Velg riktig kraftfôr for purker for god dyrevelferd og økonomi 

Purka trenger et kraftfôr som dekker sitt behov for energi, protein og næringsstoffer, gjennom dieperiode, drektighet og tiden rundt grising. Dette for å få sterke og livskraftige grisunger og sikre høy melkeproduksjon med god helse på purka, uten et stort vekt- eller holdtap.

Format purkefôr er nøye sammensatt og utprøvd i forsøk for å bidra til høy reproduksjon, gi avkom som er sterke og vitale og opprettholde et høyt fôropptak for å sikre en høy melkeproduksjon.

Det er mange ulike fjøs og grisehus og mange måter et fôr kan gis. Format purkesortimentet er derfor utviklet og sammensatt for å tilfredsstille fysiologiske særbehov gjennom hele purkas syklus under ulike forhold.

Felleskjøpet er førende på fôrutvikling og har omfattende forsøks- og utprøvingsaktivitet, også på purkefôr!

Fôring av purker i dietid

I dieperioden trenger purka et kraftfôr med god smakelighet og riktige næringsstoffer for å sikre en god melkeproduksjon og god appetitt. Dette gir lavere holdtap. Riktig sammensetning av fôret er også viktig for god eggkvalitet i påfølgende brunst. Format Laktasjon har et høyt proteinnivå som reduserer holdtap. Flere fôringer per dag gjør det lettere for purka å få i seg en stor mengde fôr, 2.5 uker inn i dietiden kan det økes til 4-5 fôringer per dag. Det skal ikke være for varmt i fødeavdelingen, hold temperaturen under 20 ˚C i purkas oppholdsområde. Purka er avhengig av et godt vannopptak for å produsere mye melk, og kan drikke helt opp til 50 liter vann per dag i dietiden. Lag en rutine for å sjekke alle drikkenipler i fødeavdelingen; før ny grisingspulje, en gang per uke og ellers hver gang du er inne i en binge. Drikkeniplene skal gi minimum 4 liter/minutt, også når flere purker drikker samtidig. Drikkenipler som gir mye vann, bør tåle et stort vanntrykk uten å gi hard vannstråle.

Kraftfôr Bruksområde
Format Laktasjon Til bruk i dieperioden. Riktig råvaresammensetning sørger for en god melkeproduksjon og hindrer for stort holdtap. Høyt innhold av energi og protein.

Format Purke Enhetsfôr for besetninger som ikke har mulighet til å fôre purkene forskjellig i die -og drektighetsperioden. Kan også brukes som et diefôr i kombinasjon med et drektighetsfôr.

Format Purke Soft Enhetsfôr tilpasset våtfôring med kraftfôr og vann. Kan også brukes som et diefôr i kombinasjon med et drektighetsfôr.

Fôring av purker rundt grising

I de siste tre uker av drektigheten skjer det meste av fostertilveksten og purkas jur utvikles til å produsere råmelk og melk. Ved store kull, variasjon i fødselsvekter og lave fødselsvekter er det viktig å optimere forholdene rundt selve grisingen. Overgangsfôret Format Fødsel har direkte betydning for høyere spedgrisoverlevelse. Format Fødsel har en sammensetning som forkorter grisningstiden og øker råmelksproduksjonen. Selve grisingen er en kraftanstrengelse for purka, og dersom det er mange timer siden forrige fôring når grisingen starter kan man oppleve at purka går tom for energi og grisingen vil da trekke ut i tid. Fiberinnholdet i Format Fødsel brytes ned over lenger tid og stabiliserer blodsukkeret, noe som gir purka energi lenger. I tillegg vil fiber rundt grising opprettholde magevolum, og vi opplever da at purka kommer fortere i gang med fôropptak igjen etter grising.

Kraftfôr Bruksområde
Format Fødsel Til bruk fra 3 uker før grising til og med 2-3 dager etter grising i kombinasjon med diefôr eller drektighetsfôr.
Erstatter 50 % av purkas daglige rasjon

Format Laktasjon Til bruk i dieperioden. Riktig råvaresammensetning sørger for en god melkeproduksjon og hindrer for stort holdtap. Høyt innhold av energi og protein.

Format Drektig Brukes i drektighetsperioden fra bedekning og fram til innsetting i fødebinge. Inneholder lavt nivå av protein og energi. Fiber bidrar til metthetsfølelse.
Meget godt valg til TN70-purker.

Fôring av purker i drektighet

Format drektighetsfôr sørger for å få purkene tilbake i godt hold etter en krevende dieperiode. Kalsiumreservene i skjelettet skal gjenoppbygges i drektigheten og man legger grunnlaget for store og livskraftige grisunger.

En viktig egenskap med drektighetsfôr er høyt fiberinnhold som gir purkene metthetsfølelse i en periode hvor de skal ha mindre fôr. Fiberrikt fôr sammen med grovfôr forbereder også purka på det høye fôropptaket de må ha i dieperioden. I tillegg forebygger det magesår.
Store purker har større belastning på bein og klauver i tillegg til et høyere fôrforbruk som følge av et høyere vedlikeholdsbehov. Det bør derfor tilstrebes at purkene ikke har unødig høy tilvekst i drektigheten.

Under drektigheten er behovet for protein lavt og proteinnivået bør holdes på et lavt nivå for at hindre unødig høy tilvekst på purka.
Format drektighetsfôr inneholder organiske aminosyrebundne mikromineraler som blir bedre absorbert fra magetarmkanalen enn uorganiske mikromineraler, et forhold som bidrar til bedre klauv og beinhelse.

For å stimulere til god tarmbalanse og forebygge unødig mage-tarmstress, ved sammenblanding eller gruppering av purker er Format drektighetsfôr tilsatt probiotika. Ved overføring til fødebinge vil de drektige purkes gode mage-tarmflora i tillegg overføres til fødebingen og danne grunnlag for etablering av spedgrisens mage-tarmflora.

Fôrtildelingen må legges til rette etter purkenes hold, og evt. spekkmål. Det kan i tillegg være nyttig å kontrollveie sine purker for å se om de ligger innenfor normen.

Etter avvenning er det viktig at purka kommer raskt tilbake til sitt normale hold. Har purka sitt normale hold bør det fôres for vedlikehold frem til de siste 3-4 ukene før grisning der næringsbehovet øker pga. fostertilvekst og jurutvikling. I denne perioden er det nødvendig å øke fôrmengden noe.

Felleskjøpets salgs- og fagkonsulenter kan hjelpe deg med å lage tilpassede fôrkurver.

