19.06.2023 | Tekst og foto: Karstein Brøndbo

Felleskjøpets nye samarbeidspartner på bioanlegg siden i vinter har allerede levert flere hundre anlegg her i landet. Kyllingbøndene Åge Bergan og Roar Aasen i Haltdalen, som ble omtalt i artikkelen «Oppvarming til halv flis» i Samvirke 4 fra 2022, har et flisfyringsanlegg på 1 000 kW fra Hargassner. Det jobber sammen med sju varmegjenvinnere fra Rokkedahl, som er levert av Felleskjøpet.

Teknikk fra Østerrike og selgere fra Norge

Hargassner GmbH i Weng i Østerrike har produsert fyringsanlegg i snart 40 år og leverte 25 000 25 000 bioanlegg i 2022. I Norge forhandles og monteres anleggene av de to selskapene Biomentek AS i Meldal i Trøndelag og OK Varmeteknikk i Skotselv, som sammen utgjør Hargassner Norge AS. Disse har vært på det norske markedet i 14 år, og de leverer anlegg fra 6 kW til 2,5 MW.

Ta kontakt med Felleskjøpet

- Våre selgere blir gjerne med Felleskjøpets imek-selgere, hvis bonden er interessert i en løsning med biobrensel. De har hver sine kompetanseområder, utfyller hverandre godt og kan bidra til at bonden får et maksimalt prosjekt, der også styringssystemene snakker sammen i driftsperioden, sier Erik Kalstad.

Flis og pellets

Det finnes også vedkjeler, men de fleste som fyrer med biobrensel leier en entreprenør for å hogge opp eget eller kjøpt trevirke til flis, da flishoggere med god kapasitet er så dyre at det ikke lønner seg å drive flisespikking på egen hånd. Det finnes også egne flis-terminaler hvor ferdig flis kan kjøpes, og også sagbruk som selger flis og spon i pelletert form.

Bra for økonomi og klima

- Vi er fornøyde med å ha fått på plass avtaler på både bioenergi og solenergi som både gir bonden bedre økonomi og som bidrar til at landbruket når sine klimamål. I tillegg ser vi også etter andre løsninger på dette området, sier Karl Arne Leivestad, leder forretningsutvikling og strategi for innendørsmekanisering i Felleskjøpet Agri. Samarbeidspartnere er Hargassner Norge AS og Solenergi Norge AS, som er omtalt her.

Fra fyrrom Hellesvik - kun for nett.jpg

KYLLINGFJØS: Dette er installasjon i Kyllingfjøs hos Tove og Snorre Hellesvik i Meldal. Kjelen er en ECO HK 330 kW for flis. Foto: Biomentek.