13.04.2023 | Sigbjørn Vedeld

Landbrukets bærekraftpris ble utdelt for første gang onsdag kveld under årsmøtet til Felleskjøpet Agri på Gardemoen. Styreleder Anne Jødahl Skuterud og Årets unge bonde-vinner Ole Otto Grønning sto for utdelingen av prisen på 100.000 kroner, som gikk til kornbonde Terje Romsaas fra Sørum i Viken.  

– Vinneren av Landbrukets bærekraftpris tar tak i bredden av utfordringer på en rekke dimensjoner av problemstillinger tilknytta begrepet bærekraft. Romsaas har fokus på nye løsninger, og har hatt det i lang tid, sier Skuterud.

En rekke gode tiltak

Hun har sittet i juryen til bærekraftprisen sammen med administrerende direktør i NIBIO, Nils Vagstad, leder i ZERO, Sigrun Aasland og vinnerne av Årets unge bonde 2022, Trine Pedersen og Ole Otto Grønning.

Juryen har vært opptatt av å løfte fram kandidater som viser det er mulig å drive bærekraftig på tvers av både drivemåter og geografi.

På scenen sto Romsaas igjen sammen med de to andre finalistene, fruktprodusent Einar Kjelbergnes fra Flora i Trøndelag, og gras-, ammeku- og sauebonde Johan Odden fra Folldal i Innlandet.

– Juryen er imponert. I det første året til Landbrukets bærekraftpris har vi fått innblikk i en rekke gode tiltak som gjøres for mer bærekraftig og lønnsom matproduksjon. Alle tre finalistene som sto igjen er svært gode ambassadører, både for norsk matproduksjon og for et bærekraftig landbruk, sier Skuterud.

Tar tak i bredden

I juryens begrunnelse ble det vektlagt at vinneren av Landbrukets bærekraftpris over lang tid har hatt fokus på bærekraftig innovasjon.

– Han er opptatt av å få jorda til å produsere mer med mindre bruk av innsatsfaktorer og med lite miljøbelastninger. Det handler om omstilling og innovasjon, sier Skuterud.

Terje Romsaas driver Sulerud gård i Sørum sammen med sønnen Gulbrand.

Sammen har de fokus på nye løsninger. Gården forsynes med strøm fra egen energiproduksjon, både gjennom solceller og flisfyringsanlegg. Fokuset ligger på direktesåing og karbonfangst, og vinneren har utviklet og fått patentert sin egen direktesåmaskin, som har fått de første bestillingene.

– Fokuset på bærekraft tror jeg nesten må være medfødt. Jeg var bare 5-6 år da jeg hadde min første potetåker. Det å ta vare på ting har nesten blitt et mantra for meg. Jordvern er viktig, og jeg griner når jeg ser det utvikles veier eller boliger på dyrka mark, sier Romsaas.

– Utnytt ressursene

Han er svært takknemlig for prisen, og mener alle må få et sterkere fokus på bærekraftig landbruk.

– Bærekraft mener jeg går enkelt sagt i å utnytte ressursene du har tilgjengelig på din tue. Jeg har holdt på i mange år, og nå ser vi resultatene. Vi er selvforsynt med strøm og varme, og det kommer andre til gode også.

Vinneren av Landbrukets bærekraftpris har planene klare for hva prispengene skal gå til.

– Direktesåmaskina er blitt en baby for oss, og patenten er under stadig utvikling. Prispengene vil gå til videre innovasjon av bærekraftige tiltak på gården vår. Å få Landbrukets bærekraftpris gir stor inspirasjon, og jeg håper flere av mine kollegaer i landbruket blir inspirert og tar tak i klimautfordringen, sier Terje Romsaas.

Fakta om Landbrukets bærekraftpris:

  • En pris utviklet av Felleskjøpet Agri.
  • Prisen skal fremme bønder som har gjort konkrete grep for mer bærekraftig og lønnsom matproduksjon.
  • Prisen skal løfte fram produsenter som kan være til inspirasjon for andre.
  • Landbrukets bærekraftpris bygger på Felleskjøpets bærekraftstrategi, som igjen er tuftet på Landbrukets klimaavtale.
  • Landbrukets bærekraftpris utdeles for første gang i 2023.