Format drektighetsfôr finnes i tre varianter. Dette for at alle skal kunne finne et drektighetsfôr som passer i sin besetning. Hvilket drektighetsfôr man skal benytte er blant annet avhengig av driftsopplegg og rase på purkene.

Kraftfôr Bruksområde
Format Drektig Brukes i drektighetsperioden fra bedekning og fram til innsetting i fødebinge. Inneholder lavt nivå av protein og energi. Fiber bidrar til metthetsfølelse.
Meget godt valg til TN70-purker.

Format Drektig Pluss Brukes i drektighetsperioden fra bedekning og fram til innsetting i fødebinge. Moderat nivå av protein og energi. Egnet for Landsvinpurker og andre purker som lett mister mye hold i dieperioden.
Format Løsdrift Format Løsdrift er et drektighetsfôr beregnet på appetittfôring. Kan med fordel også benyttes
i situasjoner hvor dyra trenger mere volum for å oppnå metthetsfølelse. Lavt innhold av energi og protein. Høyt fiberinnhold gir metthetsfølelse.
OBS! Ikke til bruk i våtfôringsanlegg.

Holdvurdering

Fôring bør alltid justeres etter purkas hold, og jevnlig holdvurdering, og evt. spekkmåling er en enkel metode for å sjekke om din fôringsstrategi har gitt ønskede resultater. Det kan i tillegg være nyttig å kontrollveie purkene for å se om de ligger innafor gjeldende anbefaling (se tabell under)

Som et absolutt minimum anbefales det at purkene holdvurderes før bedekning, i midtdrektighet og før innsett i fødeavdelingen. Holdvurdering gjøres med bruk av både øyne og hender. Bruk holdvurderingsskalaen aktivt, men husk at dette er en subjektiv vurdering, så av og til kan det være en fordel å få med noen andre inn i besetningen for å vurdere dyra.

 

Holdpoeng 1 2 3 4 5
Utseende Meget tynn Tynn Normal Litt feit Meget feit
Ribben Er snynlige Er dekket, men kjennes godt Er ikke synlig og kan nesten ikke kjennes Kan ikke kjennes Er dekket av et tykt lag med fett
Ryggrad Framstående Er synlig over nesten hele ryggen Er ikke synlig, men kan kjennes Kan bare kjennes med et fast trykk Kan ikke kjennes. Midtlinjen sees som en renne midt på ryggen.
Hoftebein Framstående Er synlige Er ikke synlige, men kan kjennes Kan nesten ikke kjennes Kan ikke kjennes
Setebein Markante Er dekket, men kan tydelig kjennes Er dekket, men kan kjennes Kan bare kjennes med et fast trykk. Haleroten sitter dypt omgitt av fett Kan ikke kjennes. Haleroten sitter dypt omgitt av fett.

Vekt og spekkmål for TN 70 purker

Kull nr

Vekt, kg

Spekkmål, mm

min​

max​

min​

max​

1​

Grisning​

Avvenning​

220​

180​

240​

200​

14​

10​

16​

12​

2​

Grisning​

Avvenning​

245​

200​

265​

220​

14​

10​

16​

12​

3​

Grisning​

Avvenning​

260​

220​

280​

240​

13​

10​

15​

12​

4​

Grisning​

Avvenning​

275​

230​

295​

250​

13​

10​

15​

12​

5​

Grisning​

Avvenning​

285​

240​

305​

260​

13​

10​

15​

12​

6​

Grisning​

Avvenning​

290​

245​

310​

265​

13​

10​

15​

12​

TN70 FEED MANUAL

Fôring av purker ved inseminering/bedekking

I perioden fra avvenning til ny bedekning bør fôrstyrken være omtrent halvparten av maksimal fôrstyrke før avvenning. Vanligvis vil dette være ca 5 FEn/dag.

Valg av kraftfôrslag kan tilpasses de praktiske forholdene i besetningen, både diefôr og drektighetsfôr kan brukes. Har du mulighet til å velge anbefales Format Laktasjon. Etter bedekking er det viktig å ikke utsette purkene for stress og en bør fôre relativt sterkt i denne perioden.

 

Fôring av ungpurker

Tett oppfølging av ungpurkene, allerede fra 30 kg levendevekt, gir grunnlag for å få holdbare purker med god helse og god fruktbarhet. Ungpurker bør fôres moderat slik at de ikke blir for store, for fort.

Når ungpurker blir for store ved første bedekking og har for lite spekklag har de større risiko for tidlig utrangering som følge av dårlig reproduksjon. Større purker har også mer belastning på bein og klauver med økt risiko for tidlig utrangering som følge av klauv eller beinlidelser
Store purker har i tillegg et større behov for fôr til vedlikehold, og har derfor et høyere fôrforbruk.

For god utvikling av ungpurkene må de ha tid til å utvikles og fôres for moderat tilvekst for å ha passende alder, vekt og spekkmål ved første bedekking/inseminering.

Anbefalte insemineringsmål for ungpurker

Vekt 150 - 170 kg
Spekking 11 - 13 mm
Alder 210 - 240 dager
Antall brunster 2 eller 3
Flushing 10-14 dager
Tilvekst fra fødsel til inseminering 600 - 660 g/dag
Tilvekst fra 30 kg 750 g/dag

Gjennom hele vekstfasen er det viktig med god tilgang på mineraler og vitaminer som er avgjørende for sterke og gode bein, med friske klauver. En bør derfor inkludere purkefôr i fôring av oppdrettet.

Format purkefôr har høyt innhold av vitaminer, organiske og uorganiske mineraler.

Ved fremfôringen må en legge til rette for jevn tilvekst. Fôrer en for mye i begynnelsen er det økt risiko for skader som følge av høy tilvekst, men det kan også medføre at en må gi mer begrenset fôr senere i vekstfasen. Om fôrtildelingen begrenses for mye må ungpurkene mobilisere kroppsreserver og vil da ha større risiko for å få nedsatt bein og klauvhelse.

Angitt fôrkurve er veiledende og kan avvike av flere grunner siden det er store variasjoner mellom besetninger.

Det anbefales å kontrollveie og evt. spekkmåle sine ungpurker for å sikre at de får riktig fôrtildeling gjennom hele vekstfasen.

Bruker en samme fôr til både drektige- og diegivende purker anbefaler vi enhetsfôring med Format Purke. Bruker en fasefôring med Format Drektig og Format Laktasjon har en gode muligheter for dekke ungpurkas behov gunstigere siden ungpurkenes behov for protein/lysin er avtagende ut i oppdrettsfasen.

Hvis det er vanskelig å bruke purkefôr på yngre gris kan Format Stjerne 130 eller Format Stjerne 120 være fôralternativer frem til ca 80 kg. Format Stjerne inneholder høye nivåer av vitaminer og mineraler.

