06.12.2022 | Sigbjørn Vedeld

Ljøkjel har fungert i rollen siden tidligere leder Knut Røflo sluttet tidligere i høst, og hun tiltrådte formelt som daglig leder 1. desember.

– Det var viktig for oss å finne en ny leder som kan utvikle virksomheten videre. Felleskjøpet Fôrutvikling gjør et avgjørende arbeid på kraftfôr. Det er viktig for husdyra og dyrevelferden. Det er viktig for å oppnå en forsvarlig forvaltning av jordas ressurser og redusere klimaavtrykk. Og det er viktig for konkurransekraften på det største produktområdet i Felleskjøpet, sier styreleder Bjørn Stabbetorp.

Han registrerte stor interesse etter at stillingen ble utlyst.

– Vi har vært i dialog med et betydelig antall sterke lederkandidater. Til slutt konkluderte vi, og det er gledelig at Kari Ljøkjel nå rykker opp og blir daglig leder. En svært sterk kandidat, med både lang erfaring fra selskapet og tung faglig bakgrunn, sier Stabbetorp.

– Til landbrukets og dyras beste

Kari Ljøkjel er utdannet ved NMBU, og har doktorgrad i ernæring og kraftfôrteknologi fra samme sted. Hun har også tatt videreutdanning innen ledelse, og hun har tilknytning til praktisk landbruk.

– Felleskjøpet Fôrutvikling har vært en sentral del av livet mitt i 20 år. Dette er en arbeidsplass med masse kunnskap, og et viktig verktøy i arbeidet med å utvikle en bærekraftig og lønnsom matproduksjon. Jeg ser virkelig fram til å forvalte denne videre - til både landbrukets og dyras beste, sier Kari Ljøkjel.

 

Fakta om Felleskjøpet Fôrutvikling:

  • Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF) ble etablert i 1992.
  • Har levert produktutvikling og innovasjoner til Felleskjøpene og norsk landbruk i snart 30 år.
  • Har bidratt og bidrar til at forskningsresultater raskt kommer bøndene til nytte.
  • Selskapet er eid av Felleskjøpet Agri SA og Felleskjøpet Rogaland Agder SA.
  • Utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med eierne og med ulike kunnskapsmiljø i Norge og Europa.
  • Felleskjøpet Fôrutvikling har sin base i Trondheim.