02.03.2023 | Nils Arve Frøisland, produktsjef tilskuddsfôr

 

Et allsidig tilskuddsfôr med Total-stempel inneholder alle viktige mineraler og vitaminer som dyra trenger. Pluss Storfe og Pluss Sau i pulver i sekk har Total-stempel, kan gis i fri tilgang i ei tro eller i BasisFeeder. Pellets tilskuddsfôr kan ikke gis i fri tilgang. Fordel med pellets tilskuddsfôr er at man har god kontroll på om dyra får i seg tilskuddsfôret.

Pluss tilskuddsfôr i pulverform har den laveste kostnaden og koster ca. 60 kr per voksen sau og ca. 300 kr per ammeku innefôringsperioden. Denne kostnaden kan fort spares inn igjen med reduserte veterinærkostnader, færre dødfødsler og god tilvekst og helse de første ukene. Pluss Mineralbøtte og Pluss Mineralstein har også Total-stempel , kan også gis i fri tilgang og er litt dyrere i bruk enn pulver.

Tall fra sauekontrollen viser at vanlige helseproblemer koster ca 250 kroner pr vinterfôra sau her i landet. Da er det kun regnet på jurbetennelse, melkefeber, dødfødte lam og døde lam inne. Det er grunn til å tro at disse kostnadene ville blitt lavere ved en økning i bruk av allsidig tilskuddsfôr.

Pluss Saltstein inneholder hovedsakelig salt og dekker ikke behovet dyra har for alle mineraler og vitaminer. Det samme gjelder for Pluss Mineralbolus.

Råd om bruk av tilskuddsfôr får du hos din fôringsrådgiver i Felleskjøpet.

Sau 

Sau har behov for mineral- og vitamintilskudd gjennom hele året. Det er spesielt viktig å gi tilskuddsfôr i hele innefôringsperioden. Det bør gis et allsidig tilskuddsfôr med Total-stempel som inneholder alle viktige mineraler og vitaminer. Pluss Sau pulver, Pluss Sau pellets, Pluss Sau Mineralbøtte og Pluss Sau Mineralstein har alle ca. samme innhold og er allsidige tilskuddsfôr.

Ammeku 

I mange ammekubesetninger gis det lite eller ikke kraftfor store deler av året. Et allsidig tilskuddsfôr er dermed nødvendig for at dyra ikke skal komme i underbalanse på mineraler og vitaminer. Pluss Ammeku, Pluss Storfe Mineralbøtte og Pluss Storfe Mineralstein er eksempler på allsidige tilskuddsfôr.  

Mjølkeku 

Mineral- og vitamintilskudd anbefales til mjølkeku spesielt i slutten av mjølkeperioden og i hele sinperioden. Pluss Sinku har et høgt innhold av magnesium og E-vitamin og reduserer risiko for at kua får melkefeber og jurbetennelse.

BASISFEEDER: BasisFeeder er en fôringsautomat for fri tildeling av tilskuddsfôr, spesielt egnet til ku og sau med horn.

E-vitamin, selen og biotin 

Til sau og storfe anbefales det å bruke et allsidig tilskuddsfôr for å tilføre E-vitamin, selen og biotinInnholdet av e-vitaminselen og biotin er slik at det tilføres ca. samme mengde av disse elementer ved bruk av allsidige tilskuddsfôr og ved bruk av Pluss E-vitamin med selen og biotin. Pluss E-vitamin med selen og biotin gir ikke dekning av andre viktige mineraler og vitaminer. 

Saltstein gir bare nok salt 

Det er kun saltbehovet som blir dekket tilstrekkelig når det gis hvit, rød og grå saltslikkestein. 

Innholdet av mikromineraler i hvit, rød og grå saltslikkestein er slik at det har liten virkning for dyra. 

Bolus 

Mineralbolus inneholder nesten bare mikromineraler, og vil ikke tilføre alle nødvendige mineraler og vitaminer som dyra trenger. Bolus kan passe å bruke på utmarksbeite når det ikke gis annet tilskuddsfôr.