Veiledede fôrkurve til oppfôring av TN70 ungpurker

 

 

Enhetsfôring

(FEn/dag)

Fasefôring

(FEn/dag)

Alder (dager)

Vekt (kg)

Format Purke

Format Laktasjon

Format Drektig

63 - 77

27 - 36

1,4 - 1,7*

1,4 - 1,7*

-

77 - 91

36 - 47

1,7 - 2*

1,7 - 2*

-

91 - 105

47 - 59

2 - 2,3*

2 - 2,3*

-

105 - 126

59 - 78

2,3 - 2,6*

2,3 - 2,6*

-

126 - 168

78 - 116

2,6 - 2,9

1,9 - 2,1 (75 %)

0,6 - 0,9 (25 %)

168 - 203

116 - 156

2,9 - 3

0,6 - 0,7 (25 %)

2,3 - 2,4 (75 %)

203 - 252

156 - 170

3 - 3,1

-

3 - 3,1

*Alternativ: Format Stjerne 130, Format Stjerne 120

Ungpurker og drektige purker går på restriktive fôrkurver for å hindre at de blir for store med upassende hold. Som en konsekvens kan man oppleve at purkene virker sultne og urolige. For å øke metthetsfølelse anbefales det å tilføre fiber i disse fasene. Grovfôr har lignende egenskaper, og gir purkene noe å drive med/ rote med i tillegg til fibereffekten i mage og tarm.

I drektighetsfôr er det tilsatt en viss mengde fiber som gir purka metthetsfølelse og som fører til roligere og mer fornøyde dyr.

Presisjonsfôring av purker

Spydspissen i Formatsortimentet er Format kraftfôr til purker. Et trefasefôringsprogram med Format Drektig, Format Fødsel, og Format Laktasjon.

Vi ser store produksjonsforbedringer med fasefôring til purker i større forsøk, feltforsøk og ved innsamling av data. Blant annet gir fasefôring flere avvente, høyere avvenningsvekt, større vekstpotensial og mindre fôrforbruk.

 

Enfasefôring 
Format Purke 

Tofasefôring 
Format Drektig 
Format Laktasjon 

Trefasefôring 
Format Drektig 
Format Laktasjon 
Format Laktasjon 

Antall avvente 

13,3 

13,5 

13,7 

Avvenningsvekt 

10 

10,3 

10,8 

Salgsvekst* 

27,4 

29 

31,7 

Fôrforbruk smågris (Fen/kg)* 

1,7 

1,62 

1,5 

Fôrforbruk die (FEn) 

240 

249 

257 

Fôrforbruk drektig, inkl fødsel  (FEn) 

337 

323 

342 

 

Merverdien av purkefôring, pris per 15.06.23

 

Enfasefôring:

Tofasefôring:

Trefasefôring:

Format Purke

Format Drektig

Format Drektig

 

Format Laktasjon

Format Fødsel

 

 

 

Format Laktasjon

Antall avvente

13,3

13,5

13,7

Avvenningsvekt

10

10,3

10,8

Salgsvekt (kg)

27,4

29

31,7

Sum salg smågris (kr)

15 464

16 470

17 271

Kostnader, kr:

 

 

 

Fôrkostnader smågris total

2 329

2 364

2 398

Fôrkostnader purker total

2 891

2 822

2 991

Kostnader totalt

5 220

5 186

5 389

Dekningsbidrag (DB), kr:

 

 

 

DB pr grising

10 243

11 284

11 882

DB pr årspurke

21 511

23 696

24 953

 

Tilleggsfôr for god velferd

Format Trivsel er et tilleggsfôr med høyt fiberinnhold og En stor pelletsstørrelse slik at den kan spres ut i bingen og gi grisene noe å leke med. Samtidig får de i seg fiberrikt fôr som metter og forebygger magesår. Format Trivsel anbefales ved siden av annet kraftfôr i drektighet og i oppdrett av ungpurker på restriktiv fôring.

Kraftfôr Bruksområde
Format Trivsel Format Trivsel er en stor pellets (12 mm i diameter) som er godt egnet til å aktivisere grisen ved at den må lete etter de store bitene i strøet. Den består av store mengder fiber, som vil gi grisen en metthetsfølelse. I tillegg inneholder den elementer som kan være med å redusere grisens stressnivå. Passer fint i drektighet og oppdrett.

 

Velg riktig kraftfôr for smågris

Smågris skal tilbys kraftfôr med god smakelighet og høy konsentrasjon av næringsstoffer. I Format sitt kraftfôr til smågris kan du velge kraftfôr som gir høy tilvekst og fôrutnyttelse. Vi har også egne kraftfôr for besetningene med behov for ekstra hjelp til å oppnå god tarmhelse hos smågrisen.

Fôring første leveuke

Sikre at alle smågrisene får i seg råmelk så fort som mulig etter fødsel. Ved store kull kan du med fordel splitte kullet i to. Ta unna grisunger som er store, vitale og allerede har sikret seg råmelk. La de små, svake og seint fødte få 1-2 timer alene med purka for å sikre råmelkinntak.

De første ukene etter fødsel er det purkas melk som er den viktigste næringskilden til smågrisen. Allikevel anbefales tildeling av smågrisfôr allerede første leveuka. Opptak av kraftfôr tidlig forbereder grisens fordøyelseskanal på tida etter avvenning når den ikke lenger har tilgang på purkemelka. I tillegg supplerer smågrisfôret med næringsstoffer som igjen fører til økte avvenningsvekter. Høye gjennomsnittsvekter ved avvenning gir sterke grisunger som takler overgangen fra melk til kraftfôr bedre, på den måten får de utnyttet tilvekstpotensialet sitt i smågrisperioden.

Ved tildeling i spedgrisperioden er det viktig å gi lite, men ofte, slik at kraftfôret til enhver tid er så ferskt og innbydende som mulig. Tildelingen bør være i det området grisen er aktiv, gjerne i nærheten av smågrishjørnet. Kraftfôret kan med fordel tildeles sammen med Pluss Smågristorv som inneholder jern.

Nyfødt gris trenger råmelk og jern

Nest etter råmelk er jern det viktigste du skal få i den nyfødte smågrisen. Grunnen er at grisungene fødes uten jernlager og purkemelka inneholder lite jern. Etter at grisungene har fått i seg råmelk og innen et døgn etter fødsel, skal grisungene få en engangsdose av jern. Videre skal de ha jevn tilførsel av jern gjennom dietiden. Felleskjøpet har flere gode jerntilskudd – velg den tildelingsmetoden som passer deg.

