Produkter til fjørfe

Hakking og fjørplukking


Hakking er en naturlig atferd for å søke etter mulige matkilder. For lite stimuli i miljøet kan føre til at atferden rettes mot andre dyr og gir ulike former for hakking og fjørplukking. Uønsket hakkeatferd og fjørplukking kan også være forårsaket av ugunstig klima, lysforhold i huset og stress. Forebygging med miljøberikelse og god røkting reduserer risikoen for uønsket atferd.

Produkter som tilfredsstiller hakkebehov og som er gode sysselsettingstiltak:

Produkter Informasjon
Peckstone Hard
Skjellsand Grov
Agrikås Kalktilskudd
Produkter som tilfredsstiller hakkebehov og som er gode sysselsettingstiltak.
Strøtorv Gode produkter som også kan brukes.

Svak skallkvalitet

Kalsium (kalk) er viktig for å oppnå god skallkvalitet. Høna henter kalsium både fra skjelettet og fra fôret. Jo eldre hønene blir jo mer kalsium trenger de. Gode verpehøns er toppytere og selv om fôret inneholder tilstrekkelig kalsium, er det en god investering å gi dyra kalsiumtilskudd

Produkter Informasjon
Agrikås Kalktilskudd Bidrar til stimulering av kalsiumopptak og god skallkvalitet. De grove kalkpartiklene løses sakte opp og gjør at høna hele tiden har tilgang på kalsium.
Skjellsand Grov Skjellsand er en god kalsiumkilde som gir et raskere opptak av kalsium i tarmen, men har kortere virketid.
Pluss Multivitaminer Flytende Inneholder D-vitamin som er viktig for kalsiumopptaket.

Lavt fôropptak og stress


Dyra opplever stress når de er utenfor sin komfortsone, f.eks. ved endringer i temperatur, klima, fôring, ukjente hendelser og nye rutiner. Stress kan gi endret spisemønster og fall i produksjon eller uønsket hakkeatferd. Dyr som har et beriket miljø har ofte en høyere toleransegrense mot stress.

Produkter Informasjon
Pluss Multivitaminer Flytende Sikrer opptak av vitaminer ved en stressperiode. I perioder med lavt fôropptak kan multivitaminer i drikkevannet dekke opp for vitaminmangel.
Clostat Kan forebygge og rette opp ubalanse i tarmfloraen ved stressituasjoner.
Miljøberikelse Compact Lucerne, Strøtorv, Peckstone, Kromat Strøkorn og Agrikrås Kalktilskudd gir alle økt sysselsetting.

Bløt gjødsel, skitne egg og dårlig fordøyelse


Høy produksjon avhenger av et godt utviklet fordøyelsessystem. En velutviklet kråsmuskulatur og tarmflora bidrar til bedre opptak av næringsstoffer. Det beste er å gi dyra mulighet til å utvikle et godt tarmsystem slik at man forebygger utfordringer senere, som for eksempel bløt gjødsel og skitne egg. Gode rutiner med smittevern, vask og desinfeksjon og et godt sammensatt fôr er viktig.

Produkter Informasjon
Kråsstein Grov Brukes til verpehøns. Steinen blir liggende i kråsen og hjelper til å male grove fôrpartikler og utvikle en god kråsmuskulatur. Skal ikke gis til unge dyr under 16 uker.
Kromat Strøkorn Kan brukes til alle fjørfe. Helkorn gir god kråsfunksjon.
Clostat Kan forebygge og rette opp ubalanse i tarmfloraen.
Clostat Hc Sp Green Dry Kan forebygge og rette opp ubalanse i tarmfloraen ved stressituasjoner. Godkjent for økologisk bruk.

Produkter som forebygger dårlig fordøyelse:

Betalingspartnere