16.02.2022 | Felleskjøpet

Den sentrale valgkomiteen i Felleskjøpet Agri har lagt frem sin innstilling til nytt styre i konsernet, inkludert styreleder og nestleder. Det er lagt vekt på erfaring og kontinuitet i det videre arbeidet, og samtidig skal rekruttering sikre ny kompetanse.

– Anne Jødahl Skuterud og styret har sammen med ledelsen i Felleskjøpet Agri gjort en meget god jobb, og selskapet har levert svært godt tross en krevende pandemi i samfunnet vårt. Valgkomiteen er svært tilfreds med at Skuterud har takket ja til en ny periode som styreleder, sier Morten Tømte, leder for valgkomiteen.

Strategiarbeid

Styret startet i 2021 en gjennomgang av Felleskjøpets strategi i tråd med selskapets rutiner. Strategiarbeidet fortsetter fremover 2022, og en ny plattform er planlagt vedtatt sommeren 2022. Skuterud er svært motivert til å fortsette dette arbeidet.

– Felleskjøpet Agri har skapt verdier gjennom 125 år. De siste årene med pandemi har skapt store utfordringer, men vi har klart å videreutvikle Felleskjøpet til å bli en enda bedre partner for eierne våre, den norske bonden. Jeg ser fram til å fortsette dette arbeidet i en ny periode som styreleder, sier Anne Jødahl Skuterud.

Erfaren nestlederkandidat

Nåværende nestleder Sveinung Halbjørhus fra Hemsedal ble innvalgt første gang i 2016. Han går nå ut av styret. Valgkomiteen har innstilt Cecilie Bjørlo fra Nordfjordeid i Vestland som ny nestleder og styremedlem. Hun er melkebonde på gården hun tok over i 2005. Bjørlo arbeider også som lektor ved Eid vidaregåande skule.

– Cecilie Bjørlo er en perfekt kandidat med en bred erfaring. Vi er svært glade som kan innstille henne til ny nestleder, sier Morten Tømte.

Bjørlo har siden 2007 hatt en rekke tillitsverv i TINE, blant annet som medlem av konsernstyret fra 2012 til 2020.

– Det er viktig og riktig å bygge sterke eierstyrte samvirker som arbeider for en best mulig økonomi for bonden. Samtidig må vi ivareta bondens interesser både politisk og i samfunnet generelt. Jeg har jobbet mye med å skape god dialog med et bredt politisk miljø, både regionalt og nasjonalt. Det er viktig å sikre og utvikle Felleskjøpet Agri slik at bonden i hele landet kan få dekket sine behov. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet, sier Cecilie Bjørlo.

Grøntnæringa

Thor Johannes Rogneby fra Toten har vært varamedlem siden 2019. Han driver korn, poteter og svineproduksjon. Rogneby er innstilt som nytt styremedlem og erstatter dermed Else Horge Asplin.

– Thor Johannes Rogneby er en svært god representant for grøntnæringa. Det er en stor satsing på denne næringa i Norge, og derfor er det viktig for Felleskjøpet å ha en ressurs som Rogneby med i styrearbeidet, sier Morten Tømte i valgkomiteen.

Det nye styret i Felleskjøpet Agri velges på årsmøtet som avholdes 5.-6. april.

Dette er valgkomiteens innstilling til nytt styre i Felleskjøpet Agri:

Styret

Periode

Valgt 1. gang

Navn

Bosted

Region

 

Styreleder

1 år

2013, styreleder fra 2016

Anne J. Skuterud

Gjerdrum

1

Gjenvalg

Nestleder

1 år

2022

Cecilie Bjørlo

Nordfjordeid

5

Ny

Styremedlem

2 år

2015

Arne Elias Østerås

Stange

2

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2022

Cecilie Bjørlo

Nordfjordeid

5

Ny

Styremedlem

2 år

2019

Thor Johannes Rogneby

Toten

3

Ny

Styremedlem

2 år

2018

Elisabeth Holand

Leknes

8

Gjenvalg

Styremedlem

2 år

2020

Erling Aune

Levanger

7

Gjenvalg

Styremedlem

2 år

2021

Grim Erik Gillestad

Sunnfjord

5

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2016

Karl-Oskar Fosshaug

Bardu

8

Ikke på valg

Vara

1 år

2022

Trond B. Holt

Roa

4

Ny

Vara

1 år

2022

Erland Kjesbu

Steinkjer

7

Ny

Vara

1 år

2022

Theodora Tangen Fretheim

Nannestad

1

Ny