15.02.2023 | Ingrid Strømstad, fagsjef Formel

Når det nærmer seg lamming er det viktig at du forbereder og gjør innkjøp i god tid. Det er stort behov for plass i fjøs og uthus ettersom lammetallet stiger og innkjøp avlettgrinder, fleksible vannsystem og et godt fôringsopplegg gjør stellet lettere. Sjekk lageret av kraftfôr, ha kontroll på grovfôret og bestill riktig type fôr.. Husk også å fylle opp med nødvendige rekvisitter. Når lamminga starter, er tida en mangelvare.

I en travel tid er det også greit å sikre seg god hjelp i fjøset. For noen vil det å få hjelp til barnepass og innearbeid være vel så viktig som fjøshjelp.

Søya trenger mye ekstra nå

Fosterveksten er høy siste del av drektigheta, og energibehovet til ei søye med tvillinger doblers i høgdrektighetsperioden. Det er vanskelig å gi søyene det de trenger uten å øke kraftfôrmengden. Start 6-8 uker før lamming med å gi søyene det grovfôret de skal få etter lamming. Ved stabil fôring av samme type grovfôr, og jevn økning av kraftfôr før og etter lamming reduserer du faren for sur vom og diare på søya.

Tre ganger R til lamma

En ting kan ikke sies for ofte: Råmelk, raskt og rikelig. Minst 2 dl råmelk innen 4 timer, og deretter 2 dl pr kg levendevekt det første døgnet. Råmelka sikrer lamma antistoffer fra mora. Lamma danner egne antistoffer, men dette tar 2-3 mnd. Antistoffer som søya har dannet gjør lamma godt rustet for å møte miljøet i fjøset. Råmelka er også en viktig energikilde, og den inneholder hormoner og enzymer som er bra for tarmfunksjonen. Ikke alle søyer har tilstrekkelig med råmelk, det er derfor lurt å ha et eget lager av råmelk fra ku i fryseren. Dersom du ikke har den muligheten, anbefaler vi å ha noen poser med Pluss Råmelkserstatning på lur.

Mangel på råmelk er den største årsaken til dødelighet på spedlam.

Unngå nedkjølte lam

Ved siden av mangel på råmelk, er nedkjøling den største trusselen for et nyfødt lam. Små lam har mindre brunt fett, og er dermed mer utsatt for nedkjøling. Våte lam har også stort varmetap så la søya få slikke alle lammene tørre, eller sørg for at de blir tørket. Lamma bør ha et underlag som er tett, tørt og trekkfritt.

God hygiene for dyr og røkter

For å sikre god mjølkeproduksjon på søyene er det viktig at de holder seg friske. Under og rett etter lamming er søya ekstra utsatt for infeksjoner. Ved fødselshjelp er det derfor viktig med god hygiene. Bruk engangshansker, og ha generelt søkelys på hygiene. Tørre reine binger og reine jur begrenser risiko for mastitt.

Engangshansker vil også redusere faren for infeksjoner på deg som steller sår og hjelper til under fødsel. Vi skal ikke undervurdere den smitterisikoen heller.

Høg lammetilvekst krever god fôring

Etter lamming øker både fôrbehov og fôropptaket hos søya. Det er stor forskjell på grovfôropptaket på ulikt grovfôr. Fôr som er høstet rundt skyting har høgt opptak, mens fôr som er høstet rundt blomstring inneholder mer fiber og begrenser opptaket. Et vellgjæret, snittet grovfôr med god hygienisk kvalitet bidrar også til å øke opptaket. Det er viktig å få oversikt over grovfôrkvaliteten. Da er det lett å tilpasse kraftfôrmengden og typen kraftfôr etter behov.

Figur 1 viser hvor viktig det er å tilby søya et topp grovfôr. r. Ei søye med to lam, og høg lammetilvekst har et behov for ca 0,8 kg Formel Sau dersom grovfôret er høstet tidlig Seint høstet grovfôr dobler kraftfôrbehovet. Er grovfôret svakt på energi og protein kan Formel Sau Ekstra være et alternativ. I økologisk produksjon er Natura Sau vårt tilbud.

For å unngå sur vom og appetittsvikt må kraftfôrmengden økes gradvis fra to dager etter lamming. For eksempel med 0,2 kg per dag, og deles opp i porsjoner. Gi maks 0,4 kg per tildeling.

image0yak.png

Figur 1. Fôrbehov for ei voksen søye etter lamming (søyler) og mulig grovfôropptak (grønne felt). Søya vil etter lamming kunne mobilisere noe energi og protein for å bidra til å dekke det økte behovet til melkeproduksjon. En reduksjon i holdet til 2,5 kan tillates de to første ukene etter lamming


Lykke til med lamminga!