09.08.2023 | Felleskjøpet

Oppfordringen kom onsdag kveld fra Statsforvalteren i Innlandet, politiet, Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune.

I oppfordringen poengteres det at med nødvendig transport menes frakt av gods eller dyr som er nødvendig for matvaresikkerhet og dyrevelferd.

Felleskjøpets faller inn under nødvendig transport. Våre leveranser av kraftfôr og andre nødvendige varer vil derfor gå som planlagt så langt det lar seg gjøre, forholdene tatt i betraktning.  Vi justerer aktivt hvilken fabrikk vi leverer fra, og hvilke kjøreruter vi bruker, for å komme oss fram.

Les mer fra Statsforvalteren her.