21.03.2022 | Felleskjøpet

De fleste beskjærer buskene sine i hagen fordi de blir for store og rotete, og utfører noe som vi kaller «vaktmesterbeskjæring» ved å kutte busken i to. Dette fører til lange tynne stammer med «koster» på toppen.

Den andre mest vanlig måten som blir brukt er å klippe av årsskuddene (stusses/formes) på busken. Dette fører til at det blir nye skudd ytterst på grenene og busken vil bli tett øverst. Lyset vil heller ikke slippe inn i busken og stimulere ikke til nye vekst inni eller i bunn av busken. Derfor bør det utføres en grundigere beskjæring hvert tredje år.

 Slik beskjærer du buskene

  • Ta ut skadde, døde greiner.
  • Klippe inn de nederste greinene rundt busken slik at det kommer luft til under busken.
  • Klippe ned de eldste greinene nesten helt inn til det står igjen cirka 10-15 centimeter. Er det mange eldre greiner, kan det være lurt å la det stå igjen noen som kan tas neste år i stedet.
  • Form busken ved å klippe inn de nye greinene et godt stykke inn i busken. Husk å alltid klipp ved en ny gren, og ikke la det stå igjen tapper.

Busken skal ha en fin balanse og lik form rundt hele når du er ferdig, og busker som ønskes å beholde blomstringen på som for eksempel Brudespirea, Syrin og Gullbusk bør beskjæres rett etter blomstring.

Det kan være enklere å utføre en foryngelsesbeskjæring dersom busken ikke er blitt beskåret på mange år, altså å skjære ned hele busken til cirka 20 centimeters høyde. Det bør i så fall utføres om våren for å sikre at det ikke går frostspreng i busken.

Legg en plan for beskjæring av trær

Trær i hagen kan være en utfordring når de blir så store at de tar mye lys og kanskje også skygger for solen. Hvert snitt i treet kan endre treets vekst, og derfor skal man aldri fjerne en grein uten grunn. Vanlige årsaker til å beskjære er å fjerne døde greiner, forbedre formen og redusere risiko for at grener faller og skader folk, dyr eller bygninger. Trær kan også beskjæres for å øke tilgangen av lys og luft til indre deler av treets krone eller til bakken under.

Rutinemessig tynning vil ikke nødvendigvis forbedre treets helse, og trær danner en tett krone med blader for å produsere det sukkeret det trenger som energi for vekst og utvikling. Å fjerne bladverket gjennom beskjæring reduserer veksten og de lagrede energireservene, og kraftig beskjæring kan være en betydelig helsepåkjenning for et tre.

Ikke fjern topper av treet

Mange som har store trær ønsker å beskjære for å få mer lys, og da fjernes ofte topper eller man halverer treet. Dette er ikke noe vi anbefaler.

Å fjerne selv en enkelt grein med stor diameter, kan føre til betydelig tap av bladverk i tillegg til at det kan skape store sår som treet ikke klarer å lege. Det igjen kan føre til at vann trenger inn i treet og det kan fort danne seg råte.

Ønskes det mer lys til hagen bør treet tynnes, og om treet er blitt for stort kan det utføres en reduksjon av størrelsen av treet ved å korte inn greiner i krona.

Greiner faller ned av seg selv

Eldre trær vil få tørre greiner og treet vil slippe disse greinene selv om de ikke fjernes i tide – noe som kan komme til skade på mennesker eller gjenstander. Om treet feller store tørre greiner, viser treet tegn til at livet nærmer seg slutten eller at det er råte i store deler av stammen.

Slik beskjærer du trær

Ønsker du å ta noen greiner selv må du passe på å beskjære riktig og ikke få flengskader som er den vanligste skaden ved beskjæring. Slike skader kan lett unngås om hovedtyngden fjernes før en går i gang med å legge det endelige beskjæringssnittet. 

1130x1200-snitt-tre.jpg

Ett riktig snitt skal følge greinputen der greinen er festet til stammen. Om det skjæres riktig vil det minske sjansen for at det blir råte i såret og såret vil også gro raskere. 

Ønsker du å beskjære store trær anbefales det å ta kontakt med en trepleier eller en anleggsgartner for å gjøre jobben.