Landscaper Pro er dobbeltvirkende gjødsel som inneholder tilpasset plantenæring og skaper en mer produktiv humusrik jord som trenger mindre nitrogen. Dette gjør produktene meget effektive og godt egnet for profesjonell bruk, så vel som privat. Sport & Grønt AS i Rogaland har blant annet benyttet disse produktene i flere år hos kommuner, privatpersoner og til og med på Viking Stadion.

Plenen din trenger ulik gjødsel i forhold til hvor den er i vekstsesongen, og her får du en oversikt over egnede produkt for forskjellige faser.

Landscaper Pro New Grass - vårgjødsel for etablering av plen

Landscaper Pro New Grass passer perfekt for etablering av plen. Denne varer under hele etableringsperioden på tre måneder. Teknologien Poly-S sørger for at næringsstoffene utøses i takt med plantens utvikling, basert på temperatur og vanntilgang. Poly-S fungerer slik at når fuktighet gjennomtrenger den ytre Polymermembran, utløses nitrogen og selv drastiske økninger i jord-temperatur eller fukt vil ikke skape store svingninger i nitrogenutslipp-mønsteret.

Dette sørger for jevn vekst og en sunn grønn plen; selv når groforholdene er varme og fuktige, eller tørre og kalde. Man får også mindre veksttopper som reduserer plenklipper-behovet.

Landscaper Pro Maintenance vedlikeholdsgjødsel

Landscaper Pro Maintenance brukes som påfølgende vedlikeholdsgjødsel og varer en HEL sesong, altså 5-6 måneder. For å legge ut gjødsla anbefales det å bruke små håndspredere for små arealer, og gå-bak gjødselspredere SR2000 for større områder. 

Landscaper Pro Flora - bed, hekk og trær

Denne gjødselen brukes spesielt i bed, hekk og trær.

  • Virker best når den blandes inn i jord eller voksende vekster
  • Kan også påføres med hender eller via spreder som toppdressing
  • Innvanning etter påføring vil starte utløsermekanismen av gjødselen.

ProTurf - heldekkende gjødselsystem for plen

ProTurf er et effektivt gjødselprogram i to deler som gir gressnæring med humuseffekt, og er utviklet sammen med ledende greenkeepere i Sør-Afrika og Sverige. Resultatet er en svært effektiv kort- og langtidsvirkende gjødsel til alle gressoverflater. ProTurf inneholder alle vesentlige makro- og mikronæringsstoffene som gresset trenger.

1-2 behandlinger per sesong, etter behov. Holder til ca. 500 kvm plen. Inneholder både humus- (DKP-flasken) og fulvinsyre (U-Cal-flasken).

  •  Pro Turf DKP brukes den første uken
  •  ProTurf U-Cal brukes den andre uke

Sammen gir dette en god, langtidsvirkende gjødsel.