23.02.2022 | Felleskjøpet

En vinter preget av svært varierende temperaturer har ført til prekær beitesituasjonen for reineiere flere steder i Nord-Norge, og spesielt på vidda i indre Finnmark. Flere lag med snø og is om hverandre låser dyra fra å komme ned til reinlavet, den naturlige matkilden.

Landbruks- og matminister Sandra Borch sier til NRK at regjeringen har økt kriseberedskapsfondet. Den forrige beitekrisa var i 2020, men det er forventet at årets situasjon skaper enda verre forhold.

Justerer opp

Felleskjøpet Agri er hovedleverandør av reinfôr, og har mobilisert for å hjelpe en næring rammet av beitekrisa. Reinfôr produseres vanligvis ved Felleskjøpets fabrikk på Bergneset i Balsfjord. For kunder fra Steigen og sørover kommer fôret vanligvis fra fabrikken i Steinkjer.

Årets beitekrise har derimot skapt en mye større etterspørsel helt i nord i landet.

– Vi har justert opp produksjonen ved fabrikken i Steinkjer for å avhjelpe situasjonen. Reinfôret går nordover både med båt og bil, sier Rune Lostuen, produktsjef kraftfôr i Felleskjøpet Agri.

Leveringstid

Forrige uke det ble fraktet nesten 700 tonn reinfôr fra Steinkjer og nordover. Felleskjøpets avdeling i Alta er et hovedknutepunkt for reinfôret, i tillegg til fabrikken på Bergneset og hentelager i Smalfjord.

– Vi kommer til å frakte reinfôr nordover fra fabrikken i Trøndelag jevnt utover vinteren for å dekke behovet. Det er mye logistikk involvert for å få fôret levert ut til den enkelte reineier. Finnmark har enorme avstander. Det tar fort 6-8 timer å kjøre fôret ut fra lager til kunden, sier Lostuen, som poengterer viktigheten av å legge inn bestillinger i god tid.

– Vi følger ordreinngangen løpende, og er leveringsdyktige gjennom vinteren med 3-5 virkedagers leveringstid. Vi ønsker at bestillingene går gjennom vårt kundesenter, slik at vi har oversikt over alle ordrer, og at vi dermed kan styre fra hvilken avdeling vi skal levere fôret.

Forhindre sultedød

Lostuen understreker viktigheten av å få førstehåndsinformasjon om behov og tiltak.

– Ved så store avstander som det er i Troms og Finnmark, er det viktig med tett samarbeid mellom reineiere, forvaltning og fôrleverandør. Slik kan vi oppnå enda mer effektiv drift og logistikk. I sum kan vi være i forkant med hvor og når leveransene skal skje, sier Lostuen.

Felleskjøpet har stor kapasitet både på produksjon og logistikk så lenge planleggingen er god.

– Det avgjørende er ikke hvor langt vi kjører eller hvor mange tonn med kraftfôr som omsettes. Vårt hovedanliggende er å ivareta dyrevelferden og bidra til å forhindre sultedød i beitekrisa, sier Rune Lostuen i Felleskjøpet Agri.