10.09.2021 | Karstein Brøndbo

De sto overfor et valg om de skulle bygge eller ikke. Anne Kathrin Bjartan Hynne (25) og Øyvind Schei Hynne (28) tok over heimgården hans Verdal i 2016, med korn, potet og en kombinert grisbesetning i et gammelt fjøs. De begynte planlegginga med en gang, og Felleskjøpet ble raskt kobla inn.

- Vi valgte Felleskjøpet fordi vi får service derfra, og fordi det er et solid firma. Vi spekulerte ikke så mye på det, sier Øyvind.

Mange tegninger

- Jeg fikk den første tegninga fra deg høsten 2016, sier Odd-Arne Nordahl. Han er salgskonsulent på innendørsmekanisering på svin på Levanger og selv slaktegrisprodusent på Frosta. Odd-Arne anbefalte en spesialisert produksjon på grunn av lavere byggekostnader og mer effektiv drift. Kalkylene til Nortura sa det samme.

– Vi ville ha to arbeidsplasser, og det var det ikke nok inntjening til i en kombinert besetning, sier Øyvind.

– Banken mente at det ville være sikrere avsetning med kombinert, men det ble for dyrt.

– Vi fór rundt og kikka på fjøs sammen på Innherred og helt til Bodø, og på messer. Vi har tegna åtte-ni fjøs, og det ble påbegynt et fjøs her i 2018. Men det skar seg med avsetningen på smågris, og det var ikke aktuelt å bygge i et overdekka marked, forteller Odd-Arne. Etterpå har familien fått avtaler med to store slaktegrisprodusenter i Verdal og Levanger via Nortura, og dermed kunne prosjektet med smågrisproduksjon til konsesjonsgrensa realiseres.

FJØSTEGNING HYNNE.jpg

Fine arbeidsplasser

– Det er artig med nytt fjøs, og vi får brukt tida på dyra i stedet for å skyve skit, sier Anne Kathrin. Fjøset ble ferdig i slutten av april i år. Da kjøpte bøndene inn 44 drektige ungpurker som skulle grise omtrent samtidig for å komme i gang.

– Det har vært mye å henge fingrene i. Men alt har gått bra, både med fjøset og dyra. Bare rånen var litt tverr, sier Øyvind.

– Vi deler på arbeidsoppgavene i det daglige, både i fjøset og på jordet. Øyvind er litt mer interessert i det tekniske og i fôringsanlegget, mens jeg kanskje gjør mer med dyra, sier Anne Kathrin. Hun legger vekt på at det er tryggere å ha med ungene nå enn det var i gammelfjøset. De ønsker at ungene skal ta del i produksjonen, slik at de blir interesserte og kanskje vil ta over en gang. Linnea og Sigurd går i barnehage, mens yngstemannen Iver er mest med kårfolket.

- Da vi bygde nytt fjøs, fikk vi spørsmål om vi ville ha SPF-besetning. Det er helt klart framtidsretta, sier Anne Kathrin. Dyrene i en SPF-besetning må holdes frie for nysesjuke, svinedysenteri, smittsom grisehoste, smittsom lunge- og brysthinnebetennelse og skabb, så det stiller store krav til smittebeskyttelse, noe fjøset er bygget for.

Bra oppfølging

– Vi har fått veldig bra oppfølging fra Odd-Arne og Felleskjøpet, som har levert all innendørsmekanisering med våtfôringsanlegg og innredning fra ACO Funki og ventilasjon fra Skov. Ellers har Gråkjær levert bygget, Elman installerte det elektriske mens Kulstad VVS har lagt rør, forteller Øyvind.

images8m.png
ARTIG MED NYTT FJØS: Bak det fornøyde ekteparet Øyvind og Ann Kathrin Hynne står en stolt Odd-Arne Nordahl, som er imek-selger i Felleskjøpet.

- Det er valgt noen løsninger som er litt utenfor det normale, både for å spare plass og for å være effektive. Det har vært et mål å redusere arbeidskraftbehovet slik at man skal ha mulighet til både fritid og plantedyrking i tillegg til grisene, forteller Odd-Arne.

Det er to fødeavdelinger med 44 binger i hver avdeling. Bingene har spesiell utforming med en eteplass i full bredde. Fôrnedløpet er i rustfritt stål for god holdbarhet og enkelt renhold. Innredninga er festa i rustfrie stolper som er støpt ned i kjerneborra hull i betongen. Gitter over rist er også i rustfritt stål. Ellers er bingen tradisjonell med inventar i 10 millimeter kompaktfiberplate som også er lett å holde ren.

Bygger for framtida

Ventilasjonen fra Skov er dimensjonert ut fra 15 leverte smågris per kull.

