22.11.2022 | Felleskjøpet

Brannsikkerhet er viktig hele året og kanskje ekstra viktig å ha fokus på på den tiden av året hvor vi er mye inne med levende lys og fyr i peisen. Noen enkle tiltak og forholdsregler kan være nok til å unngå at det oppstår brannfarlige situasjoner.

Den enkleste form for brannsikkerhet er å innlemme dette i de daglige rutinene. Det kan samtidig være nyttige tips til strømsparing.

Dette bør du gjøre hver dag før du legger deg:

 • Sjekk at alt av levende lys og åpne flammer er slukket
 • Ta en ekstra sjekk på om komfyr, vaskemaskin, tørketrommel og lignende er avslått
 • Slå av all belysning som ikke er høyst nødvendig
 • Unngå å lade telefoner og annet når du sover eller ikke er til stede.
 • Sjekk varmeovner - at de ikke er tildekket, og skru dem gjerne ned eller av for natten.

Elektrisk anlegg

Feil i elektrisk anlegg er en av de vanligste årsakene til brann. Feil installasjon, dårlig vedlikehold, overbelastning eller alder på anlegg kan øke risikoen. Noe kan du fikse selv, som å skifte deksler, gamle lamper og passe på at ledninger og annet elektrisk utstyr er helt og fungerende. Det meste ellers av elektriske utbedringer bør du overlate til fagfolk. Ikke minst kan du ende opp med at ikke forsikringsselskap dekker skade som kommer av arbeid du har utført selv.

For å sikre deg, særlig om du har et litt eldre elektrisk anlegg, bør du få en godkjent installatør til å gå over alt av ledninger og sikringsskap. Samme person kan også gi deg gode råd om hva du bør gjøre og hva du bør unngå ved bruk av elektrisitet i hjemmet.

Brannsikring i hjemmet

De aller fleste branner kunne vært unngått ved enkle tiltak og forholdsregler. Julemåneden er dessverre også høytid for brann. Vi bruker mye levende lys, men også mye elektrisk.

Enkle tiltak

Mye er knyttet til tradisjoner, der gamle julelys er en del av det. Disse bør sjekkes ekstra nøye. Å skifte til ledlys kan både være mer sikkert og spare strøm. Uansett bør man ha som hovedregel å slå av lys om natten og når du forlater huset. Juledekorasjoner og levende lys kan være en farlig kombinasjon, og bør kun brukes mens du er i samme rom. Også her er ledlys et godt alternativ.

Røykvarsler

Den enkleste og viktigste livredderen ved brann er røykvarsleren. Tidlig varsling øker sjansene både for å slukke en brann tidlig, og ikke minst få alle trygt ut av huset. I tillegg til å sikre deg og din familie, er dette påbudt å ha i hjemmet. Følg disse enkle reglene:

 • Du må minst ha en røykvarsler i hver etasje, anbefales minst en per 60 kvadratmeter
 • Du bør ha en på hvert soverom og øverst i trapperom
 • Alarmene skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og teknisk rom
 • Alarmen skal høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene er lukket.
 • Test røykvarsler minst hver måned og hver gang du har vært bortreist - du tester ved å holde testknapp inne noen sekunder.
 • Bytt batteri en gang i året - 1. desember er røykvarslerdagen, rengjør varsleren samtidig.
 • Røykvarslere bør byttes ut minst hvert tiende år.

Komfyrvakt

Hvor mange ganger har du ikke vært usikker på om du har glemt å slå av komfyren? Mange av brannvesenets utrykninger kunne vært unngått om flere hadde montert en komfyrvakt. I boliger oppført etter 2010 er det påbudt.

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter, der sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på alarmen, gir sensoren signal til bryteren om å kutte strømmen til komfyren. For spesielt risikoutsatte personer kan hjelpemiddelsentralene installere komfyrvakt gratis.

Slokkeutstyr

Alle boliger og fritidsboliger skal ha godkjent slokkeutstyr. Som boligeier må du minst ha en av disse:

 • Et pulverapparat på minst 6 kilo med ABC-pulver
 • Skum- eller vannapparat på minst 6 liter
 • Brannslange

Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle husets rom. I tillegg kan det være lurt å sikre seg på andre måter. Olje kan være vanskelig å slokke på vanlig måte, vann må ikke brukes. Ved bruk av frityrgryte bør man alltid ha et lokk liggende klart.

Et brannteppe er også lurt å ha tilgjengelig. Det kveler brannen ved å hindre tilførsel av oksygen. Egner seg godt til å pakke seg inn i for eksempel i forbindelse med evakuering eller andre nødsituasjoner, kastes over brennende gjenstander som gryter, eller personer som har brann i klærne.

Lyn

Ved lynnedslag kan det oppstå brann i bolig. Uten overspenningsvern kan det oppstå skader på el-anlegget som ødelegger elektrisk utstyr og i verste fall fører til bygningsbrann.

Det anbefales to typer overspenningsvern i boliger. Et grovvern på strøminntaket som tar den første støyten. Dette skal i sikringsskapet, og krever godkjent installatør. I tillegg anbefales finvern på strømkurser i huset der det er tilkoblet ømfintlig utstyr som TV-er, datautstyr og lignende.

Brannøvelse

Hvorfor ikke sikre alle i hjemmet, og samtidig gjøre det til en morsom opplevelse? Arbeidsplasser og skoler har jevnlige brannøvelser, men det er ofte i hjemmet brannene skjer. Få med hele familien på brannøvelse jevnlig, gjerne et par ganger i året. Da blir du også sikrere på at alle vet hva som skal gjøres om uhellet er ute.

Lag forskjellige situasjoner, som at det brannvarsleren begynner å pipe på natta, et lys velter og begynner å brenne, frityrgryta eller pizzaen brenner i ovnen - eller huset er fullt av røyk. Øv så på dette:

 • Hvilke rømningsveier finnes - vindu, veranda, brannstige
 • Hvor finnes slukningsutstyr
 • Skal andre varsles - andre i huset, brannvesen, naboer
 • Avtal en møteplass, så alle vet hvor alle er.

Bor du alene bør du ihvertfall tenke gjennom disse situasjonene, og hvordan du vil løse dem om det skulle oppstå brann.

Kilde: Norsk Brannvernforening