Drivstoff – og AdBlue tanker fra CEMO

Opplev kvaliteten og brukervennligheten til CEMO-tankene! I samarbeid med Felleskjøpet kan CEMO tilby et bredt utvalg av både stasjonære - og mobile drivstofftanker for traktor, skogsmaskiner og anleggsmaskiner.

 

Krav til dieseltanker


Tanken du bruker skal være egnet for oppbevaring av diesel. Sørg for at lagringsplassen er ryddig og ikke oppbevar unødvendig brennbart materiale i nærheten. Slokkeutstyr bør være lett tilgjengelig.

Skal du oppbevare diesel utendørs bør du sørge for minst 5 meter avstand til trevegger og annet brennbart materiell. Grilling, bålbrenning og andre kilder som kan sette fyr på dieselen bør også holdes minst 5 meter unna.

  • Tanken skal være produsert i henhold til en anerkjent standard.
  • Det anbefales at kommunen konfereres før etablering av et permanente tankanlegg.
  • Tanken skal ha fullt oppsamlingsarrangement dersom utslipp fra tank kan få store konsekvenser.
  • For dobbeltvegget tank regnes ytterbeholder som oppsamling av innerbeholder.
  • Tankeier og brukere er ansvarlige for at det foreligger en risikovurdering for tanken og bruken av denne i forhold til liv, helse, miljø og materielle verdier.

Kontakt Kundeservice

Ring 72 50 50 50 Mandag - fredag 08:00 - 16:00

Betalingspartnere