17.11.2023 | Thomas Riiser, Leder for Kundeservice i Felleskjøpet Agri   

Vi har en situasjon i landbruket i Norge i dag, hvor antall gårdsbruk stadig går nedover. I den forbindelse er det også færre heltidsbønder enn tidligere. Dette gjør at bønder som har jobb utenom gården, ikke har like mye tid til et fysisk besøk fra Felleskjøpet. Samtidig mener vi det er viktig at alle kunder skal ha oppfølging gjennom året, uavhengig av størrelse, kapasitet og geografi. 

Vi kjørte derfor ut en spørreundersøkelse blant våre landbrukskunder med spørsmål rundt oppfølgingen de får i Felleskjøpet. Utfallet av denne undersøkelsen dannet mye av grunnlaget for at vi nå har etablert Innesalg. 

- Innesalg skal følge opp en del av våre kunder uten å være fysisk på besøk innenfor kraftfôr drøv og plantekultur. Vi starter opp med Vestlandet og Nord-Norge, så tar vi en evaluering etter noe tid, for å se om vi skal utvide til andre områder av landet. For øvrig vil vi ha en tett samhandling med øvrig salgsapparat på Vestlandet og Nord-Norge, sier Thomas Riiser, Leder Kundeservice Landbruk.

Vestlandet og Nord-Norge først ut

Innesalg består foreløpig av to ansatte, som har fått tittelen Salgskonsulent Landbruk. Disse er Ann Kristin Sønmør Nygaard og Andreas Rudshaug Jensen. Begge har tidligere erfaring fra andre roller i Felleskjøpet og er veldig motivert for oppgaven. - Jeg ser frem til mange gode landbrukssamtaler fremover, sier Ann Kristin.

Jeg gleder meg til å bli kjent med kundene vi skal ha ansvaret for og sørge for å skape verdi for den enkelte bonde, sier Andreas. I løpet av kort tid vil kundene de skal ha ansvar for, få tilsendt kontaktinformasjon til Innesalg, samt en presentasjon av begge salgskonsulentene.

- Vi gleder oss til å komme skikkelig i gang og ser frem til et godt samarbeid med både Vestlands-bonden og Nord-Norge-bonden, sier de samstemt.