21.02.2023 | Karstein Brøndbo

Torsdag 3. november 2022 var det åpent fjøs hos Janne Vang (46) og Jon Bjarne Madsen (47) på Leirdal gård, Inderøy. Godt over 100 besøkende fikk se et helt nytt og strøkent anlegg for oppfôring av slaktegris denne dagen. Før det hadde ting skjedd raskt.

Fra gårdskjøp til full drift på under ett år

De nye bøndene på Leirdal har fulle jobber som lærer og daglig leder i en lokal elektrikerbedrift. Hjemgården fra hennes farmor kjøpte de av en slektning med overtakelse 1.1.22. I februar flytta de inn våningshuset, og i april var grunnarbeidene til grisefjøset i gang.

– Hvorfor satser dere på gris?

– Gården har spredeareal som trenger husdyrgjødsel, 380 dekar kornjord i et skifte, og vi var interessert i noe vi kunne kombinere med full jobb. Vi har trua på grisen og at folk ser verdien av at det produseres mat her i landet, sier Janne og Jon Bjarne. Hun har vokst opp på et bruk med gris på Utøy på Inderøy. Sammen har de dyrka korn på en hennes hjemgård i noen år. Paret legger vekt på at deres tre sønner på 12, 17 og 20 år viser stor interesse for gårdsdrifta, selv om de tar annen utdannelse enn innenfor landbruket. Den eldste har i sommer tatt fagbrev som lastebilmekaniker og den midterste går i lære for å bli elektriker, mens den yngste sier at han vil gå på Mære Landbruksskole.

Setter pris på gode råd

All innendørsmekanisering og utendørs kraftfôrsiloer er levert og montert av Felleskjøpet. I tillegg leverte Felleskjøpet betongspalter og vakuum-utgjødslingsanlegg. Sparebank 1 SMN sto for økonomirådgiving, paret har brukt Felleskjøpets Odd Arne Nordahl som rådgiver på bygg og innvendige løsninger. I tillegg har de hatt en ekstern byggeleder under bygginga.

– Vi er veldig takknemlige for den hjelpa vi har fått av Nortura, Sparebank 1 og Felleskjøpet, sier Jon Bjarne. I tillegg er de veldig godt fornøyde med alle firmaer som har bidratt med sin kompetanse under bygginga.

– Det har skjedd mye på økonomisida det siste året, og vi var mest redde for å angre på at vi ikke hadde bygd. Om ti år vil vi si at det var bra vi bygde, sier Janne Vang optimistisk.

– Dette er en familie som liker å arbeide, og jeg regner med at de vil ha et godt dekningsbidrag pr slaktegris. 2100 slaktegriser i året vil dekke renter, avdrag og lønn for tusen timer i grisehuset. Dessuten vil svinegjødsla spare kornøkonomien for mye kunstgjødsel, sier Odd Arne Nordahl, som er salgskonsulent på innendørsmekanisering og selv slaktegrisprodusent på Frosta.

Første status etter 4 uker

Da Samvirke kom innom, var det nøyaktig fire uker siden første innsett av smågris, og smågrisen kommer fra Torstein Næss på Inderøy. Alt har gått fint, med unntak av litt halebiting. Den skyldige ble raskt identifisert og plassert alene i egen binge. Og så har Janne og Jon Bjarne brukt halm, trivselsfôr og andre aktivitetsutstyr for å forebygge nye tilfeller.

720x480 FOTBALL I BINGEN.jpg

FOTBALL I BINGEN: Halm, trivselsfôr og andre aktivitetsutstyr er tatt i bruk for å bedre trivselen og for å forebygge halebiting.

Tilvekst og fôrforbruket sjekkes med kontrollveiing av 30 griser hver uke etter FK slaktegrismodell med en lånt vekt som skal erstattes av et kamera. Resultatene ser bra ut, det er rolig i fjøset og ventilasjonsanlegget fungerer bra.

– Her ser vi fordelene med et FK-fjøs, smiler Vegar Kristoffer Håpnes, og berømmer paret for at de har vært nøye med å fjerne gjødsel på liggeareal de første dagene. Grisen lærer fort forskjell på ren og uren sone, og det gir mindre arbeid og bedre trivsel seinere.

– Slaktegrisene får Format Vekst 130 til de er 70-80 kilo, og så skal de over på Format Vekst 110 eller 105 alt etter resultat, forteller Vegard Kristoffer Håpnes, som er salgskonsulent på Format og parets faste kontakt i Felleskjøpet.


image4xs2e.png

LYS I FJØSET: Torsdag 3. november var det åpent fjøs hos Janne Vang og Jon Bjarne Madsen på Leirdal gård, Inderøy. Godt over 100 besøkende fikk se et strøkent anlegg for oppforing av slaktegris denne dagen. En måned etter var det lys og gris i fjøset.