14.09.2022 | Felleskjøpet

På Felleskjøpet Agris årsmøte i april i år informerte konsernsjef Svenn Ivar Fure om justeringer i organisasjonen. De største endringene var at det som tidligere var Divisjon Produksjon og Vareforsyning (PV) ble oppløst og at enhetene ansvarlig for korn, kraftfôr og teknisk ble en del av en ny Divisjon Landbruk. Videre ble det etablert en ny drifts- og utviklingsdivisjon der IT, juridisk, innkjøp, transport og sentrallagerfunksjonene samles. Målsetningen for denne enheten er å bygge kompetanse, realisere stordriftsfordeler og drive digitalisering av arbeids- og leveranseprosesser. Det er denne enheten som Ada Helen Schjelderup skal lede. 

– Vi er veldig glade for at Ada sa ja til Felleskjøpet. Hun kommer med kompetanse og erfaring fra store endrings- og digitaliseringsprosesser i den sikkerhetskritiske verdikjeden for nasjonal drivstoffdistribusjon. Sammen med Drifts- og utviklingsteamet vil oppgaven hennes være å fortsette å skape trygg og effektiv drift, samtidig som vi øker konkurranse- og bærekrafta gjennom opplæring, forbedringsprosesser, ny teknologi og digitalisering, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure. 

Utvikle Felleskjøpet til å levere bedre resultater

Ada Helen Schjelderups lange erfaring innen IT, transport og logistikk i Circle K er noe som vil komme godt med i arbeidet med å utvikle mer effektive prosesser og felles digitale verktøy. Hun har vært i Circle K (tidligere Statoil) siden 2004 og har blant annet hatt ansvar for strategiske logistikkprosjekter og verdikjedeoptimalisering i logistikkjeden.

– Det å både kunne få bruke fagkompetansen min samtidig som jeg kan være med å utvikle Felleskjøpet til å levere bedre resultater, gjorde at jeg rett og slett ikke kunne la være å søke på denne jobben, sier den nye konserndirektøren for Drift og utvikling, Ada Helen Schjelderup. 

Et selskap jeg kan identifisere meg med 

For Schjelderup var det slett ikke vanskelig å si ja til Felleskjøpet: 

– For meg er det viktig å jobbe i et selskap jeg kan identifisere meg med. Felleskjøpet er i mine øyne en bedrift som er svært viktig for at Norge skal gå rundt. Det å kunne bidra til nettopp dette synes jeg er utrolig motiverende. Jeg tror jeg kan bidra med å skape entusiasme og samarbeid på tvers i Felleskjøpet, og jeg gleder meg til å møte mine nye medarbeidere og å lære mer om hvordan Felleskjøpet drives.  

Schjelderup starter i rollen i januar 2023.