18.04.2023 | Felleskjøpet

Kompaktlastere opererer ofte i krevende miljøer. Dette kan for eksempel være en fôrsentral, hvor det samler seg støv, strø, rester fra silo og høy. Vedlikehold og service er derfor svært viktig. Eldre maskiner kan med fordel utstyres med ekstra hovedsikringer, og få sjekket ledningsnettet. Det har vært tilfeller hvor maskinen har antent.

– Vi understreker at det er snakk om sjeldne tilfeller sett opp mot det totale antallet maskiner som er levert til Norge, men ett branntilløp er alltid ett for mye. Maskinsikkerhet har høy prioritet hos oss. Derfor vil vi samarbeide med Felleskjøpet for å styrke brannsikkerheten, sier CEO Jani Käkela i Avant Tecno OY.

Gratis sikkerhetssjekk

For seks år siden gjennomførte Felleskjøpet og Avant et framstøt mot over 3000 Avant-eiere, og inviterte til sikkerhetssjekk og ytterligere sikring.

– Den gangen fikk vi sjekket en fjerdedel av maskinene. Det er derfor mange maskiner der ute som fortsatt har behov for sikkerhetssjekk. Dette bidrar til å styrke brannsikkerheten, sier teknisk sjef Helge Malum i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet og Avant sender derfor nå ut nye henvendelser til eiere av modeller produsert før uke 47 i 2017 med tilbud om gratis sikkerhetssjekk av maskinen. Denne inkluderer en punktvis kontroll av elektronikk, samt ettermontering av to hovedsikringer.  

Sterkere fokus på brannsikkerhet

Tilbudet går ut til eiere av dieseldrevne, rammestyrte Avant-maskiner.

– Vi anbefaler alltid regelmessig vedlikehold og service, og dette gjelder spesielt maskiner som opererer i nevnte krevende miljøer. Felleskjøpets teknikere er eksperter på Avant, og en serviceavtale vil bidra til å ivareta driftssikkerheten, sier Malum.

Felleskjøpet har solgt over 5000 kompaktlastere fra Avant siden de kom på markedet i Norge.

–  De er populære, svært praktiske og har stor nytteverdi i gardsdrifta. Ser vi tallet på branntilfeller opp mot totalen av maskiner, er det som sagt snakk om svært sjeldne tilfeller. Noen få tilfeller er likevel for mange. Vi ønsker et enda sterkere fokus på brannsikkerhet i landbruket. En sikkerhetssjekk av eldre kompaktlastere er noe vi anbefaler sterkt å få utført. Dette i tillegg til jevnlig vedlikehold og serviceavtale. Ta kontakt med din lokale Felleskjøpet-avdeling for mer informasjon, oppfordrer Helge Malum.

Felleskjøpet har utarbeidet konkrete tips for sikrere bruk av kompaktlaster:

  • Skru alltid av hovedstrømbryteren når du parkerer for å sikre maskinen ved en eventuell kortslutning.
  • Følg inspeksjons-, service- og vedlikeholdsinstruksjoner.
  • Ta en daglig kontroll av lasteren. Er det behov for smøring, er motorreim og radiator rene, er det oljelekkasjer, ser maskinen ut som den skal?
  • Motorrommet rengjøres med høytrykkspyler i henhold til brukermanual.
  • Kontroller batteri, og rengjør batteri og batteripoler.
  • Sjekk innfestninger av ledninger, gjennomføringer og isolasjonen på kabler, og at de ikke ligger over skarpe kanter etc.
  • Bruk ikke motorvarmer mer enn 30 minutter av gangen.
  • Ikke benytt maskinen dersom støv eller gass kan skape brannfare.
  • Unngå drivstoffsøl under påfylling.