03.02.2023 | Felleskjøpet kommunikasjon

Østerås ble valgt til nestleder på årsmøtet i 2022, og har sittet i styret siden 2015. Nå har den sentrale valgkomiteen i Felleskjøpet Agri lagt fram sin innstilling til eiervalgte representanter i konsernstyret.

– Vi er svært glade for at Anne Jødahl Skuterud har takket ja til en ny periode. Hun er en topp motivert styreleder med gode lederegenskaper. Valgkomiteens forslag til nytt styre vil gi en stabil ledelse av selskapet, noe som er viktig i urolige tider, sier valgkomiteens leder Leif Ove Sørby.

Han mener forslaget gir et styre med stor bredde og kompetanse. Det nye styret vil inneha rutine og nødvendig fornyelse, og sammen vil de ha gode forutsetninger for å sette selskapets nye strategi ut i livet.

Ny konsernstrategi

Styret fullførte i 2022 gjennomgangen av Felleskjøpets strategi, et arbeid som resulterte i en ny konsernstrategi med klart definerte mål. Skuterud ser fram til å starte arbeidet med å fylle den nye konsernstrategien med innhold.

– Parallelt med jobben som styreleder i Felleskjøpet, ble jeg i 2022 utnevnt til å være landbrukets representant i totalberedskapskommisjonen. I tillegg fikk jeg muligheten til å følge sjefskurset på Forsvarets høyskole. Jeg ser fram til å bruke denne nyttige erfaringen i kombinasjon med styrejobben i Felleskjøpet. Vi er inne i en tid hvor fokus på beredskap og selvforsyningsgrad har kommet som resultat av krigen i Ukraina, sier Anne Jødahl Skuterud, som ser fram til et videre godt samarbeid med både styret og ledelsen i konsernet.

– Felleskjøpet er det viktigste verktøyet den norske bonden har for å lykkes med bærekraftig og lønnsom matproduksjon. Jeg ser fram til lede arbeidet med å levere på Felleskjøpets formålsparagraf: Vi skal styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt, sier Skuterud.

Foreslår nytt styremedlem

Theodora Tangen Fretheim fra Nannestad ble innvalgt som varamedlem i 2022. Hun er nestleder i styret i RingAlm og har flere verv i skognæringen. Tidligere har hun jobbet mye internasjonalt, blant annet med finansiering av landbruksmaskiner. I tillegg dyrker hun og familien korn og gras på gården i Nannestad. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Valgkomiteen har innstilt Theodora Tangen Fretheim som nytt styremedlem, og at hun erstatter Karl-Oskar Fosshaug.

– Theodora Tangen Fretheim er en ressurs med bred styreerfaring fra ulike selskaper. Hun er tydelig på hvordan Felleskjøpet bør utvikles som redskap for norske bønder. Hun har svært god samvirkeforståelse, og har et sterkt fokus på landbruk over hele landet, sier Leif Ove Sørby i valgkomiteen.

Det nye styret i Felleskjøpet Agri velges på årsmøtet som avholdes 12.-13. april.

Dette er valgkomiteens innstilling til nytt styre i Felleskjøpet Agri SA:

Styret

Periode

Valgt 1. gang

Navn

Bosted

Region

 

Styreleder

1 år

2013, styreleder fra 2016

Anne J. Skuterud

Gjerdrum

1

Gjenvalg

Nestleder

1 år

2015, nestleder fra 2022

Arne Elias Østerås

Stange

2

Gjenvalg

Styremedlem

2 år

2015

Arne Elias Østerøs

Stange

2

Gjenvalg

Styremedlem

2 år

2021

Grim Erik Gillestad

Sunnfjord

5

Gjenvalg

Styremedlem

2 år

2022

Thor Johannes Rogneby

Toten

3

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2020

Else Horge Asplin

Nesbyen

4

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2018

Elisabeth Holand

Leknes

8

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2020

Erling Aune

Levanger

7

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2023

Theodora Tangen Fretheim

Nannestad

1

Ny

Vara

1 år

2022

Trond B. Holt

Roa

4

Gjenvalg

Vara

1 år

2023

Bernt Olaf Aune

Ytre Snillfjord

6

Ny

Vara

1 år

2023

Torbjørg Kylland

Ås

1

Ny