Et allsidig tilskuddsfôr gitt i pulverform etter appetitt er den rimeligste måten å sikre god helse og trivsel til dyra. Det kan gis i en egen tro eller med BasisFeeder, og kostnaden er ca. 60 kr i innefôringsperioden på 8 måneder for en voksen sau og ca. 300 kr for ammeku. VM-blokk eller mineralstein kan også gis i fri tilgang og er litt dyrere. Pellets har den høgeste kostanden, men det kan være mer praktisk for brukeren. En slik forsikringspremie kan settes opp mot kostnader for veterinær til en sau med melkefeber, tap i forbindelse med redusert fruktbarhet eller redusert tilvekst, som vil oppstå ved underdekning.  

Tall fra sauekontrollen viser at vanlige helseproblemer koster ca 220 kroner pr vinterfôra sau her i landet. Da har vi bare regnet med mastitt, melkefeber, dødfødte lam og døde lam inne. Det er grunn til å tro at disse kostnadene ville blitt lavere ved en økning i bruk av allsidig tilskuddsfôr, selv om det selvsagt også er andre årsaker til disse problemene. 

Det er ellers en del fokus i markedet på tilskudd av enkeltmineraler og -vitaminer. Det er viktig at slike tilskudd og saltstein ikke kommer i stedet for allsidige mineral- og vitamintilskudd, som sikrer at dyra får det de trenger. I spesielle situasjoner kan det være bruk for andre tilskuddsfôr i tillegg. Råd om bruk av tilskuddsfôr får du hos din fôringsrådgiver i Felleskjøpet og hos veterinær. 

Sau 

Sau har behov for mineral- og vitamintilskudd gjennom hele åretDet er spesielt viktig å gi tilskuddsfôr i hele innefôringsperioden. Det bør gis et allsidig tilskuddsfôr som inneholder alle viktige mineraler og vitaminer. Pluss Sau Appetitt, Pluss Sau pellets, Pluss Sau VM-blokk og Pluss Sau Mineralstein har alle ca. samme innhold og er allsidige tilskuddsfôr. 

Ammeku 

I mange ammekubesetninger gis det lite eller ikke kraftfor store deler av året. Et allsidig tilskuddsfôr er dermed nødvendig for at dyra ikke skal komme i underbalanse på mineraler og vitaminer. Pluss Ammeku, Pluss Storfe VM-blokk og Pluss Storfe Mineralstein er eksempler på allsidige tilskuddsfôr 

Mjølkeku 

Mineral- og vitamintilskudd anbefales til mjølkeku spesielt i slutten av mjølkeperioden og i hele sinperioden. Pluss Sinku har et høgt innhold av magnesium og E-vitamin og reduserer risiko for at kua får melkefeber og jurbetennelse.  

BASISFEEDER: BasisFeeder er en fôringsautomat for fri tildeling av tilskuddsfôr, spesielt egnet til ku og sau med horn.

E-vitamin, selen og biotin 

Til sau og storfe anbefales det å bruke et allsidig tilskuddsfôr for å tilføre E-vitamin, selen og biotinInnholdet av e-vitaminselen og biotin er slik at det tilføres ca. samme mengde av disse elementer ved bruk av allsidige tilskuddsfôr og ved bruk av Pluss E-vitamin med selen og biotin. Pluss E-vitamin med selen og biotin gir ikke dekning av andre viktige mineraler og vitaminer. 

Saltstein gir bare nok salt 

Det er kun saltbehovet som blir dekket tilstrekkelig når det gis hvit, rød og grå saltslikkestein. 

Innholdet av mikromineraler i hvit, rød og grå saltslikkestein er slik at det har liten virkning for dyra. 

Bolus 

Mineralbolus inneholder nesten bare mikromineraler, og vil ikke tilføre alle nødvendige mineraler og vitaminer som dyra trenger. Bolus kan passe å bruke på utmarksbeite når det ikke gis annet tilskuddsfôr. 


RIMELIG OG ENKELT: Pluss Sau Appetitt er den rimeligste måten å gi sauen allsidig mineral- og vitamintilskudd. Pluss Sau VM-blokk og Pluss Sau Mineralstein er enkle måter som gjør det samme. Men OBS!: Saltslikkstein gir bare nok av salt.