16.08.2023 | Tekst og bilder: Karstein Brøndbo

Over 30 års erfaring med kalkun er samlet på Stang Gård i Åsgårdstrand i Vestfold, som er en av rundt 40 norske kalkunprodusenter. Andreas Veiga Henriksen (32) driver sammen med pappa Dagfin Bonde Henriksen (67), og de leverte 37 000 kalkuner til Nortura i fjor. En ammekubesetning med 50 Charolaiskyr er under avvikling for å gi mer tid til kalkunene, mens korn og leiekjøring gjennom selskapet Stang Maskin as er andre inntektskilder på bruket.

Tråputene er en viktig indikator

Kalkun vokser fra ca. 60 gram til ca. 20 kilo i opptil 20 uker i det samme miljøet. Det krever god oppfølging. For å sikre god dyrevelferd har en samlet bransje blitt enig om en obligatorisk vurdering av tråputene, den putelignende huden under hver tå, gjennom Dyrevelferdsprogrammet for kalkun fra 2017, med endringer i 2019 og 2021. For hvert innsett som slaktes blir 100 føtter vurdert og gitt karakter fra 1 til 3 for begynnende, grove og omfattende sår og skader, som kan oppstå i ugunstig miljø. Produsenter med over 120 tråputepoeng må søke råd hos veterinær, ventilasjonsspesialist eller annen rådgiver med relevant kompetanse, mens produsenter med over 150 poeng må redusere neste innsett etter spesielle regler. Det har aldri vært aktuelt på Stang Gård.

– Vi var en gang oppe i 46 poeng etter å ha fôra et innsett litt hardere på grunn av tidligere slaktedato for ferieavvikling på slakteriet. Ellers ligger vi vanligvis rundt 28 poeng, sier Dagfin.

Tråputer under kalkunbeina

FRISKE BEIN: Andreas Henriksen ser at kalkunen på 8 uker har friske og fine tråputer, som er den putelignende huden under hver tå.

Tråputestatistikk for kalkun

TRÅPUTENE BLIR BEDRE: 100 kalkunføtter fra hvert innsett får fra null til tre poeng for sår på tråputene. Grafen kan tolkes slik at litt under halvparten av kalkunene som ble slakta i 2022 hadde mindre sår på tråputene, og at Dyrevelferdsprogram for kalkun, som ble iverksatt for alle med mer enn 200 kalkuner 1. januar 2017 og utvidet i 2021 har virket. Statistikken omfatter 40 – 60 innsett i halvåret. Kilde: Hilde Bryhn, Nortura.

Fôringa er nøkkelen

– Jeg sa det på et kalkunmøte; Fôringa er nøkkelen for å holde strøet tørt og fint! Da fikk jeg høre at «Da ville alle ha gjort det, om det var så enkelt», sier Dagfin. Han vurderer fersk avføring i strøet, og ser at den er fast og fin. Dersom vannopptaket blir høyt og avføringen løs, øker han andelen sluttfôr, som inneholder mer energi og mindre protein. – Kalkunene reagerer på endringer, så jeg justerer fôr og andre ting som vannskåler gradvis, sier Dagfin.

Fôrskåler for kalkun med kraftfôr

FÔRINGA ER NØKKELEN: Andreas og Dagfin Henriksen blander inn sluttfôr for å sikre fast avføring i tillegg til at de strør ekstra under fôr- og vannskåler for å unngå bløtt strø.

Fokus på godt strø

– Vi følger spesielt med på strøet under vann- og fôrrekkene, og vi strør ofte for å unngå at strøet blir for bløtt, sier Andreas. De bruker ventilert strø, der finstoffet er fjernet, for å gi bedre miljø både for folk og dyr. Finstoff i strøet kan ellers bidra til luftsekkbetennelse hos kalkunen. Dagfin og Andreas bruker godt med strø og holder det på rundt 7 cm gjennom innsettet. Kalkunene liker å grave seg ned i strøet, spesielt hønene.

