24.02.2022 | Ingrid Strømstad, fagsjef Formel

Ei søye i god kondisjon både ernæringsmessig og i samtidig er i god fysisk form er godt forberedt til årets viktigste periode. God melkeproduksjon sikrer lamma en god start, og gjør jobben lettere for deg som steller. Svakfødte lam er arbeidskrevende og øker risikoen for lammedød. En god start begynner med nok råmelk av god kvalitet. For at søya skal produsere nok råmelk må den få riktig fôring med nok energi, protein og mineraler hele vinteren. Les mer om høgdrektighet her.

God råmelk er vært sin vekt i gull, men ikke alle søyer har nok råmelk. Vi anbefaler da alltid å ha reserveløsning på plass. Noen er så heldige å ha eget råmelks lager i fryseren enten fra ku eller sau, men har du ikke det så anbefaler vi alle å ha en sekk med Pluss Råmelks erstatning på lur. Dette produktet lanserte vi til lammesesongen 2021, og det har blitt en salgssuksess. Produktet er basert på råmelk fra ku, men er også godt egnet til lam. Råmelk skal alltid gis så raskt som mulig, og i rikelig mengde. Lammets evne til å ta opp antistoffer reduseres raskt de første timene. Råmelka gir lammet viktige antistoffer, vitaminer og er en god energi kilde. Dette er livsviktig.

Velg rett kraftfôr

Ei søye med høg melkeproduksjon gir lamma tilstrekkelig melk som er viktig for god tilvekst. Produserer søya nok mjølk til å gå med to lam (åringer) og tre lam på voksen sau bidrar dette til mindre merarbeid i form av kopplam. Noen har effektive opplegg for kopplam, men for andre vil dette driftsopplegg ikke være ønskelig. Høg mjølkeproduksjon krever god fôring av søye gjennom hele året, og spesielt i perioden rundt lamming. Nok protein og energi for å sikre minst mulig energimobilisering hos søye bidrar til høg produksjon. Formel Sau Ekstra er et kraftfôr med et høgere innhold av protein enn vanlig Formel Sau. Det inneholder også mer E- vitaminer som er viktig for søyer som har mer enn 2 foster. Formel Sau Ekstra kan også benyttes der grovfôret har noe svakt protein innhold. Formel Sau er vårt største produkt til søye. Et velfungerende kraftfôr som gir god mjølkeproduksjon på søya spesielt sammen med godt grovfôr. For de som ønsker å bruke kraftfôr uten tilsatt soya anbefaler vi Formel Linnea Sau. De som drifter økologisk, har egen kraftfôr serie som heter Natura. Natura Sau er der søyas produkt.

Et annet driftsopplegg som blir benyttet er fri tilgang på kraftfôr til søye etter lamming. Til dette driftsopplegget anbefaler vi alltid å bruke et kraftfôr med godt fiberinnhold og riktig fiberkvalitet. Formel Sau Intensiv. Da er det veldig viktig å tilby sauen smakelig grovfôr og nok vann. Et høgt kraftfôropptak vil gå ut over grovfôropptaket og et smakelig grovfôr med nok fiber vil gjøre den situasjonen lettere. Sørg for at søya blir tilvendt kraftfôr i forkant, og at overgangen fra tildelt kraftfôr til fri tilgang følges opp tett. Det må ikke gå tomt for kraftfôr når de er tilvendt appetitt. Dette passer for søyer med flere lam, og der de går i fellesbinger.

Godt grovfôr av topp kvalitet vil alltid være positivt for dyras helse. Å ha kontroll på grovfôrlageret og tilby det beste grovfôr i denne perioden gir muligheter til å redusere kraftfôret uten at det går ut over ytelsen. I figur 1 viser vi en oversikt over søyas behov med ulikt antall lam, og hvordan ulikt grovfôr kvalitet påvirker dette.

image1m2lo.png
Figuren viser energibehovet til søyer med ulikt lammetall og ved ulike tilvekst.

Utover i lammeperioden fylles fjøset opp med lam og hver en ledig krok er opptatt. Da er det greit å få dyra ut når været tillater det. Frisk luft og bedre plass reduserer smittepresset. Et kraftfôr som er velegnet til støttefôring på beite er Formel Grov. Denne pelletsen er ekstra stor- 12 mm, og det reduserer fôr-svinnet når denne fôres direkte på bakken. Mengden som skal tilbys, bør tilpasses beitegraset. Ernæringsmessig er Formel Grov mye lik Formel Sau- men siden vi også anbefaler denne til ammeku har den litt høyere Cu innhold. Noen bruker Formel Grov til søya inne på tørr talle i forbindelse med lammeperioden, eller hele året til utegangersau. Viktig å huske på at en klinete lammebinge er ingen fôringsplass.

Tidlig beite kan ha redusert mengde grovfôr, og derfor vil støttefôring være nødvendig. Lamma vokser raskt og søya trenger påfyll av energi for å sikre den høge lammetilveksten. Formel Grov selges i sesong. Den er åpen for bestilling fra slutten av januar til tidlig mai 2022. Vi kommer også tilbake med en slagperiode høsten 2022. Vær obs at den kun kan bestilles på telefon 7250 50 50 eller ved å kontakte butikk.

Hold dyra friske

Det er jo ingen overraskelse at god tilvekst på lamma fra dag èn har godt samsvar med høstvektene lamma. Men det er også her mange små og store utfordringer på veien. God kontroll på smitte i fjøset er en ting. Under lammingsperioden er det ofte stor dyretetthet, noe som gir mer sjukdom. Da er det viktig å sørge for gode rutiner. Kontroll av råmelks tildeling til alle lam, renhold av lammingsbinger. Og ikke minst bruk smitteslusa på garden for besøkende som veterinær og andre som stikker innom. Enkle ting som kan hindre overføring av diarè og munnskurv blant annet. Gode rutiner med vaksinering av søyer og lam er også viktig.

Søya går igjennom en tøff periode før, under og etter lamming. Ei søye med trillinger skal ha topp helse og godt driftsopplegg for at lamma skal vokse de ønskede 300 gram pr dag. Noen opplever matleie søyer som kan droppe i produksjon. Både sur vom, ketose og andre sjukdommer kan ramme de. Pluss Energibalanse Tørr og Pluss Energibalanse Flytende kan hjelpe der det er underskudd på energi og der søya står i fare for å utviklet ketose. Det skjer ofte litt før lamming, men Pluss Energibalanse kan også gis 3- 4 uker etter lamming. Er det utfordringer med sur vom når kraftfôrrasjonen øker etter lamming kan Pluss Vomstabil være et godt hjelpemiddel. Sur vom kan gi diarè redusert matlyst og avmagring. Vi har også autolysert gjær i våre Formel saueprodukter som vil forebygge denne situasjonen.

Innkjøpsliste til lamminga

Hygieneartikler:

 • Engangshansker
 • Glidemiddel
 • Utstyr til desinfeksjon

Til lamma:

 • Pluss Råmelkserstatning eller lager av ekstra råmjølk.
 • Pluss mjølkeerstatning: Lambert eller Ulla
 • Pluss Amigo
 • Kraftfôr til lamma. Formel Mysli Start eller Formel Lam
 • Smokker og annet utstyr til ditt mjølkfôringssystem
 • Varmelampe
 • Flis til strø

Kraftfôr til støttefôring på vårbeite

 • Formel Grov til søyene
 • Formel Lam til lamma

Tilskuddsfôr til søya som forebygge diarè og sjukdom

 • Pluss Vomstabil
 • Pluss Energibalanse Tørr

Lykke til med ei god lamming!