20.10.2022 | Felleskjøpet Agri

Det er de to største norskeide aktørene som nå går sammen for å sikre konkurransekraft i en bransje som har vært i sterk vekst. Sammen forventer aktørene å omsette for MNOK 150-200 på nett alene neste år, og Felleskjøpet Agri blir medeier i et av de raskest voksende selskapene innen kjæledyrsbransjen i Norge. PetXL har allerede signert kontrakt for fem nye lokasjoner, i tillegg til de 11 eksisterende, så denne veksten forventes å fortsette.

Vil gi økt lønnsomhet og konkurransekraft

PetXL har en betydelig tilstedeværelse med store butikker i bynære strøk, og vil som del av avtalen styrke distribusjonen av kjæledyrfôr produsert av Felleskjøpet. PetXLs konsept er et tydelig landsdekkende flerkanalkonsept som omfatter fysisk butikk, e-handel og et tjenestespekter med bl.a. veterinærer, frisører og fysioterapeuter. Sammen vil PetXL og Dyrekassen oppnå skala innen e-handel, noe som vil gi økt lønnsomhet og konkurransekraft for å kjempe mot sterke internasjonale aktører. Selskapene utfyller hverandre også svært godt med komplementære produkter, kundesegmenter og kompetanse.

 

– Vi har levert kjæledyrfôr til PetXL i en periode og ser fram til å utvide vårt samarbeid til også å bli et eiersamarbeid. I tillegg til at PetXLog Dyrekassen sammen vil kunne fortsette veksten og øke lønnsomheten på nett, så ser vi et stort felles potensiale i økt salg av norskprodusert kjæledyrfôr i en sektor dominert av import fra store internasjonale aktører, sier Svenn Ivar Fure, Konsernsjef i Felleskjøpet Agri. 

 

Imponert over Dyrekassen 

For Dyrekassen betyr det at de vil bli del av et dedikert kjæledyrsselskap, samtidig som at deres e-handelsløsning og ansatte vil bli sentrale i den videre veksten innen netthandel for PetXL.  

 

– Vi er imponerte over Dyrekassens vekst, posisjon og e-handelsløsning i et spennende marked som vi kjenner godt. Selskapets ledelse har imponert stort og vi gleder oss til å få de med på laget. Sammen mener vi PetXL og Dyrekassen vil bli den klart ledende e-handelsaktøren for kjæledyr i Norge og at vi har mye å lære av hverandre. Spesielt spennende er Dyrekassens abonnementsløsning og kundesegment som vi ser komplementerer PetXL godt, og som vi tror gjør oss i stand til å levere enda bedre produkter og tjenester, sier Christian Breddam, styreleder i PetXL.

 

Avtalen innebærer salg av 100 % av aksjene i Dyrekassen i bytte mot et oppgjør i aksjer i PetXL og forventes å bli lukket i midten av november. PetXL vil i etterkant av transaksjonen eies av Karbon Invest, Felleskjøpet Agri og gründere/ansatte. 

 

Om Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri har en omsetning på 18,7 milliarder og 4 107 ansatte. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg, samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av i overkant 41 tusen bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.

 

Om PetXL: 

PetXL er et omnichannel konsept innen kjæledyrbransjen som består av destinasjonsbutikker, e-handel og et bredt tjenestespekter knyttet til ditt kjæledyr. Hos PetXL skal du finne alle produktene du trenger til dyret ditt; veterinærtjenester, rehabiliteringstjenester, frisører og en markedsledende e-handel. Selskapet har vært i hurtig vekst og teller nå 11 butikker med fem ytterligere åpninger signert. PetXL er et norsk selskap med hovedkontor i Oslo som i løpet av få år vil være landsdekkende. 

For videre spørsmål, ta kontakt med pressevakt i Felleskjøpet Agri:

Tlf: 900 13 365 / e-post: presse@felleskjopet.no