Tilskuddsfôr Bruksområde
Pluss Jernstarter Pluss Jernstarter er en oralpasta som gis til spedgris innen 24 timer etter fødsel. Pastaen gis direkte i munnen ved hjelp av en doseringspistol og dette sikrer at allespedgrisene får i seg en startdose av jern. Jernstarter gis etter at grisungene har fått i seg råmelk. Pluss Jernstarter følges opp med annet jerntilskudd i resten av dieperioden.

Pluss Smågristorv Smågris trenger jerntilskudd fram til kraftfôropptaket er høyt nok til å dekke behovet. Pluss Smågristorv er jerntilsatt torv. Grisungene er naturlig motivert for å spise jord og torv, og Pluss Smågristorv er derfor et godt tilskudd for å få i smågrisen jern. Smågristorva gis fra fødsel, etter Pluss Jernstarter, og fram til 3-4 dager før avvenning. Smågristorva tildeles i troa eller på gulvet i bingen, gjerne blanda med smågrisfôr.

Pluss Flytende Jerntilskudd Flytende jerntilskudd kan brukes både som startdose ved fødsel og videre gjennom dietiden. Som startdose gis jerntilskuddet direkte i munnen til hver spedgris like etter fødsel. Videre skal grisungene fra dag 2 ha fri tilgang på flytende jerntilskudd fra automat fram til ca. 4 dager
før avvenning.
Pluss Tørt Jerntilskudd All smågris har behov for jerntilskudd. Etter startdose med jern (Pluss Jernstarter) første levedøgn, gis Pluss Tørt Jerntilskudd fra dag 2 og fram til ca. 4 dager før avvenning. Anbefalt dosering er 30-50 gram per kull per dag. Gis på en tørr plass i bingen eller i en skål/tro utenfor purkas rekkevidde.

Energirikt tilskudd til små og svake griser

Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra kunder som har brukt YoghurLac og Pig-LET Starter til små og svake griser. Yoghurtproduktet er ideell som energitilskudd og for å bedre balansen i mage og tarmsystem.

 

Fôring av grisunger som er svakfødte, eller ved manglende melkeproduksjon hos purka

Dersom purkene fôres riktig vil de som hovedregel få sterke livskraftige spedgris, og produserer nok råmelk og melk til hele kullet. I enkelte tilfeller hvor spedgris har lav fødselsvekt eller er svakfødt vil det være behov for tilskudd.

Tilbehør

Bruksområde

Pig-LET starter

 

Pig-LET starter er en patentert fôrautomat spesielt tilpasset spedgris. Det anbefales å plassere Pig-Let Starter i “smågrishjørnet”. I motsetning til vanlige skåler gir Pig-Let Starter lite eller ingen søl, og med 2 flasker er det enkelt å bytte flasker. Enheten kan enkelt flyttes mellom bingene.

Tilskuddsfôr

 

YoghurLac

 

YoghurLac er et energirikt og syrnet pulverprodukt for smågris, ideel som energitilskudd for små og svake griser med mage og tarmsystem som ikke er i balanse. YoghurLac fås i pulverform og må blandes med lunkent vann. YoghurLac anbefales brukt i Pig-Let Starter.

Pluss Nasse

Pluss Nasse er et fullfôr som kan brukes alene eller som supplement til purkemelka. Melkeerstatning brukes i tilfeller hvor grisungene har behov for ekstra tilførsel, for eksempel om purka er syk eller av annen grunn melker lite, eller om purka dør. Pluss Nasse kan også gi høyere og jevnere avvenningsvekter om det brukes som et tilskuddsfôr mens grisungene samtidig dier av purka. Det er viktig at grisungene får i seg råmelk før de tildeles melkeerstatning.

Melkeerstatning blandes ut med vann etter blandingsforholda som er oppgitt på sekken og kan gis i fôrskåler, troa eller fra automat. Godt renhold og hygiene er viktig, og ferdig blanding skal ikke bli stående for lenge.

Fôring i dietiden

I dietiden fortsetter tilvenningen til kraftfôr. Gi en neve eller to av smågrisfôr flere ganger om dagen. Legg kraftfôret innunder varmelampa eller på gulvet. Bland gjerne med smågristorv. Legg det gjerne slik at purka når litt av kraftfôret, så lærer de av mora. Smågrisfôr må tildeles lite og ofte. Blir det liggende igjen vil ingen spise det. Øk mengden tildelt kraftfôr etter hvert som du ser at smågrisene spiser opp. Kraftfôrautomater tas eventuelt i bruk 1-2 uker før avvenning. Fyll dem aldri fulle. Kun ett døgns forbruk i automaten. Dette for å bevare den gode smaken.

Kraftfôr Bruksområde
Format Melkestart Format Melkestart er et startfôr til bruk i de første 3 leveukene. Kraftfôret er svært konsentrert på næringsstoffer og inneholder råvarer med suveren fordøyelighet, f.eks. melkeprotein. Den yngste spedgrisen vil foretrekke dette kraftfôret framfor ordinært smågrisfôr, og i situasjoner der kullstørrelsen er stor eller purka ikke melker godt nok, vil dette slå positivt ut for avvenningsvektene og for den framtidige helsen.
Format Kvikk 1 Førstevalget til frisk og fin gris, i besetninger der helse- og miljøforholdene er gode. Format Kvikk 1 har et høyt innhold av godt fordøyelig protein og energi og tilrettelegger for maksimal tilvekst og den beste fôrutnyttelsen. Kan brukes som enhetsfôr eller som fase 1-fôr ved fasefôring av smågrisene. Format Kvikk 1 passer fint å fase inn etter Format Melkestart.
Format Kvikk 2 Format Kvikk 2 er et meget gunstig fôr i de besetninger hvor maksimal tilvekst ikke er avgjørende. Passer fint som enhetsfôr i kombinertbesetninger hvor man ikke er avhengig av å ha høye salgsvekter. Format Kvikk 2 er et økonomisk fôr om man ikke greier å hente ut ekstra tilvekst ved å bruke det mest proteinrike fôret, Format Kvikk 1. Ved fasefôring av smågris, med fôrskifte rundt 20 kg, er Format Kvikk 2 det beste fase 2-fôret.
Format Pigg Format Pigg er et rendyrket avvenningsfôr, og er førstevalget i besetninger som har utfordringer med avvenningsdiaré. Kraftfôret har en unik råvare- og næringssammensetning som styrker smågrisens immunforsvar gjennom bedre tarmhelse. Dette gir bedre fôrutnyttelse og tilvekst fordi grisen holder seg frisk. Kraftfôret er et fase 1-fôr som brukes fra første leveuke og til maks 14 dager etter avvenning. Man bør bruke 4 – 5 dager på overgangen til det fôret man skal bruke i fase 2, det gir de beste forutsetningene for å lykkes med avvenningen.
Format Robust Format Robust er et fôr for besetninger med moderate utfordringer med avvenningsdiare, og som ikke har mulighet til å bruke to fôr i smågrisperioden. Format Robust har en skånsom råvaresammensetning og har noen av de samme elementene som Format Pigg. Format Robust kan brukes fra fødsel og helt fram til salg, i motsetning til Format Pigg.