– Når man bygger for framtida, kan man ikke legge seg på snittet i dag, sier Odd-Arne. Det er varme i gulv i smågrishjørnet, og så blir det arbeidsbenk oppå smågrishjørnet for filing av tenner og kastrering.

I ungpurkerommet er det store binger med plass til seks ungpurker og vakuumutgjødsling. Ungpurkene kjøpes på 6½ måneders alder i tre puljer. Et ekstra skille i fôrkrybba gjør at man får mer ut av arealet. Bingehøyden er 110 cm, og det er høye stolper med avstiving for å sikre at bindene er solide. Ungpurkene får nok drikke gjennom våtfôringa, men det er i tillegg satt inn solide drikkenipler som gir mye vann. Det er også montert dusjer i taket for at ungpurkene skal kunne kjøle seg ned på varme dager.

Kontroll på vekta

Det er montert inn ei grisevekt for at man skal kunne ha kontroll på holdtap ved avvenning og i tilfelle besetninga blir forsøksbesetning for Felleskjøpet.

- Gjeldpurkerommet er det mest spesielle med dette fjøset, sier Odd-Arne Nordahl. Når de blir avvent og satt hit, så er boksen 70 cm brei, og den teller som fritt areal. Det er 38 sjølfangerbokser som kan stenge når purka har gått inn. Boksen kan betjenes både foran og bak, når purkene skal slippes ut. Purkene er inndelt i grupper på seks eller sju dyr, og de blir gående i gruppa helt til de skal tilbake til fødeavdelinga. I gjeldpurkerommet blir purkene gående til de er drektighetskontrollert, fra 23 til 26 dager på vei. Rommet kan tømmes helt, slik at det kan vaskes og desinfiseres.

- Rommene er dekorert med grønn epoxymaling med gule blomster på fødeavdelingene. Alt kan ikke være grått når vi skal gå her hver dag. Gode venner har vært med på malejobben, forteller Anne Kathrin.

imagezbwcs.pngFØDEBINGE: Eteplassen er i full bredde og det er rustfritt stål i rist, stolper og fôrnedløp for lang levetid og enkelt renhold.

Innredning fra ACO Funci

- ACO Funki i Danmark har vært leverandør av innredningene. De har det bredeste sortimentet innen fôring, innredninger og støpejernsrister, krybber og vannutstyr. Til innfesting av stolpene har de mulighet for påboltning på en fot, høye stolper og kjerneborring for faststøping av rustfrie stolper. Vi anbefaler det siste. Det blir solid. Anne Kathrin og Øyvind har hatt en egeninnsats med å borre 266 hull, og så har vi støpt fast stolpene, forteller Odd-Arne.

Ventilasjon fra Skov

Fjøset er utstyrt med det nyeste ventilasjonssystemet fra Skov ventilasjon. Det styres fra tre styrepaneler som styrer to rom hver. Panelene har 10-tommers touch-skjermer for direkte styring, og de er også koblet opp mot en PC og en app på telefonen. Det sitter temperaturfølere og fuktfølere i hvert rom som styrer ventilasjonen og som også gir beskjed om noe er galt. Brukeren får da en alarm via SMS, og så kan man se hva dette er i appen. I tillegg er egne følere koblet til en nødopplukkingssentral som sørger for å åpne opp ventilasjonen ved et eventuelt strømbrudd, forteller Lars Stavrum. Han er teknisk selger på innendørsmekanisering til svin i Levanger.

I fødeavdelingene er det tre vifter som styres med dynamisk multistep. Når en trinnløst regulerbar vifte kommer opp i 50 prosent kapasitet, settes nabovifta i gang på 50 prosent med full spjellåpning, mens den første justeres ned. Slik kan ventilasjonen justeres etter behov, samtidig som viftene bruker mindre strøm enn de normalt ville ha gjort. I tillegg blir det lite støy og en jevn ventilasjon. En spjellmotor på veggen styrer alle loftsventilene.

image2tz87.png

VENTILASJON OG RØR: Firkantete loftsventiler slipper luft inn, mens tre runde vifter med dynamisk multistep sørger for riktig avtrekk. I taket henger det også rør for våtfôr, drikkevann, vann for bløtlegging og dusjer for temperaturregulering.

Drikkevann, dusj og vask

Oppunder taket i husdyrrommene går det vannrør til ulike behov. Drikkevannsrørene har målere for å registrere vannforbruket i avdelinga til klimacomputeren og Farm online. Egne dyser er satt opp for å bløtlegge rommene før vasking og desinfisering, mens opplegget for dusjing av varme griser over ristene har det tredje opplegget.

360°-visning: Som alternativ til åpent fjøs, kan du se fjøstegning og innsiden av fjøset fra mange ulike vinkler her.

Samvirke 6 2021