kan sikre at vi leverer en løsning som fungerer for både kunden, produktet, planeten – og selvfølgelig kjæledyrene, sier Pål Wikstrøm, Regional Manager Nordic i Mondi Consumer Flexibles.

På plass i løpet av oktober

Hege Rosenhaug er produkt- og utviklingssjef kjæledyr i Felleskjøpet Agri. Hun sier Appetitt hunde- og kattefôr med den nye emballasjen vil på vei inn i butikkene fra oktober 2022.

– Kjæledyrfôret vil selvsagt leveres med beste kvalitet, noe som også har vært ivaretatt i den type emballasje vi har brukt for Appetitt inntil nå. Nå tar vi et skritt videre i vårt valg av emballasje og over til et materiale som kan gjenvinnes fullstendig. Dette er et viktig skritt på veien mot å bli en mer miljøvennlig organisasjon, sier Rosenhaug.

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet er et samvirke eid av i overkant av 41 000 bønder. Samvirke som eierform er viktig for norsk landbruk. Dette gir bonden nødvendig trygghet og sikrer gode leveranser av både råvarer, produkter og tjenester. Felleskjøpet investerer kontinuerlig i utvikling av eget selskap i alt fra medlemsarbeid, optimal infrastruktur for håndtering av fôr og råvarer til fremtidige investeringer til nytte for hele landbruket. Felleskjøpet Agri har en omsetning på 18,7 milliarder og 4 107 ansatte. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg, samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.

Om Mondi

Mondi er et globalt selskap innen emballasje og papir, som bidrar til en bedre verden gjennom å tilby innovative løsninger utviklet med tanke på bærekraft. Selskapet er integrert gjennom verdikjeden – fra skogbruk og produksjon av massevirke, papir og filmer, til utvikling og produksjon av bærekraftige konsument- og industriemballasjeløsninger ved bruk av papir der det er mulig, og plast hvor det er behov. Bærekraft står i sentrum av strategien med ambisiøse forpliktelser mot 2030 med fokus på sirkulære løsninger, laget av ansatte satt i stand til å handle på vegne av klimaet.

I 2021 hadde Mondi en omsetning på €7.0 milliarder og en underliggende EBITDA på €1.2 milliarder fra den kontinuerlige virksomheten, og selskapet ansatte 21,000 mennesker på verdensbasis. Mondi har en premium listing på London Stock Exchange (MNDI), hvor selskapet er en del av FTSE100, og selskapet har i tillegg en sekundær listing ved JSE Limited (MNP).