19.10.2022 | Karstein Brøndbo

Et år etter at 82 TN70-ungpurkerpurker fra Amundsen og Eng i Halden flytta inn i en splitter ny fødevdeling, er Einar Myki fornøyd. Han økte da fra 16 til 26 fødebinger, samtidig som antallet slaktegris i året gikk ned fra 1000-1100 til 800 av hensyn til konsesjonsgrensa. I forbindelse med ombygginga var det nødvendig å ta pause i september i fjor for å desinfisere fjøset, og også ha tid til all byggeaktiviteten. – Med 20 håndverkere i 5 ulike fag på gården den siste måneden, og behov for å gjøre noe sjøl i tillegg, ble dagene korte, sier Einar. Han bygde om fjøset for 7-8 millioner, brukte en million på nye livdyr og han regner med at tomtida også kosta en million. Dette regner han med å tjene inn i løpet av noen år.

Bedre betalt for smågris med SPF-tillegg

Einar får et tillegg på 45 kroner pr smågris som er garantert fri for nysesjuke, dysenteri, smittsom grisehoste, smittsom lunge- og brysthinnebetennelse (APP) og skabb. 35 av dette betaler slaktegrisprodusentene, som i stadig større grad etterspør SPF-gris, da den bruker mindre fôr og færre dager på å bli slaktemoden. Nortura sponser den siste tieren for å stimulere til økt satsing på SPF, som også gir bedre dyrehelse og dyrevelferd, i tillegg til at det er mer miljøvennlig.
– Helsestatusen var rimelig bra også før ombygginga. Vi sanerte sist i 2002 for å få ut sjukdom i et leid fjøs, forteller Einar.

Fantastisk tilvekst

Med purker jevnt fordelt på 1, 2. og 3. kull er besetningen oppe i 14 avvente pr purke, som er bedre enn før ombyggingen. Snittet i Ingris i 2021 var 13,0 avvente, og den beste på Ingris-toppen er på 15,2. Tilveksten på smågrisen er på fantastiske 692 gram/dag fra avvenning til levering mot ca. 600 før ombygginga og 598 hos snittet i Ingris i 2021. Fôrforbruket lå på imponerende 1,44 FFn pr kg tilvekst mot et snitt på 1,7 i årsstatistikken til Ingris i 2021.
For slaktegrisen er ikke Einar like fornøyd. – Vi selger de beste, og fôrer frem ca 1/3 av smågrisene til slakt selv. Vi bruker det gamle våtforingsanlegget på slaktegrisen, og oppdaget i sommer en kalibreringsfeil på det. Derfor har ikke slaktegrisen lagt på seg mer enn ca 1100 gram pr dag mot forventa 1150. Her lå snittet i Ingris 2021 på 1084 gram etter å ha økt med 16,5 gram pr år de siste fem årene på grunn av avlsframgangen.

Leverer til forsøksfjøs

– Det blir spennende å se tilveksten til slaktegrisen i forsøk, sier Einar Myki, som har levert smågris til forsøksvert Halvor Moshus i Øyer. Det synes også produktutvikler Anne Stine Ekker i Felleskjøpet Fôrutvikling. – Det er selvfølgelig en stor fordel for oss i Felleskjøpet Fôrutvikling å få muligheten til å gjøre fôringsforsøk på framtidas gris. Det er tross alt framtidas fôr vi skal utvikle, sier hun. Den første pulja slaktes i høst, men Samvirke får ikke med tallene før trykking, så de må vi komme tilbake til på nyåret.

imagep9wk.png

GLAD: Einar Myki er fornøyd med nytt bygg og overgang til SPF-gris. Les mer om nybygget og se 360°-visning i artikkelen i høyre spalte. Foto: Camilla Mellemstrand.

Stor interesse for SPF

– Vi anbefaler å planlegge 3-4 år fram i tid for å få livdyrkabalen til å gå opp, for avlskapasiteten er ikke alltid til stede, sier Odd Magne Karlsen, fagsjef på gris i Nortura. Han forteller om flere pågående prosjekter og gode erfaringer i Nordland, Troms, Agder og Etne.
– Ta kontakt med hele linja, også foredlingsbesetninger og slaktegrisprodusenter, slik at flere kan gå over til SPF samtidig. Nøkterne regnestykker viser at det 4-8 års nedbetalingstid på selve saneringen hos smågrisprodusenter. Den innebærer å tømme fjøset og gjødselkjelleren, vaske og desinfisere med 3 ukers tomtid etterpå. Tomtida fra grising til grising blir i praksis et par måneder, selv om man kan vaske og sette i stand avdelinger etter hvert som fjøset tømmes, sier Odd Magne Karlsen. Han fraråder å prøve å korte ned tomtida ved å flytte de siste smågrisene over i et annet fjøs. Det er krevende å drive to fjøs samtidig, som av smittevernhensyn bør de driftes av ulike personer. Mange legger om i forbindelse med ombygging, utskifting av innredninger og lignende, og da trenger man som regel tida for å få alt på plass. For slaktegrisprodusenter er det enklere, da kan man sanere mellom to innsett.

Fare for reinfeksjon krever samarbeid

– I praksis er det bare APP som er et problem, men det krever til gjengjeld et tett samarbeid i næringa og felles sanering i grisetette områder, for her er det fare for luftbåren smitte mellom besetninger og fare for reinfeksjon etter sanering, sier Rolf-Gunnar Husveg, daglig leder i Fatland på Jæren og tidligere rådgiver på gris. – Hvis du har sett resultatet av APP på slaktelinja, der sår mellom lunge og brystvegg fører til at vev som skal bevege seg fritt vokser sammen, så skjønner du at den grisen ikke har hatt det godt. Dette problemet løser SPF, og det er viktigere enn lavere fôrforbruk og bedre økonomi, sier Husveg.

SPF status

- I Helsegrissystemet har vi oversikt over alle avls- og bruksbesetninger med purker som er SPF, men ikke slaktegrisbesetninger, forteller Sondre Stokke Naadland, Spesialveterinær PhD i Animalia/Helsetjenesten for svin. Godkjente SPF-besetninger pr 30. september 2022:
- 26 avlsbesetninger
- 67 bruksbesetninger

I konverteringsfase med innkjøpte SPF-purker, men ikke fullført prøveuttaking for godkjenning:
- En purkering med et nav og 8 satellitter
- 2 avlsbesetninger
- 25 bruksbesetninger

Mer informasjon

Informasjon om testregimer, helseovervåkning, smittebeskyttelse i ulike besetninger og transport av SPF-gris finnes på animalia.no/spf. Se også norsvin.no/friskere-gris-med-spf/ og sider om SPF hos Fatland og Nortura. Ta kontakt med Felleskjøpet for råd om fôring, vask og innendørsmekanisering.

HYBRID SMÅGRIS: Foto: Einar Myki.