12.05.2023 | Tekst og foto: Karstein Brøndbo

820Automatisk støvtørking av egg IMG_6950.jpg
AUTOMATISK STØVTØRKING: Arne Haugnes har en enkel metode.

820Rose Halvorsen håndterer egg med hvite hansker IMG_6920.jpg

ETTERKONTROLL: Rose tar resten med hvite hansker. 

Rose Hildegunn Halvorsen og Arne Haugnes sorterer egg, når Guri og Samvirke kommer besøk. Pakkeriet er lyst, rent og virker støvfritt. Et blått håndkle tørker grått støv av hvite egg på båndet, før Rose tar resten med hvite hansker. Hver uke passerer 4-5 paller med egg sorteringsanlegget. Men nå blir maskinene slått av, og verpelister, helseregistreringer og andre notater kommer på bordet.

– Vi skulle gjerne bestilt kraftfôr, 15 tonn til silo fire og 12 til silo tre. Kromat Verp 1 er aktuelt, men bør vi kjøpe Kromat Verp 1 S?

– Hvor gamle er hønene, og hvordan er det med klink?

– 52 uker, og klinken har gått opp 0,15 til 0,86 prosent.

– Det er ikke veldig høgt, og eggvekta på 61,99 gram er ikke faretruende høy, men med 52 ukers alder og svakt økende klink, så vil jeg anbefale at vi bytter til 1S fra neste bestilling, slik at vi kommer den klinken i forkjøpet.

– Da prøver vi det, så du kan legge inn bestillingen på onsdag eller torsdag, sier Arne Haugnes. Han fyller på kraftfôr på Min gård til kyrne, men til hønene vil han gjerne ha en prat med Guri først.

820beitstad.jpg

Femte innsett med verpehøner

Jådåren er ei landbruksbygd i tidligere Beitstad kommune 12 km nord for Steinkjer. Her produserer Arne melk i Heltuv Fellesfjøs DA, som han driver sammen med sine brødre. Rose flytta til Beitstad for 15 år siden for å bli bonde, og hun har vært avløser i rugeeggproduksjonen til Arnes bror. Et eggfjøs sto lenge høyt på ønskelista hennes, og det ble bygget i 2017, etter at Arne og Rose fikk avtale om levering til Den Stolte Hane. Rose tar på seg ekstravakter hos Coop på ettermiddagene, når ho er trygg på at hønene har det bra. Men helst ville ho hatt et eggfjøs til. Sammen er Rose og Arne på sitt femte innsett.

– Dere får det til uansett hva dere får av utfordringer, for dere har et riktig blikk for produksjonen og dyra, skryter Guri.

– Det har mye å si at du har vært med oss fra starten, og vi har veldig stor tillit til deg, repliserer Rose.
Arne og Rose tar opp en liten nedgang i fôropptaket til hønene i uke 46. Guri forklarer at dette kan være normalt når hønene produserer for fullt. Eggvekta gikk ned et halvt gram til 61,87 etter nedgangen, og så tok det seg opp igjen. – Dere er veldig rolige produsenter som observerer og ikke gjør mange endringer på en gang, roser Guri.

820Eggprodusenter IMG_6925.jpg

EGGPRODUSENTER: Rose Halvorsen og Arne Haugsnes med en 52 uker gammel Lohmann LSLClassic verpehøne.

Faste daglige rutiner og grundige notater

– Jeg liker å starte halv åtte med første runde i hønsehuset, hvor det, i tillegg til plukking av egg fra gulv og aviar, er viktig å høre og se hvordan hønene har det, sier Rose, som er en stor tilhenger av faste daglige rutiner. Og avløserne må følge de samme rutinene, som omfatter en runde med støvsugeren i pakkeriet.

Hver dag noteres antall egg som er lagt båndet i de skjermede verpekassene, antall feillagte egg på gulvet og i aviaret, antall egg med knekk eller dobbeltplomme, hønenes gjennomsnittlige kroppsvekt, daglig forbruk av fôr, vann og strø, antall selvdøde og avlivede dyr, høyeste og laveste temperatur. De fleste av disse dataene rapporterer de inn til effektivitetskontrollen, og hver uke kommer en avregning med antall egg i hver størrelse og antall skitne egg, klink, blod og knekk.

I tillegg noterer Rose og Arne hvordan innsettene oppfører seg, og disse notatene ønsker de å dele med Samvirkes lesere.

 

Innsett

Gj.snitt eggvekt hele innsettet, gr

Kg fôr/kg egg

Utsorterte egg i hele innsettet, %

Kommentar

1

64,20

2,02

2,78

 

2

64,27

2,15

3,45

 

3

62,80

2,05

2,8

 

4

61,09

2,03

1,34

Førtidsslaktet på 72 uker pga overproduksjon.

5

58,13

(61,99)

1,92

1,01

Gjennomsnitt fra 16-49 uker i pågående innsett. Eggvekt for siste leveranse i parentes.

Tenåringer fra Telemark

I Norge er det totalt 3,5 millioner verpehøner i produksjon; – litt færre enn antall nordmenn, Lars Sponheim. Alle disse blir utruga og klekka i Time i Rogaland. De daggamle kyllingene blir sendt til oppdrettere rundt om i landet, som fôrer dem opp til de er 16 uker gamle. Arne og Rose får sine ca 7 500 tenåringer av rasen Lohmann levert fra Tollehaugen Kyllingoppdrett i Telemark, men de får oppfølging og gode råd fra lokal oppdretter Bjarne Martin Lyngstad i Lyngstads Hønseri AS på Inderøy. Unghønene flytter inn i et vaska og desinfisert fjøs, hvor også Felleskjøpets Lars Stavrum har vært innom med den gule og grønne bilen for å ta service på ventilasjon og annen innendørsmekanisering, for at de skal få en gå god start som mulig. Like etter innsett får de Kromat Verp Start med økt innhold av kalsium og fosfor, som skal stimulere skjelettutvikling og kjønnsmodning.