 

Fôring rundt avvenning

De første 5-7 dagene etter avvenning er grisen sårbar, og det er viktig å gjøre overgangen så skånsom som mulig. Unngå fôrskifte, og tildel fôr etter appetitt i denne perioden. Dersom det oppstår avvenningsdiaré, må fôrmengden reduseres og det kan være gunstig å tildele Pluss Saltbalanse Svin for å unngå dehydrering.

Ved avvenning er det viktig at det er høy nok temperatur i smågrisrommet. Dersom det er kaldt i rommet vil grisen bruke mye energi på å holde varmen, og det vil føre til redusert tilvekst. Temperaturen bør ligge på 26-28 ˚C i grisungenes liggeområde, og bingene må være rene og tørre. Det er også svært viktig at grisen til enhver tid har tilgang på rent og nok drikkevann av god kvalitet. Sjekk derfor drikkekar/ nipler jevnlig!

Bruk av torv rundt avvenning er gunstig for mage og tarm, og kan forebygge og redusere diaré. Ca. en uke før avvenning bør Pluss Smågristorv byttes ut med Pluss Avvenningstorv slik at grisen er tilvendt denne.

Tilskuddsfôr Bruksområde
Pluss Saltbalanse Svin

Diaré fører med seg stort væsketap, og da er det viktig å få i grisene vann og salter. Pluss Saltbalanse Svin tilfører salter og energi til smågrisen. Pulveret blandes ut i vann, og grisungene skal ha fri tilgang på saltbalansen. Godt renhold og hygiene er viktig, og ferdig blanding skal ikke bli stående for lenge

Pluss Avvenningstorv

Pluss Avvenningstorv reduserer risikoen for diaré. Etter avvenning øker ofte pH i magen og fordøyelsen funger da ikke like godt. Avvenningstorv hjelper til med å holde lav pH i magen slik at bakterievekst hemmes og fordøyelsen tar seg opp raskest mulig. Avvenningstorv er torv uten jern. Pluss Avvenningstorv inneholder syrer, sink og medisinsk kull som virker forebyggende mot diaré. Gis fra 3-4 opptil 14 dager etter avvenning.

 

Fôring ved diaré

Det viktigste for å unngå diare er å forebygge. Grundig vask og tørk mellom puljene og høy temperatur i smågrisrommet de første dagene etter avvenning. Rommet bør være over 22 ˚ og smågrisens liggeplass enda lunere. Tildeling av grovfôr med god hygienisk kvalitet holder fordøyelseskanalen i gang og reduserer risikoen for diaré. Diare oppstår typisk 4-6 dager etter avvenning. Ved utbrudd av avvenningsdiaré reduseres fôrmengden til ca 0,25 kg/dyr/dag på dag 5 og 6.Trapp forsiktig opp mot appetitt i løpet av ei uke.

Tilskuddsfôr Bruksområde
Pluss Saltbalanse Svin

Diaré fører med seg stort væsketap, og da er det viktig å få i grisene vann og salter. Pluss Saltbalanse Svin tilfører salter og energi til smågrisen. Pulveret blandes ut i vann, og grisungene skal ha fri tilgang på saltbalansen. Godt renhold og hygiene er viktig, og ferdig blanding skal ikke bli stående for lenge

Pluss Avvenningstorv

Pluss Avvenningstorv reduserer risikoen for diaré. Etter avvenning øker ofte pH i magen og fordøyelsen funger da ikke like godt. Avvenningstorv hjelper til med å holde lav pH i magen slik at bakterievekst hemmes og fordøyelsen tar seg opp raskest mulig. Avvenningstorv er torv uten jern. Pluss Avvenningstorv inneholder syrer, sink og medisinsk kull som virker forebyggende mot diaré. Gis fra 3-4 opptil 14 dager etter avvenning.

Besetninger med gjentagende problemer med diare rundt avvenning anbefales Format Pigg i fase 1 eller Format Robust ved enhetsfôring. 

Kraftfôr Bruksområde
Format Robust Format Robust er et fôr for besetninger med moderate utfordringer med avvenningsdiare, og som ikke har mulighet til å bruke to fôr i smågrisperioden. Format Robust har en skånsom råvaresammensetning og har noen av de samme elementene som Format Pigg. Format Robust kan brukes fra fødsel og helt fram til salg, i motsetning til Format Pigg.

Format Pigg Format Pigg er et rendyrket avvenningsfôr, og er førstevalget i besetninger som har utfordringer med avvenningsdiaré. Kraftfôret har en unik råvare- og næringssammensetning som styrker smågrisens immunforsvar gjennom bedre tarmhelse. Dette gir bedre fôrutnyttelse og tilvekst fordi grisen holder seg frisk. Kraftfôret er et fase 1-fôr som brukes fra første leveuke og til maks 14 dager etter avvenning. Man bør bruke 4 – 5 dager på overgangen til det fôret man skal bruke i fase 2, det gir de beste forutsetningene for å lykkes med avvenningen.

Fôring fra avvenning til salg/flytting

Målsettingen etter avvenning er å få smågrisen raskest mulig fram til salg eller flytting til slaktegrisavdelingen. Smågrisen har høyt vekstpotensial i denne perioden, og høyt fôropptak er viktig for å oppnå høy tilvekst. God tilvekst gir god fôrutnytting og dermed reduserte fôrkostnader i smågrisperioden. I denne perioden er det viktig å sørge for et tørt og reint miljø. Dette reduserer smittepresset og faren for sjukdomsutbrudd.

Fôrautomater kan gjerne plasseres i bingeskiller og det er en fordel med vann i automaten, dette øker fôropptaket. Det er viktig å sørge for tilstrekkelig med automater pr smågris slik at alle har tilgang til å ete den mengden som ønskes. Grisen er et flokkdyr og liker å spise sammen fra automat med flere ete-plasser eller fra langtro, dette kan øke fôropptaket.

Kraftfôr Bruksområde
Format Robust Format Robust er et fôr for besetninger med moderate utfordringer med avvenningsdiare, og som ikke har mulighet til å bruke to fôr i smågrisperioden. Format Robust har en skånsom råvaresammensetning og har noen av de samme elementene som Format Pigg. Format Robust kan brukes fra fødsel og helt fram til salg, i motsetning til Format Pigg.

