06.06.2017 | Felleskjøpet

Landscaper Pro

Landscaper Pro er dobbeltvirkende gjødsel som inneholder tilpasset plantenæring og skaper en mer produktiv humusrik jord som trenger mindre nitrogen. Dette gjør produktene meget effektive og godt egnet til profesjonell bruk, så vel som privat. 

Ulik gjødsel til ulik vekstsesong

Plenen din trenger ulik gjødsel i forhold til hvor den er i vekstsesongen, og nedenfor får du en oversikt over egnede produkt til de forskjellige fasene i sesongen.

Vårgjødsel for etablering av plen

Landscaper Pro New Grass passer perfekt for etablering av plen. Denne varer under hele etableringsperioden på tre måneder. Teknologien Poly-S sørger for at næringsstoffene utøses i takt med plantens utvikling, basert på temperatur og vanntilgang. Poly-S fungerer slik at når fuktighet gjennomtrenger den ytre Polymermembran, utløses nitrogen og selv drastiske økninger i jord-temperatur eller fukt vil ikke skape store svingninger i nitrogenutslipp-mønsteret.

Dette sørger for jevn vekst og en sunn grønn plen; selv når groforholdene er varme og fuktige, eller tørre og kalde. Med Landscaper Pro New Grass får du også mindre veksttopper og reduserer behovet for å klippe plenen.

Vedlikeholdsgjødsel

Landscaper Pro Maintenance brukes som påfølgende vedlikeholdsgjødsel og varer en hel sesong, altså 5-6 måneder. For å spre gjødselen anbefales det å bruke små håndspredere for små arealer, og gå-bak gjødselspredere, som SR2000, for større områder. 

Bed, hekk og trær

Landscaper Pro Flora brukes spesielt i bed, hekk, trær og potteplanter. Legg gjødslet ut i mars måned og det vil virke frem til oktober.

  • Virker best når den blandes inn i jord eller til voksende vekster.
  • Kan også påføres med hender eller via spreder som toppdressing.
  • Innvanning etter påføring vil starte utløsermekanismen av gjødselen.

Heldekkende gjødselsystem for plen med ProTurf

ProTurf er et effektivt gjødselprogram i to deler som gir gressnæring med humuseffekt, og er utviklet sammen med ledende greenkeepere i Sør-Afrika og Sverige. Resultatet er en svært effektiv kort- og langtidsvirkende gjødsel til alle gressoverflater. ProTurf inneholder alle vesentlige makro- og mikronæringsstoffene som gresset trenger.

1-2 behandlinger per sesong, etter behov. Holder til ca. 500 kvm plen. Inneholder både humus- (DKP-flasken) og fulvinsyre (U-Cal-flasken).

  •  Pro Turf DKP brukes den første uken
  •  ProTurf U-Cal brukes den andre uke

Sammen gir dette en god, langtidsvirkende gjødsel.