1130x470 Banner Kalkun.jpg

Kalkun

Kromat Kalkun er tilpasset alle utviklingsfasene en kalkun har. Sortimentet er basert på mangeårig erfaring sammen med kalkunprodusentene og egne forsøk.

Velg riktig kraftfôr til dine kalkuner

Aktuelle artikler om fjørfe

Oppvarming til halv flis
Nytt øko-regelverk
En god start
2021 ble hønas år
Biosikkerhet i fjørfehus
Er du klar for den varme årstiden?
Kraftfôr - norsk korn til norske husdyr
Helnorsk kraftfôr til Einars kyllinger
Mer bekymra for fugleinfluensa enn for covid-19
Felleskjøpet utvider Kromat Verpetrivsel sortimentet med Supergul

Betalingspartnere