Format Kvikk 1 Førstevalget til frisk og fin gris, i besetninger der helse- og miljøforholdene er gode. Format Kvikk 1 har et høyt innhold av godt fordøyelig protein og energi og tilrettelegger for maksimal tilvekst og den beste fôrutnyttelsen. Kan brukes som enhetsfôr eller som fase 1-fôr ved fasefôring av smågrisene. Format Kvikk 1 passer fint å fase inn etter Format Melkestart.
Format Kvikk 2 Format Kvikk 2 er et meget gunstig fôr i de besetninger hvor maksimal tilvekst ikke er avgjørende. Passer fint som enhetsfôr i kombinertbesetninger hvor man ikke er avhengig av å ha høye salgsvekter. Format Kvikk 2 er et økonomisk fôr om man ikke greier å hente ut ekstra tilvekst ved å bruke det mest proteinrike fôret, Format Kvikk 1. Ved fasefôring av smågris, med fôrskifte rundt 20 kg, er Format Kvikk 2 det beste fase 2-fôret.

Sysselsetting av aktiv smågris

Smågris er aktive og nysgjerrige dyr som bør tildeles aktivitetsog rotemateriale daglig. Spesielt de siste ukene før salg er dette viktig.

Tildeling av grovfôr er fint rotemateriale. Grisen setter pris på variasjon og flere typer aktivitets- og rotemateriale er en fordel.

Format Trivsel er et fiberrikt tilskuddsfôr som aktiviserer smågrisen og gir god metthetsfølelse. Kan brukes siste 1-2 uker før salg for å forebygge uro og halebiting.

Gris er fra naturens side svært glad i å rote i jord og torv har i atferdsforsøk ved NMBU vist seg å være det mest populære rotemateriale til smågris. Du kan bruke både Pluss Avvenningstorv.

Tilskuddsfôr Bruksområde
Pluss Avvenningstorv Pluss Avvenningstorv reduserer risikoen for diaré. Etter avvenning øker ofte pH i magen og fordøyelsen funger da ikke like godt. Avvenningstorv hjelper til med å holde lav pH i magen slik at bakterievekst hemmes og fordøyelsen tar seg opp raskest mulig. Avvenningstorv er torv uten jern. Pluss Avvenningstorv inneholder syrer, sink og medisinsk kull som virker forebyggende mot diaré. Gis fra 3-4 opptil 14 dager etter avvenning.
Format Trivsel

Format Trivsel er en stor pellets (12 mm i diameter) som er godt egnet til å aktivisere grisen ved at den må lete etter de store bitene i strøet. Den består av store mengder fiber, som vil gi grisen en metthetsfølelse. I tillegg inneholder den elementer som kan være med å redusere grisens stressnivå. Passer fint i drektighet og oppdrett.

 

Velg riktig kraftfôr for slaktegris

For å utnytte slaktegrisens genetiske vekstpotensial må dens ernæringsmessige behov være dekket.

Generelt har unge dyr et stort vekstpotensial med god fôrutnyttelse mens eldre dyr har avtakende vekstpotensial og lavere fôrutnyttelse.

Behovet for energi avhenger i svært stor grad av kroppsstørrelse mens behovet for protein eller aminosyren lysin spesielt, er mer bestemmende for vekst.

Når grisen har et stort vekstpotensial i tidlig vekstfase, vil dens behov for lysin derfor være større pr. fôrenhet sammenliknet med senere i vekstfasen der grisen er tyngre og har et høyere vedlikeholdsbehov.

Det er dette som er grunnlaget for fasefôringsprinsippet der en har flere fôrslag med forskjellig innhold av protein og energi for gris i ulik størrelse/ alder.

Fôret bør velges ut ifra grisens alder, dets fôropptak og dens evne til å utnytte fôret, faktorer som påvirkes av grisens genetikk, trivsel, helse og miljø.

En gris med god helse og i et godt miljø har større mulighet for å utnytte sitt vekstpotensial siden den ikke skal bruke energi på eventuell sykdomsbekjempelse eller andre belastende faktorer som dårlig luftkvalitet ell. likn. Våre seneste forsøk viser at SPF gris og konvensjonell gris med god helse responderer godt på et fôr med mindre energi og mer protein.

Våre forsøk viser at dagens slaktegris opprettholder vekstfasen lenger enn før, opp til rundt 80-90 kg levendevekt.

De fleste griser fôres i et tørrfôr- eller våtfôr-anlegg gjennom appetitt eller styrtfôring.

Styrt fôring gir mulighet for å redusere fôrtildelingen i sluttfasen med formål å bedre fôrutnyttelsen og eventuelt bedre kjøttprosenten.

Tiltak som forbedrer fôrutnyttelsen er det viktigste en kan gjøre for å forbedre kjøttprosenten, og her er rett kraftfôrblanding til rett tid en forutsetning.

Tidligere var det en trend til synkende kjøttprosent ved økte slaktevekter, men den trenden er ikke lenger like tydelig. Grisens genetikk setter i stor grad grensene for hvor god kjøttprosent en kan oppnå.

Dagens gris har svært god fôrutnyttelse med høy tilvekst gjennom hele slaktegrisperioden og mange fôrer grisen tilnærmet appetitt helt frem til slakt med godt resultat.

Å fôre grisen etter sitt absolutte vekstpotensial er ikke alltid det mest lønnsomme!

Det trenger ikke nødvendigvis å være mest lønnsomt å ha en gris med høy tilvekst og lavt fôrforbruk.
Hvilket fôr som gir best lønnsomt avhenger av råvarepriser og i stor grad av prisen på protein og energi

Vi gjør kontinuerlig lønnsomhetsberegninger og med stor forsøksvirksomhet har vi det beste grunnlaget for å gi deg som svineprodusent et godt fôringsråd.

 

Enhetsfôring

Ved enhetsfôring bruker en samme fôr i hele slaktegrisperioden. Grisen blir da litt underfôret i tidlig vekstfase og lettere overfôret sist i vekstfasen. Grisen har stor evne til å ta igjen det den tapte i starten og vil derfor i noen grad utnytte fôret bedre sist i veksten. Dette er bakgrunnen for at enhetsfôring gir gode resultater hos mange.

Enhetsfôring passer for besetninger som har flere avdelinger med gris i ulik alder som får samme kraftfôr. Det kan også være riktig med enhetsfôring hvis grisene har stor spredning i vekt når de ankommer slaktegrisavdelingen.

