31.01.2023 | Felleskjøpet kommunikasjon

I midten av desember åpnet Felleskjøpet Agri for nominasjoner til Landbrukets bærekraftpris. Dette er første gang samvirkekonsernet deler ut prisen, som skal gå til en bonde og matprodusent som har tatt konkrete grep for å drive mer bærekraftig og lønnsom matproduksjon.

– Det er gledelig å se nominasjonene strømmer på, og ikke minst at vi ser eksempler på bønder som driver svært ulikt, men som alle har tatt konkrete grep , sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri.

Mange gode kandidater

De siste tallene viser at 198 bønder er nominert til Landbrukets bærekraftpris.

– Med denne prisen ønsker vi å hedre god agronomi og godt dyrehold, og vi ser allerede mange gode kandidater blant de nominerte, sier Fure.

Landbrukets bærekraftpris er i tråd med Felleskjøpets egen bærekraftsatsing, som igjen er tuftet på Landbrukets klimaavtale, som ble inngått i 2019 mellom faglaga og staten. Prisen ligger også tett opp til Felleskjøpets nye visjon «Sammen tar vi vare på jorda, dyra og framtida».

Ønsker seg flere

Selv om han er fornøyd med responsen så langt, tror Fure det finnes mange gode kandidater der ute som fremdeles ikke er meldt på i kampen om heder, ære og 100.000 kroner.

– Det er 38.000 gårdsbruk i Norge, og det er utvilsomt mange av disse som har tatt konkrete grep.  Vi ser etter bønder som har tatt konkrete, gode tiltak for å gjøre driften mer bærekraftig. Dette kan være tiltak for lavere utslipp av klimagasser, HMS, mer og bedre avling, lavere kostnader og bedre økonomi, bedre dyrevelferd eller tiltak for å ivareta natur og biologisk mangfold. Og aller helst tiltak som treffer på flere av disse punktene, sier Fure.

Fristen for å nominere kandidater til Landbrukets bærekraftpris er 17. februar.

Dette er juryen

Styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri sitter i juryen for prisen sammen med representanter fra både landbruket, akademia og miljøbevegelsen. I tillegg til Skuterud skal disse være med å bestemme vinneren av bærekraftprisen:

  • Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi
  • Sigrun Aasland, leder for miljøstiftelsen ZERO
  • Trine Pedersen og Ole Otto Grønning, vinnere av Årets Unge bonde 2022

– Jeg ser veldig fram til å sitte i juryen. Sammen skal vi løfte fram flere av de mange gode historiene som allerede har kommet inn gjennom nominasjonen. Med denne prisen skal vi bidra til å flytte fokuset bort fra å se på bærekraft som unødvendig og kostnadsdrivende, og heller vise at det tvert imot reduserer kostnader og har en inntektsside, sier Skuterud.

Sigrun Aasland i ZERO sier at hun synes prisen er et fint tiltak for å hedre dem som gjør litt ekstra for et mer bærekraftig landbruk.

– Dette er en perfekt mulighet til å trekke fram inspirerende bønder, som har gjort konkrete grep for å drive mer bærekraftig og lønnsomt. Det er spennende å se bønder som tør å tenke annerledes. Forhåpentligvis kan det få enda flere til å tenke bærekraft i enda større grad enn tidligere, sier hun.

Landbrukets bærekraftpris deles ut på årsmøtet til Felleskjøpet Agri i april.