31.10.2023 | Felleskjøpet

– Vi er svært glade for å ha funnet en kandidat med stor kunnskap om landbruket, detaljhandel, næringsmidler og samvirkemodellen, og som kan bygge videre på den gode jobben som er gjort, sier styreleder Svenn Ivar Fure i Cernova.

Konsernet Cernova er eid av Felleskjøpet Agri (66 %) og stiftelsen Fritt Ord (34 %). I 2022 omsatte konsernet med hovedkontor i Bergen for rett under 2,5 milliarder kroner. Konsernet er organisert i tre hovedområder: Melmølleindustri, industribakerier og øvrig industriell næringsmiddelproduksjon. Kjente merkevarer som Møllerens, Mesterbakeren og Baker Brun ligger alle under Cernova. I tillegg har Cernova vesentlige eierandeler i regionale og lokale norske bakerier, i svenske Skånemøllan og danske Valsemøllen.  

Lang erfaring

– Cernova er et av de viktigste datterselskapene til Felleskjøpet Agri, og har en sentral rolle i å øke verdiskapningen på norsk korn gjennom kostnadseffektiv produksjon av mel og bakevarer, merkevarebygging, produktutvikling og innovasjon, sier Svenn Ivar Fure.

Trond Fidje har bred bakgrunn som toppleder i flere selskaper, blant andre Prior, Moelven og HOFF SA. Han kommer til Cernova fra stillingen som konserndirektør Detaljhandel Norden i Felleskjøpet Agri. Før dette var Fidje konserndirektør Landbruk i samme selskap.

– Gjennom sin erfaring fra landbruk, næringsmiddelproduksjon og detaljhandel har Trond en erfaringsbase som er ideell, og som gjør at han kan bidra fra dag én i den nye rollen, sier Fure.

Bygge videre på sterk posisjon

Trond Fidje overtar som konsernsjef i Cernova etter Bjørn Gjethammer.  

– Styret i Cernova retter stor takk til Bjørn Gjethammer for solid innsats og gode resultater siden han tok over stillingen i august 2004. Med Gjethammer som toppsjef har Cernova vært gjennom en stor omstilling, og på samme tid lyktes med å finne nye og lønnsomme vekstområder gjennom innovasjon og forretningsutvikling. Det er en sterk og markant leder med stor gjennomføringskraft som nå gir stafettpinnen videre, sier styreleder Svenn Ivar Fure.

Cernovas nye toppleder er bosatt i Brumunddal, men i den nye rollen vil han ha kontorsted i Bergen.

– Etter åtte spennende år i Felleskjøpet Agri er jeg både ydmyk, spent og svært motivert til å ta fatt på utfordringen det er å lede et av Norges mest spennende næringsmiddelkonsern. Cernova har en viktig rolle i å øke verdiskapningen på norsk korn. Gjennom kontinuerlige forbedringer bidrar selskapet til kategoriutvikling og lønnsom vekst i hele verdikjeden. Jeg ser fram til å bli bedre kjent med virksomheten, og sammen med ansatte i alle deler av konsernet skal vi videreføre og utvide Cernovas sterke posisjon. Vi skal drive industriell utvikling, og levere på forventningene forbrukere, kunder, eiere og samfunnet har til selskapet og våre produkter, sier Trond Fidje.