 

Lønnsomt med fasefôring og presisjonsfôring

Ved fasefôring bruker en flere fôr tilpasset grisens behov i ulike vekstfaser. Det vanligste er tofasefôring med et fôr med høyt proteininnhold i tidlig vekstfase og et fôr med lavere proteininnhold i sen vekstfase.
Våre forsøk viser at dagens slaktegris opprettholder vekstfasen lenger enn før, opp til rundt 80-90 kg levendevekt.

Et godt tidspunkt for skifte av kraftfôr ved en tofasefôring vil derfor være rundt 80-90 kg levendevekt hvor grisen ikke lenge utnytter et kraftfôr med høyt proteinnivå like bra og dens behov for energi til vedlikehold øker.

Fordelen ved fasefôring er at nivået av næringsstoffer kan tilpasses grisens behov mer presist uten at kostbare næringsstoffer overfôres og tapes etter hvert som grisen blir større. En mer presis tilpassing etter grisens behov gjør både fôrkostnadene og utslipp av næringsstoffer, som fosfor og nitrogen, i gjødsla lavere – bra for lommeboka og miljøet!

Valg av kraftfôrslag i fase 1 og fase 2 vil avhenge av faktorer som vekt ved innsett, genetikk, kjønn og helse samt pris på råvarer.

 

Enfasefôring, Format Vekst 120

Tofasefôring med Format Vekst 130 + Format Vekst 105

(Fôrskifte ved 80 kg)

Startvekt, kg

32,8

32,5

Smågrispris

 kr  1 267,00

 kr  1 267,00

Slaktevekt, kg

90,6

92

Kjøttprosent

60,4

60,3

Framfôringsdager

90

91

Pris slakt u/tillegg

 kr  3 268,85

 kr  3 317,52

Tilvekst gram/dag

1116

1130

FEn/kg tilvekst

2,59

2,49

Fôrkostnader

 kr  1 229,56

 kr  1 203,61

Dekningsbidrag

 kr     772,29

 kr     846,91

Differanse, dekningsbidrag

 

 kr       74,62

Bredt sortiment tilpasset alle fôringsbehov

For alle fôrslag kan en velge fôr tilpasset enhetsfôring eller flere fôr tilpasset fasefôring. Fôrslagene i de ulike Formatseriene er enkle å sammenlikne, høyt tall forteller at fôret har et høyt nivå av protein.

Format Vekst - Format Stjerne - Format Flex - Format Soft - Format Komplett-Format Trivsel

Format Vekst - Kraftfôr tilpasset den norske grisen

Format Vekst er tilpasset gris med middels til middels -høy tilvekst og som har et normalt fôrforbruk.

Kraftfôr Kommentar
Format Vekst 130 Format Vekst 130 er godt egnet for SPF gris og konvensjonell gris med god helse. Format Vekst 130 er et fôr med høyt innhold av protein som skal brukes som fase 1 fôr til ung slaktegris.
Format Vekst 120 Format Vekst 120 har et moderat høyt proteininnhold som egner seg godt som enhetsfôr til slaktegris. Kan også brukes som fase 1 fôr.
Format Vekst 110 Format Vekst 110 har et moderat proteininnhold, brukes som enhetsfôr til slaktegris. Kan også brukes som fase 2 fôr.
Format Vekst 105 Format Vekst 105 har et lavere proteininnhold og er et godt valg som fase 2 fôr.

Format Stjerne - for deg som ønsker et kraftfôr med høyere innhold av vitaminer og mineralerKraftfôr Kommentar
Format Stjerne 130 Format Stjerne 130 er et fase 1-fôr til slaktegris, men anbefales også som enhetsfôr i foredlingsbesetninger.
Format Stjerne 120 Format Stjerne 120 har et moderat høyt innhold av protein som egner seg godt som enhetsfôr til slaktegris. Kan også brukes som fase 1 fôr.
Format Stjerne 110 Format Stjerne 110 har et moderat innhold av protein, brukes som enhetsfôr til slaktegris. Kan også brukes som fase 2 fôr.

Format Flex - For deg som ønsker et kraftfôr med et høyere energiinnhold

Format Flex har høyere energiinnhold og større variasjon i råvaresammensetningen enn vårt øvrige Formatsortiment. Det kan gi fôret en gunstig fôrenhetspris, men kan gi noe variasjon i smakelighet. Næringsinnholdet er allikevel stabilt og følger strenge kriterier. Nivået av vitaminer og mineraler er likt som i Format Vekstsortimentet.

Kraftfôr Kommentar
Format Flex 120 Format Flex 120 har et moderat høyt proteininnhold som egner seg godt som enhetsfôr til slaktegris. Kan også brukes som fase 1 fôr.
Format Flex 110 Format Flex 110 har et moderat proteininnhold, brukes som enhetsfôr til slaktegris. Kan også brukes som fase 2 fôr.

Format Soft - Spesialfôr tilpasset for fôring med kraftfôr og vann

Sikrer riktig pH og hygienisk kvalitet, i tillegg til god pumpbarhet.

Kraftfôr Kommentar
Format Soft 125 Format Soft 125 har et høyt innhold av protein, brukes som fase 1 fôr til ung slaktegris.
Format Soft 115 Format Soft 115 har et moderat høyt innhold av protein som egner seg godt som enhetsfôr til slaktegris. Kan også brukes som fase 1 fôr.
Format Soft 105 Format Soft 105 har et lavere proteininnhold tilpasset slaktegrisens behov i siste del av vekstperioden og er et godt valg som fase 2 fôr.

Tilskuddsfôr for god velferd - Format Trivsel

Fra naturens side er grisen et nysgjerrig dyr, og har behov for aktivisering i form av å rote i eller tygge på noe store deler av døgnet. En gris som ikke får utløp for sin naturlige atferd kan bli stresset i større eller mindre grad. Dette er et velferdsproblem som kan gi utslag i form av for eksempel halebiting. Format Trivsel er en stor pellets (12 mm i diameter) som er godt egnet til å aktivisere grisen ved at den må lete etter de store bitene i strøet. Den består av store mengder fiber, som vil gi grisen en metthetsfølelse. I tillegg inneholder den elementer som kan være med å redusere grisens stressnivå.