Ventilasjon er viktig

– I tillegg til fôringa er ventilasjon viktig, sier Dagfin. Skov-skjermen viser at CO2-innholdet i lufta er godt under 1000 ppm. Folkehelsa anbefaler maks 1000 ppm CO2 i skoler og barnehager, mens maks grense i fjørfehus er 3000 ppm. En servicemann fra firmaet som leverte anlegget røykkjører anlegget en gang i året for å avdekke eventuelle funksjonsfeil. Testen gjøres mens hanene fortsatt er i anlegget, for de bryr seg ikke om røyken. Kalkunene er generelt mer nysgjerrige enn redde. Det fikk en fotograf i Felleskjøpet erfare da han, litt for konsentrert om sitt fotooppdrag, fikk et hakk i leppa av en ivrig kalkun. Andreas forteller om innkjøring av flis med hjullaster i kalkunhuset hvor han må flytte dyra unna for hånd.

Skov styrepanel

KONTROLLERT MILJØ: Kalkunene har god ventilasjon, riktig temperatur og luftfuktighet.

Flere miljøtiltak

Det er viktig at kalkunene har flere former for sysselsetting under innsettet for å sikre god dyrevelferd og for å unngå negativ aktivitet som for eksempel hakking. I et forsøk i 2020 var en vaskekost og produsenten den mest interessante miljøberikelsen etter akebrett, eggebrett, trekubber og kjettinger. Familien Henriksen har utplassert mange skåler med kråsstein/glimmergneis, som også er godt for fordøyelsen, hard Peckstone, en mineralstein som bidrar til å tilfredstille hakke- og søke atferden og også gir en naturlig nebbsliping, samt baller med varmebehandlet lucernehøy. De åtte uker gamle hanene flakser seg opp på lucerneballene, og Andreas har også begynt å bruke høynett for å henge opp høyballene i hodehøyde for kalkunene for å unngå avføring på høyet.

Se video nederst i artikkelen for presentasjon av miljøtiltakene.

Mye arbeid i starten

Til tørre, nyvaskede og desinfiserte hus med 36 grader i lufta og vannbåren varme i gulvene kommer de daggamle kyllingene fra Baastad Kalkun. De som på bildene er 8 uker, veide 58 gram i snitt ved ankomst. Høne- og hanekyllinger fôres opp hver for seg. Hønene har mindre vekstpotensiale og slaktes etter 12-13 uker, mens hanene, som i starten får 60 prosent av huset, fôres til de er 19 uker, og så overtar de resten av huset når hønene er slakta. De første dagene får kyllingene fôr på papir og i skåler for å stimulere dem til å begynne å spise, og de må se vann i vannskålene for å finne ut at de skal drikke. Det lærer de ellers av voksen fugl ute i naturen, så Andreas lurer med et smil om de kanskje skulle hatt en kalkundrakt i hvert hus for å lære kalkunkyllingene riktig adferd.

Godt samarbeid med Felleskjøpet

– Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Felleskjøpet, hvor vi får tett oppfølging og rask respons om det skulle være noe. Og så må vi nevne Felleskjøpet Fôrutvikling, som sammen med Felleskjøpet Agri har utviklet veldig bra fôr i forbindelse med utfasingen av monensin, sier Andreas. Han og Dagfin diskuterer solsikke, mais og andre fôrråvarer med Line Mari Hasselberg Sørensen, som er fagsjef på fjørfe og tidligere fôrutvikler i Felleskjøpet Fôrutvikling og Jon Neerland, som er deres faste salgs- og fagrådgiver.

– Vi er avhengige av raske tilbakemeldinger fra flinke produsenter for å gjøre jobben, kvitterer Line.

To kalkunbønder med kalkuner i bakgrunnen

ERFARNE PRODUSENTER: Dagfin og Andreas Henriksen i Åsgårdstrand har to kalkunhus med flisfyring og vannbåren varme som i fjor leverte 37 000 kalkuner til Nortura.