17.11.2022 | Sigbjørn Vedeld

Når det investeres i nye traktorer, rundballepresser, steinplukkere og andre redskaper, er et innbytte av brukte objekter ofte en del av handelen. Tidligere ble alle brukte maskiner og redskaper i Felleskjøpet solgt videre av den enkelte lokale avdeling, men siden starten av 2019 har et nasjonalt bruktsenter vokst seg stadig større.

– Vårt bruktsenter på Kløfta er definitivt blitt et knutepunkt for brukthåndteringen vår, sier konserndirektør Frode Dahl i Felleskjøpet Agri.

God vekst

Av en samlet bruktomsetning på cirka 350 millioner i fjor, sto bruktsenteret for 100 millioner kroner. Felleskjøpet har en intern regel som sier at brukte maskiner som ikke er solgt lokalt etter to måneder, skal overføres til bruktsenteret på Kløfta. I høst er det gjort et ekstra krafttak på overflytting ettersom det sentrale bruktsenteret hadde lite maskiner igjen på lager. De siste ukene har derfor utvalget på Kløfta økt betraktelig.

– Etableringen av bruktsenteret har vært en udelt suksess. Vi startet med én salgskonsulent 1. januar i 2019. Nå er vi ferd med å ansette den femte som jobber dedikert med brukte maskiner og redskap, sier salgssjef Tor Helge Uglum.

Tallene til Felleskjøpet viser at det blir gjort stadig flere brukthandler. Kundene tar vare på maskinene.

– Til nå i år ser vi en omsetningsvekst i bruktmarkedet vårt på 22 prosent sammenlignet med 2021, sier konserndirektør Frode Dahl.

Fargerikt fellesskap

Salgssjef Uglum forteller at traktorer, rundballepresser og såmaskiner er objektene som er mest populære på bruktmarkedet.

– På bruktsenteret har vi også litt flere farger å tilby enn på våre ordinære avdelinger. Er kunden for eksempel på leting etter ny såmaskin, har vi bredt utvalg av redskaper som både Felleskjøpet og våre konkurrenter selger. Det kan være lurt å sjekke med vårt bruktsenter når du skal investere, oppfordrer Uglum.

Salgssjefen og teamet hans på Kløfta er stasjonert på det gamle hovedlageret til Felleskjøpet på Kløfta. Her disponerer de et stort uteområde, og om kort tid blir de gamle lagerhallene omgjort til utstillingshaller for brukte maskiner.

– Vi har fortsatt god plass, men det er stadig økende aktivitet. I dag tidlig sto tre trailere med maskiner og ventet da vi kom på jobb, forteller Tor Helge Uglum.

Han understreker at bruktsalg av landbruksmaskiner er et eget fag. Senteret på Kløfta er også sertifisert til å eksportere maskiner og utstyr til utlandet.

– Våre salgskonsulenter er eksperter på brukte objekter. Blir en maskin solgt av en lokal avdeling, diskuteres alltid prisen først med våre salgskonsulenter. Våre konsulenter behandler cirka 5000 takster i året. Nå rigger vi oss for å ta unna enda flere i tiden som kommer, sier Tor Helge Uglum.

 

Her kan du lese mer og se objektene som akkurat nå ligger ute hos Felleskjøpets bruktsenter.