07.09.2023 | Sigbjørn Vedeld

På Felleskjøpets årsmøte i april ble Landbrukets bærekraftpris delt ut for aller første gang. En av dem som var med helt opp til finaleheatet var Johan Odden (30) fra Folldal. Bonden som driver med ammeku og sau satt ved finalebordet under årsmøtet, men måtte se seg slått av kornbonden Terje Romsaas fra Sørum.
– Det var spennende, og vinneren av prisen var en svært sterk kandidat. Uansett er det viktig at det settes fokus på tiltak som fremmer bærekraftig landbruk. Bærekraftbegrepet gjennomsyrer det aller meste av det vi holder på med som bønder, sier Johan.

Vekstskifte

Sammen med kona Elin tok han over gården i 2021, og de har gjort en rekke tiltak for å drive mer bærekraftig. Blant annet har de etablert en generisk plan for vekstskifte på alt dyrka areal som gården disponerer.
– Dette inkluderer blant annet hvilke arealer som skal benyttes til beite vår og høst, og hvilke arealer hvor produksjonen av grovfôr har høyeste fokus. Vi praktiserer konsekvent omlegging av timotei-eng hvert fjerde år. Å gjøre dette før avlingen avtar er noe av strategien for å øke avlingsnivået på gården, sier Johan.

For å optimalisere grovfôrproduksjonen har de unge bøndene også tatt i bruk geospreder fra Kverneland i kombinasjon med Yaras digitale verktøy Atfarm.
– På denne måten lager vi individuelle tildelingsfiler for handelsgjødsel til hvert enkelt skifte, sier Johan.

Arv og miljø

Med et smil trekker han fram arv og miljø som årsak til at han ble bonde.
- Selv om jeg har vokst opp med gardsdrift følte jeg ikke en plikt for å overta. Likevel lå det et ansvar der.

Da han tok over hjemgården, fikk han også kjøpt nabogarden, og det er her Johan og familien bor i dag. Å samle areal ser den unge bonden på som et viktig bærekrafttiltak.
- Tidligere leide vi jord 10 kilometer unna både ene og andre veien. Det slipper når vi nå har fått samla dyrka mark. Det lengste skiftet mitt er to kilometer unna. Det har en vesentlig effekt på både tidsforbruket og innsatsfaktorene, sier Johan.

720x540 Gårdene.jpg

BÆREKRAFTTILTAK: Å slå sammen arealer mener Johan er et godt tiltak i seg selv. Han og kona kjøpte gården i forgrunnen. De bor i det gule huset, og leier ut det hvite. I bakgrunnen ses driftsbygningen, som ligger på gården hvor Johan vokste opp. I dag er gårdene slått sammen.

Fjellbonde

Fjelljordbruket har sine særegenheter. Om vinteren kan kulda være ekstrem. Det kommer ikke så mye snø, men det som kommer blir liggende. Vekstsesongen er kort, men har gode beitemuligheter
– Området er kjent for sine unike utmarksressurser så det er veldig gunstig å drive med husdyr, forteller Johan

Ute på beite har Johan investert i Nofence klaver. Slik får han utnytta utmarksbeitet i enda større grad, som et ledd i å redusere gjengroingstakten i beiteområdet gjennom å styre beitetrykket.

Bærekraft-engasjement

Johan gjør også en del leiekjøring, i hovedsak knytta til gjødselkjøring med slepeslange og stripenedlegger. I tillegg blir det en del sprøyting. Johan er også engasjert som leder i det lokale bondelaget.

Interessen og bevisstgjøringen rundt bærekraftig landbruk kom da Johan studerte på Blæstad.
– Vi ser at det er bærekraft i alt vi gjør på et gardsbruk. Jeg er veldig opptatt av at kjøttproduksjon er bærekraftig i Norge. Dette kommer for dårlig fram i media, og det er synd. Norge har tre prosent jordbruksareal, og bare en prosent kan brukes til korn eller grønnsaker. Andelen der igjen som går til drøvtyggerfôr er 70 prosent. Det betyr at skal vi være i nærheten av 50 prosent sjølforsyning, så er vi nødt til å ha grovfôrproduksjon og kjøtt på drøvtyggere, forteller han.

Johan Odden blir engasjert når det handler om bærekraftig landbruk.
– Det handler om summen av alle tiltak som gjør at vi blir mindre avhengig av innkjøpte ressurser som gjødsel, diesel og andre innsatsfaktorer. Det som fungerer for meg her i Folldal bør kanskje gjøres litt annerledes andre steder i landet. I sum mener jeg at et godt bærekraftig landbruk går ut på å optimalisere de måla man har til disposisjon. Det bidrar til neste generasjon, det bidrar til matsikkerhet, og det bidrar til levende samfunn rundt om i landet, sier Johan Odden.

Noen av tiltakene Johan har gjort for å drive mer bærekraftig:

 • Generisk plan for vekstskift
 • Rutiner for avlingsregistrering
 • Fokus på presisjonsjordbruk
 • Stripenedlegging av gjødsel
 • Målrettet avlsarbeid
 • Natt-/daglys i rekrutteringsfjøset
 • Tatt i bruk klimakalkulator og satt opp gårdens første klimaplan

Fakta om Landbrukets bærekraftpris

 • En pris utviklet av Felleskjøpet Agri.
 • Prisen skal fremme bønder som har gjort konkrete grep for mer bærekraftig og lønnsom matproduksjon.
 • Prisen skal løfte fram produsenter som kan være til inspirasjon for andre.
 • Landbrukets bærekraftpris bygger på Felleskjøpets bærekraftstrategi, som igjen er tuftet på Landbrukets klimaavtale.
 • Landbrukets bærekraftpris ble utdelt for første gang i 2023.

imagep7dao.png

GRØNN LEK: Leker i grønn farge er ikke langt unna når Johan leker med datteren Marte på gulvet hjmme. Barn nummer tre er på vei hos familien i Folldal.

 

imaget5zrt.png

FINALISTER: Johan var med helt til finalen i den første utgaven av Landbrukets bærekraftpris. Til slutt var det Terje Romsaas (t.v.) som ble tildelt prisen.