21.03.2022 | Karstein Brøndbo

Tett snødrev i Kvæfjord sprekker opp, og vi får øye på Kveøya, før vi runder Sandvikaksla på vei mot Hemmestad. – Jeg tar ut sauene om det blir oppholds, sier Liss-Karin Sandvik. Sauebonden, travkusken og intensivsykepleieren på Harstad sykehus ser at kombinasjonen av bevegelse, mat og hvile er godt både for store og små. 120 vinterfôra norsk kvit sau passer fôrgrunnlaget på Sandvik gård ved Gullesfjorden, som hun har drevet siden 2004. 150 ble for mye.

Motivert av resultater

– Fire kopper fra Nortura betyr at du har vært blant de 200 beste på ROS-analysene på slakt, og fatet de tre siste årene betyr at du er på topp 100. Hvilke tiltak har du gjort for å komme dit?

– Det har gått litt prestisje i det, man blir livredd for å levere noen som er litt for feite, så plukkslakting har blitt veldig viktig. Jeg veier lamma og vurderer holdet på hvert enkelt lam for å finne rette tidspunktet for slakting hver 14. dag, før innmelding til Nortura.

– Avlsarbeidet i Kvæfjord værring gir resultater. Alle sauene får indeks. Gentesting skal gi en sikrere indeks tidligere, før sauen eller væren brukes i avl. Påsettet velges på bakgrunn av indeksen og lammetilveksten på beitet.

Fôrer åringene godt

– Det er viktig å fôre åringene godt. Mordyret må være stort nok til å få en enkel lamming. Da produserer de like godt som de voksne. Godt surfôr fra plansilo, gjødselplan fra NLR og Formel Lam hele året er oppskriften, pluss E-vitamin-tilskudd med selen og biotin et par ganger i uka, hvite og røde saltsteiner, forteller Sandvik. Når Samvirke er innom andre uka i februar, får søyene et hekto kraftfôr pr dag, toåringene får 3-4 hekto og åringene får et halvt kg. Sandvik har også prøvd mineralstein og multitilskudd.

imagei7gx5.pngVelger total-tilskudd

– De som får minst kraftfôr burde fått Pluss sau multitilskudd i tillegg. Totaltilskuddet sikrer at sauene får nok av alle de mineralene og vitaminene de trenger. Det er en rimelig forsikring, 25 øre pr sau pr dag, sier Kurt Johansen, salgskonsulent på drøv hos Felleskjøpet i Harstad. Liss-Karin er enig, og starter med det.

– En justering som jeg har gjort er å øke tildelingen kraftfôr gradvis etter lamming. For rask økning av kraftfor for tidlig etter lamming gir ubalanse i vomma på sauen og kan gi nedsatt matlyst og løs avføring. Økningen gjør jeg når sauen melker mer og kommer ut tredje dagen etter lamming.

imagewl5zl.png

VELG TOTAL: – Velg et tilskuddsfôr med Total-stempel som Pluss Sau pulver eller mineralstein når sauen får mindre enn en halv kilo kraftfôr. Da får du dekka behovet for alle mineral og vitamin, også E-vitamin og Selen, sier Kurt Johnsen til Liss-Karin Sandvik.

400 gram tilvekst pr dag på de største lamma

– Jeg har blitt flinkere til å vurdere melkemengden til søya, tar meg tid til å observere. Hvis lammet sover lite og stadig er bortpå juret, kan det være at det er lite å få. Da får de litt tilskudd til mora får opp produksjonen. Jeg slipper aldri med flere enn to lam til fjells. Søya har bare to spener, og det tredje lammet blir en taper. Trillinglam blir adoptert bort til søyer som bare skal få ett lam, hvis det går.

– Kopplammene blir tatt fra mor tredje dagen. Da har de fått godt med råmelk og immunstoffer fra sauemelka. Jeg får godt resultat på kopplamma med Ulla lammedrikk og automat fra DeLaval. Ulla blander seg godt i automaten, og jeg har ikke opplevd tette slanger. Automaten rengjør jeg minimum en gang i uka, sier Liss-Karin.

Melketilskuddet avslutter hun før kopplamma blir for store, ca 18 kilo eller minst 4 uker, og så får de fri tilgang til kraftfôr, tørrhøy og surfôr. I starten har kopplammene tilsyn minimum en gang i timen. Dette for å se at de spiser og gjøre tiltak tidlig dersom de blir syke. Etter utslipp på beite er det daglig tilsyn, og det har gått bra, forteller Liss-Karin Sandvik i Borkenes.

800x480-plansiloen-lysere.jpg

UTSLIPP I PLANSILOEN: Tredje dag etter lamming blir søyene og lammene flytta ut i en av de to plansiloene, hvor det er lagt til rette med strø, fôr, vann og lammegjømme. Foto: Privat