29.04.2022 | Karl Kristian Kongsted

Flere siloer og bedre kapasitet

Haslem gård har fra før fire siloer fra Helly Hansen med en samlet kapasitet på rundt 30 tonn. Nå er kapasiteten økt med 8,5 tonn etter innkjøp av en ekstra silo.

800x480 Hystad silo ramme.jpg

Svein Martin har selv bygget rammene rundt siloen. Den står i andre etasje på låven over grisefjøset. Foto: Karl Kristian Kongsted


-Tidligere krevde det mye planlegging når siloene begynte å bli tomme, forteller Svein Martin. Det var sjeldent jeg kunne ta imot mer enn 20-25 tonn om gangen. Nå har jeg god silokapasitet og kan ta et helt lass på 30 tonn. Dermed får jeg den gunstige lassrabatten, samtidig som planleggingen blir enklere.

Når jeg bestiller mer enn 30 tonn kraftfôr får jeg ytterligere 4 øre rabatt per kg. - På årsbasis utgjør dette 15-20.000 kr, forteller Svein Martin.

Flere siloer gir mulighet for fasefôring

Svein Martin har lenge brukt fasefôring og har prøvd forskjellig kombinasjoner av Format kraftfôr. Fasefôring består i å tildele grisen ulike kraftfôr etter hvert som næringsbehovet endrer seg. Med flere siloer kan han enkelt ta imot de ulike typene fôr til ulike faser av slaktegrisproduksjonen.

Felleskjøpets fagkonsulent, forteller at forsøk i Felleskjøpets fôrutvikling peker på god økonomi med fasefôring. Format Vekst 130 frem til 80 kg og Format Vekst 105 frem til slakt gir et lavere fôrforbruk og bedre økonomi på ca. 25 kr pr slaktegris.

Totalt får Svein Martin et meget gunstig regnestykke etter å ha investert i en ekstra silo og økt sin silokapasitet- Jeg vil tro at det samlet, og med dagens prisbilde på kraftfôr, kan beløpe seg til nærmere 60-70.000 pr år for en konsesjons slaktegrisbesetning som Svein Martins, forklarer fagkonsulenten.

image8dih4.png

For å ha kortest vei for innblåsing av kraftfôr, har Svein Martin flere plasser for å motta kraftfôr til sine fem siloer. Foto: Karl Kristian Kongsted.