Miljøberikelse og helgegodt

Så fort eggene begynner å komme, som regel i uke 19-20, får de unge hønene Kromat Verp 1, et fôr som er tilpasset verpehønene med enda mer av mineraler og næringsstoffer som tar vare på produksjonen i første fase. I tillegg får hønene Agrikrås knust kalkstein til kråsen, som både er sysselsetting og kalsiumtilskudd, og Peckstone mineralstein for å få tilfredsstilt hakke- og søkeadferden. På fredager fordeler Rose ut noen baller med varmebehandla lucernehøy som helgegodt, og det er en populær miljøberikelse. Tomme Peckstone-baljer og annen plastemballasje er også velegnet tidsfordriv for utålmodige høner som venter på neste egg.

Mer gulvplass ga fornøyde høner

– Det første innsettet kom i midten av juli 2017, og de var veldig urolige, forteller Rose. – En kollega anbefalte å åpne stengslene under aviarene tidligere for å gi de unge hønene bedre plass, så vi åpna i uke 22 i stedet for å vente til uke 27. Da roa de seg ned, sier Arne. De første 59 eggene kom i hønenes uke 19.

820 Verpehøner under Aviar IMG_6940.jpg

– Det er normalt med stress under oppverping, for da skjer det mye med kroppen til hønene samtidig med at de nettopp har skifta miljø. Rose og Arne gjør en kjempejobb med å observere og legge til rette for en god start for innsettene. Det har de igjen for senere i innsettet, sier Guri.

– Det er fristende å ønske seg tyngre eggvekter, men det krever mer næring og det er en større belastning på høna. Økt eggvekt går ofte utover både verpeprosent og andelen klinkegg med dårlig skall som gir dårligere betaling. Stor utsortering, ekstra tid til plukking av egg og ekstra vasking av fjøset fordi de dårligste eggene knuses er også argumenter mot å styre etter for høy eggvekt, sier Guri.

820Knekkegg1 IMG_6902.jpg

De gale som aldri la seg

198x820Aviar med verpehøner IMG_6947.jpg– Jeg glemmer aldri det andre innsettet, de la seg ikke om kvelden, forteller Rose. Fra naturens side vil hønene ofte trekke opp i høyden når det blir mørkt, så det er vanligvis ikke behov for høytlesning fra Samvirke for å få de fleste tenåringene til å legge seg. Men under kveldsrunden lå det i begynnelsen 500 unghøner på gulvet som Rose og Arne løfta opp i aviaret, for at de skulle venne seg til å gå til ro. Kvelden etter var det bare 300 på gulvet, og etter noen kvelder bare fem høner på gulvet, men så økte det til 16 høner etter 14 dager.

– På tross av et allerede høyt fôropptak, valgte vi ikke å skifte til et billigere for. Det fordi vi ikke tok sjansen på fôrskifte som kanskje ville stresse hønene enda mere, sier Arne og får støtte i beslutningen fra Guri.

– Rose og Arne er rolige folk, og den roen smitter over på dyra. De har lite avløsere og gode rutiner, men den andre flokken var likevel veldig aktiv, sier Guri.

Helt greit tredjeinnsett

– Det tredje innsettet var roligere, men også her var det 37 gulvliggere den tyvende kvelden, forteller Arne.

– Det er ikke unormalt at ikke alle hønene ikke finner vagleplass de første dagene, og det er veldig bra at dere bruker tid i fjøset for å sikre at de finner seg til rette, skryter Guri.

– Her opplevde vi også klumping. Hønene stimlet sammen i en stor dunge som ble så stor at de underste ble kvalt. I de tilfellene er det viktig at vi går rundt i fjøset og forstyrrer sammenstimlingene før det går galt, sier Arne, som på det verste har mista 29 høner på en gang.

Veloppdragent fjerdeinnsett fikk sykehotell

820Sykebinge IMG_6928.jpg– De var veldig greie. 6. kvelden hadde alle lagt seg, så de må ha fått god oppdragelse hjemmefra, spøker Rose om fjerde innsett, og legger til at disse ikke hadde noen dropp i fôrforbruk og også fin fjørdrakt gjennom hele innsettet. En sykebinge ble satt inn før dette innsettet for å verne tapere mot flokken, og den ble brukt av 8 pasienter. Her fikk de mat, vann og litt ro og fred for å komme til hektene.

– Innsettene har gått bedre og bedre, og dette var det beste arbeidsmessig, sier Arne.

– Her var det knallgode resultater fram til førtidsslakting ved 72 uker, 6 uker før planlagt slakting, på grunn av overproduksjon av egg, melder stolt produsentrådgiver Cecilia Larsson hos Den Stolte Hane.

Uferdig femteinnsett

– Unghønene som kom i august 2022 skal produsere fram til oktober, så tallene er bare foreløpige. De var veldig aktive og stimla sammen rundt uke 21. Da var de utrivelige å gå sammen med, men det har gått over og de produserer godt nå, så vi er fornøyd med utviklingen og flokken vi har nå, forteller Rose.

– Vi skifta til et tiltaksfôr for å hjelpe hønenes stoffskifte gjennom en vanskelig fase. Det er alltid en avveining å gjøre dette i denne alderen, da flokkene som regel roer seg når de blir litt eldre, sier Guri.

Moderat eggvekt er lønnsomt

820I fjøsdøra IMG_6974.jpg

Samvirke 4 2023