20.09.2023 | Eva Olssøn

Det er en anerkjennelse av alt det harde arbeidet jeg har lagt ned på gården og min innsats for landbruket, forteller Marthe Bogstad når Samvirke besøker henne hjemme på gården på Kløfta.

Marthe har snakket varmt om bondeyrket i mange år og ble rørt når hun tok imot prisen under Dyrsku`n 8. september. – Jeg har ment mye igjennom årene, tatt imot mange journalister og ministre og det er jo på godt og vondt å vise seg fram. Men jeg har alltid sagt ja til å være med på ting fordi jeg vil løfte fram viktigheten av landbruket, sier Bogstad

Marthe er et ja-menneske, sier Thor Haraldseth som er seniorrådgiver for medlem i Felleskjøpet Agri. - Hun har brukt mye tid på å løfte fram landbruket. Det var mange som ønsket at hun skulle vinne og vi ser fram til året med henne som Årets unge bonde.

Mjølk, kjøtt og barnebursdager

Bogstad vokste opp på gården og tok overfor ti år siden. Foreldrene hadde sluttet med mjølk, men Marthe ville satse. Hun bygget nytt fjøs med DeLaval mjølerobot og har en besetning på 150 dyr hvor 50-60 av de er melkekuer. Gården er på 450 mål og alt brukes til grovfôrproduksjon. I tillegg kan folk bruke gården til barnebursdager og i 2022 startet hun med «Inn på tunet» på gården, et tilbud for mennesker med for eksempel demens eller psykiske helseproblemer og barn og unge.

imageo2q2r.png

Inn på tunet: Siden 2022 har gården vært en del av "Inn på tunet", som er et tilrettelagt tilbud med velferdstjenester på gårdsbruk.
– Kåringen av årets unge bonde synliggjør og løfter fram unge bønder som satser og har troen på fremtiden. Marthe er et forbilde som viser hvordan både bærekraft og et samfunnsengasjement med omsorg for andre kan gå hånd i hånd med den daglige gårdsdriften, uttaler landbruks- og matminister Geir Pollestad på regjeringen.no.

Liker samvirketanken

Bogstad understreker at hun har mange rundt seg. Faren hennes hjelper til, moren og søsteren bor også på gården og så har en fast ansatt i 70 prosent stilling. Hun har også en medarbeider som har fått varig tilrettelagt arbeidsplass igjennom NAVarbeidstiltak fra NAV og vært der i 5 år.

Vokst opp med samvirke og Felleskjøpet

-Faren min tok oss med til Felleskjøpet hver lørdag i barndommen. Han reiser dit fortsatt for å drikke kaffe og møte andre bønder. Jeg har vokst opp med, og liker, samvirketanken. At vi som bønder står sammen og at det er vi som har fjøsskoa på og som eier bedriften og vi får vår del av overskuddet, sier Marthe.

God agronomi for klimaet og dyra

I juni i fjor fikk Marthe installert 155 solcellepaneler på låvetaket. I vinter med høye strømpriser sparte hun 30 000 i måneden. De kan også produsere strøm med opptil 4 cm snø på seg og hun har nesten betalt ned lånet for investeringen allerede. Hun har også led-lys i låven, sprer møkka med slangespreder og bruker også klimakalkulatoren aktivt.

- Med John Deere bruker hun også mindre diesel, legger Haraldseth til.
Jeg har gjort betydelige investeringer for å effektivisere driften. Det nye fjøset med melkerobot, hjullaster for foring og skraperobot som tar seg av møkkhåndtering. Dette frigjør tid for å fokusere på at dyra har det bra og alle investeringene er avgjørende for å øke lønnsomheten i landbruket.

På lag med naturen

-Det beste med å være bonde er friheten og ha et meningsfullt arbeid, sier Bogstad. Det å skape noe, se hele linja fra en kalv til melkeku og spille på lag med naturen – det liker jeg. Mjølkeproduksjon er komplekst og når man får til gir det en veldig god mestringsfølelse.

En inspirasjon for andre

Bogstad framhever alle mulighetene man har som bonde. På gården har mannen hennes laget en egen bedrift med 10 ansatte og søsteren har nylig tatt over Inn på tunet. Hun driver selv med å arrangere barnebursdager.

Med bærekrafttiltakene, Inn på tunet, de ansatte og alle dyra på gården har Marthe utviklet gården til et sted som er til inspirasjon for alle.

Nett_Vinnerbilde Marthe Bogstad.jpg

På Dyrskun`: Den 33 år gamle Kløfta-bonden ble kåret til «Årets unge bonde 2023.