Tiltak som kan bidra til god dyrevelferd

 • Temperatur i rommet
  Ligger grisene oppå hverandre er det for kaldt, ligger de på rista er det for varmt
 • Stabil temperatur gjennom døgnet
  Store svingninger kan skape temperatur-stress
 • Dyretetthet i bingen
  God plass er viktig for grisens trivsel
 • Ventilasjon og luftkvalitet
  Ikke trekk, men god utskifting av luft
 • Tilstrekkelig rotemateriale
  Materiale som kan tygges på, rotes i, manipuleres og spises. For eksempel Format Trivsel og grovfôr
 • Riktig tilgang på fôr og vann – sjekk at
  - Mengden fôr er tilstrekkelig ved restriktiv fôring
  - Hygienisk kvalitet er optimal i våtfôr
  - Det ikke er for vanskelig å få ut fôr fra tørrfôrautomaten
  - Drikkenippel rengjøres jevnlig og gir en vannmengde på minimum 1,5 liter per minutt
 • Tilstrekkelig med strø
  Sikre at bingene er tørre

 

Alternative fôrmidler

Velg riktig kraftfôr ved alternative fôrmidler.

Ved bruk av alternative fôrmidler er det viktig å velge er kraftfôr som sammen med fôrmidlet tilbyr grisen de næringsstoffene den trenger. Da kan man også velge å fasefôre og presisjonsfôre grisen. Felleskjøpet hjelper deg å sette sammen riktig blandingsforhold mellom kraftfôrvalg og ditt alternative fôrmiddel.

Format Komplett - til bruk sammen med melkeprodukter

Format Komplett er tilpasset brukt sammen med melkeprodukter. I tillegg finnes det komplettblandinger som er tilpasset andre alternative råvarer som f.eks. miljøfôr eller potet. Komplett blandingene er optimert til krav i Vekst sortimentet for presisjon- og fasefôring.

Format Komplettblandingene leveres som kortklippet eller gryna pellets for optimal oppløselighet i våtfôr. Fôrene er tilsatt syrer for å medvirke til god hygiene og god tilvekst.

Kraftfôr Bruksområde Kommentar
Format Komplett 130 Fase 1 fôr til slaktegris. Brukt i kombinasjon med 18 – 22 % myse, på energibasis, vil Format Komplett 130 tilsvare Format Stjerne 130 Blandingsforhold optimeres i FK Optigris
Format Komplett 120 Enhetsfôr til slaktegris. Brukt i kombinasjon med 20 – 24 % myse, på energibasis, vil Format Komplett 120 tilsvare Format Vekst 120
Format Komplett 105 Fase 2 fôr til slaktegris. Brukt i kombinasjon med 25 % myse, på energibasis, vil Format Komplett 105 tilsvare Format Vekst 105
Format Kjernekomplett Enhetsfôr til slaktegris. Brukt i kombinasjon med 20 % kjernemelk, på energibasis, vil Format Kjernekomplett tilsvare Format Vekst 120  

 

Format Komplett – presis fôring med andre alternative råvarer

at har kraftfôr som kan tilpasses de aller fleste alternative råvarer. Har du tilgang på miljøfôr, ost, brød og lignende råvarer ta kontakt med oss så hjelper vi deg å finne det riktige kraftfôret.

Optimering

Optigris er Felleskjøpets dataverktøy for å sette sammen et optimalt våtfôr som passer din besetning og tilgjengelighet av alternative råvarer. Gjeldende resepter og krav til næringsstoff for purker og slaktegris er lagt inn i programmet. Ved optimering foreslår Optigris den beste sammensetning av aktuelle råvarer og kraftfôr for å lage et fôr så presist mulig etter grisen behov.

Tiltak for å sikre hygienisk kvalitet i våtfôr

I et våtfôrsystem er det en viss fare for oppblomstring av mugg, gjær og uønska bakterier. Jevnlig høytrykkspyling av blandetank er en forutsetning for å sikre god hygiene på fôret. Det anbefales å tilsette syre i våtfôrblandingen, noe som gir stabil pH og skaper et miljø som favoriserer ønskede melkesyrebakteriene. Sjekk av pH i ferdig blanding vil gi et bilde på den hygieniske kvaliteten og om den ligger der den skal. Det anbefales å ta våtfôrprøver en gang i året for analyse av hygienisk kvalitet, gjerne etter sommeren. Ved dårlig hygienisk kvalitet anbefales nedvask av hele anlegget.

 

Velg riktig kraftfôr ved økologisk

Felleskjøpets kraftfôrsortiment til økologisk produksjon heter Natura. Prinsippene for fôring av økologisk gris er de samme som ved konvensjonell drift. Purkene bør få eget drektighetsfôr og diefôr mens hun går sammen med grisungene. Grisungene bør fra fødselen av tildeles smågrisfôr før man faser over på slaktegrisfôr rundt 25-30 kg. I en del besetninger med økologisk drift er imidlertid dyretallet ikke større enn at det er praktisk med ett kraftfôrslag. Da anbefales de økologiske slaktegrisfôrene Natura Slaktegris eller Natura Svin Soyafri.

Natura Svin – til alle former for økologisk drift av svin

I likhet med alt kraftfôr fra Felleskjøpet er også Natura Svin utviklet i samarbeid med Felleskjøpet Fôrutvikling - det fremste fagmiljøet på området. Natura Svin har produkter til både smågris, slaktegris, drektige og diende purker. Det gjør det mulig å tilpasse med optimalt fôr til hvert enkelt stadium i dyrenes liv. Alt kraftfôret produseres ved vår fabrikk på Lena som kun brukes til produksjon av økologisk fôr. Her har vi også mulighet for å tilsette fiskemel i smågrisfôr for å skape et fôr som er spesielt tilpasset smågrisens fordøyelse. Natura Svin har også en soyafri kraftfôrvariant for økologiske besetninger som ønsker dette.

Sortiment Produktnavn Om fôret
Purker Natura Svin Drektig Tilpasset drektige purker. Brukes fra inseminering og fram til grising.
Natura Svin Die

Tilpasset purker i dieperioden. Kan også brukes til drektige purker og ungpurker.
Slaktegris Natura Svin Smågris Tilpasset smågris fra fødsel og fram til ca. 30 kg.
Natura Svin Slaktegris Brukes fra ca. 30 kg og oppover.
Natura Svin Soyafri Fôret er helt uten soya. Brukes til slaktegris fra ca. 30 kg og oppover.
Tabellen over er kun veiledende.

Velg riktig kraftfôr til hobbygris

Du som fôrer hobbygris har ofte et litt annet fokus enn i større svinebesetninger. Med hobbygris mener vi her du som har enten minigris, Ungarsk ullgris (Mangalitsa) eller har moderne svineraser som hobbydyr. Disse tre krever ulik fôring. Fôrer du opp en mindre gruppe av vanlig slaktegris kan du følge rådene for slaktegris.

I brosjyren «Fôring av hobbygris» kan du lese om fôringsanbefalinger for de ulike typene av hobbygris.

Betalingspartnere