Velg riktig kraftfôr til oppdrett av verpehøner

Felleskjøpets kraftfôr til oppdrett av verpehøner tilfører kyllingen og unghønene alt den trenger av næringsstoffer. Kromat Oppdrett er basert på lang erfaring i norsk oppdrett av verpehønshybrider. Sortimentet er tilpasset ulike faser i oppdrettsperioden. I disse fasene har ungdyrene ulikt behov for forskjellige næringsstoffer. ​

Vi vektlegger bruk av gode råvarer og riktig forhold mellom de ulike næringsstoffene for å kunne bidra til korrekt og god utvikling av høner som skal produsere egg senere i livet.

Kraftfôr

Bruksområde

Kommentar

Kromat Oppdrett Start

0-3 ukers alder

 

Kromat Oppdrett 1

3-6/7 ukers aler

 

Kromat Oppdrett 2

6/7 ukers alder, frem til kjønnsmodning

 

Velg riktig kraftfôr til flytting / kjønnsmodning

Kromat Verp muliggjør presisjonsfôring av norske verpehøner. Presise valg og overganger av kraftfôr vil bidra til bedre økonomisk resultat. Det er samtidig bra for miljøet og bidrar til god dyrevelferd. ​

Ved 16 ukers alder blir hønene flyttet fra oppdretter til produsent. De første dagene etter flytting anbefales det bruk av det samme fôret som oppdretter har brukt. Det vil gjøre flyttingen mindre krevende for hønene. I de aller fleste tilfeller vil det være snakk om bruk av Kromat Oppdrett 2. ​

Deretter vil det være gunstig å gå over til Kromat Verp Start som vil stimulere til utvikling av kjønnsorgan og forberede hønene på egglegging. ​

Når flokken begynner å legge egg er det av betydning at du kan tilby verpefôr så raskt som mulig. Eggleggingen krever at hønene får i seg mye kalsium og vi anbefaler overgang til verpefôr når flokken produserer 2 %.

Kraftfôr

Bruksområde

Kommentar

Kromat Oppdrett 2

16 - 17 uker

Flytting fra oppdretter til produsent

Kromat Verp Start

17 - 19 uker

1-2 uker etter innsett frem til verping starter

Kromat Verp 1 eller

Kromat Verp 2​

Fra 2% verping

Brukes så snart flokken begynner å verpe​

 

Velg riktig kraftfôr til topproduksjon

I denne perioden trenger verpehøna et fôr som dekker behovet for energi, protein og andre næringsstoffer både hos seg selv, og for å produsere et egg. Frem til 30 – ukers alder vil verpehøna vokse en del samtidig som ho produserer egg. Kromat Verp vil sikre god kroppsvektsutvikling og produksjon.

Kraftfôr

Bruksområde

Kommentar

Kromat Verp 1

19 - 45 uker

Inngår i standard fôringsstrategi. Høyt protein. 

Kromat Verp 2​

19 - 45 uker

​Inngår i økonomisk fôringsstrategi som bidrar til best fôrutnyttelse og lave fôrkostnader

 

Velg riktig kraftfôr til midtproduksjon

Når verpehønene blir 45 uker gammel har de behov for annen sammensetning av mineraler for å kunne ta vare på skallkvaliteten. S-blandinger er satt sammen for å ta vare på skalldannelsen i siste del av produksjonsperioden. ​

Ved bruk av 1’er blanding under topproduksjonen anbefales overgang til tilsvarende S-blanding ved denne alderen. Likedan for 2’er fôret.

Kraftfôr

Bruksområde

Kommentar

Kromat Verp 1 S

F.o.m 45 uker

Tid for å ta vare på eggeskallet

Kromat Verp 2 S​

F.o.m 45 uker/55 uker

​Inngår i økonomisk fôringsstrategi som bidrar til best fôrutnyttelse og lave fôrkostnader

 

Velg riktig kraftfôr til sluttproduksjon

Erfaringsmessig vil dyrene øke i fôropptak på slutten av produksjonsperioden. Ved bruk av fôr tilpasset et lavere fôropptak vil vi med et høyere fôropptak få et høyere inntak av næringsstoffer. Dette medfører en metabolsk belastning for hønene. ​

Et riktig inntak av næringsstoffer med hensyn til produksjon og fôropptak vil bidra til bedre dyrevelferd og økt bærekraft.

Kraftfôr

Bruksområde

Kommentar

Kromat Verp 2 S​

Fra 55 ukers alder

​Ved økt fôropptak mot sluttproduksjonen.

Kromat Verp 3 S

Fra 55 eller 65 ukers alder

Ved ytterligere økt fôropptak mot sluttproduksjonen

 

Fôringsstrategier

Standard er fôringsstrategien som er spesielt opptatt av høy eggvekt. Her velges kraftfôrblandinger med høyt proteininnhold​

Økonomi er fôringsstrategien som er opptatt av fôrutnyttelse og lave fôrkostnader. Blander som har lavere innhold av protein har lavere pris. Det stimulerer til en høy A-eggprosent og gir reduserte fôrutgifter. Flere av våre forsøk viser at dette gir best dekningsbidrag og økonomi gjennom innsettet.

Kromat Foring verpehøner tabell.jpg

 

Velg riktig kraftfôr til driftsmessige utfordringer

I løpet av et innsett med verpehøner kan man støte på flere driftsmessige utfordringer som kan resultere i ulike problemstillinger. Man kan regulere eller dempe utfordringene ved bruk av fôrsortimentet. Det er viktig å kunne kartlegge de utfordringene man har før man bestemmer seg for å velge kraftfôr for å dempe en utfordring. ​

​Det er uansett en klar anbefaling om å kontakte veterinær ved mistanke om sykdom.

Tiltaksblandinger

Utfordring/bruk

Kromat Verp Opp

​Brukes ved svak kroppsvektsutvikling, varmestress, sykdom eller lavt fôropptak.

Kromat Verp 4 S

Bremser eggvekt men ivaretar høy verpeprosent. Brukes ved fôropptak 125 gram.

FK Egg FLHS

Inneholder ekstra tilsetningsstoffer som vil være gunstig hvis flokken opplever sykdom eller andre ekstreme påkjenninger.

Betalingspartnere