Meny

Drivstoff – og AdBlue tanker fra CEMO

Opplev kvaliteten og brukervennligheten til CEMO-tankene! I samarbeid med Felleskjøpet kan CEMO tilby et bredt utvalg av både stasjonære - og mobile drivstofftanker for traktor, skogsmaskiner og anleggsmaskiner.

 

Se vårt produktutvalg: 

 

Krav til dieseltanker


Tanken du bruker skal være egnet for oppbevaring av diesel. Sørg for at lagringsplassen er ryddig og ikke oppbevar unødvendig brennbart materiale i nærheten. Slokkeutstyr bør være lett tilgjengelig.

Skal du oppbevare diesel utendørs bør du sørge for minst 5 meter avstand til trevegger og annet brennbart materiell. Grilling, bålbrenning og andre kilder som kan sette fyr på dieselen bør også holdes minst 5 meter unna.

  • Tanken skal være produsert i henhold til en anerkjent standard.
  • Det anbefales at kommunen konfereres før etablering av et permanente tankanlegg.
  • Tanken skal ha fullt oppsamlingsarrangement dersom utslipp fra tank kan få store konsekvenser.
  • For dobbeltvegget tank regnes ytterbeholder som oppsamling av innerbeholder.
  • Tankeier og brukere er ansvarlige for at det foreligger en risikovurdering for tanken og bruken av denne i forhold til liv, helse, miljø og materielle verdier.

Kontakt Kundeservice

Ring 72 50 50 50 Mandag - fredag 08:00 - 16:00

Betalingspartnere