12.05.2023 | Marit Kaarstad Dahl, Felleskjøpet Agri SA

Produksjonen av fjørfe blir stadig mer profesjonalisert, og dyktige produsenter leverer høy ytelse samtidig som de ivaretar dyrevelferd og helse hos fuglene. For å hente ut fuglenes genetiske potensiale, og samtidig ha sunne dyr og ei sunn bunnlinje, er det viktig med en balansert diett som inneholder alle næringsstoffene dyra har behov for, inkludert vitaminer.

Hva er vitaminer?

Vitaminer er organiske forbindelser, det vil si de dannes av planter, bakterier eller dyr. De skiller seg fra mineraler som tilhører mineralriket og er uorganiske stoffer, oftest grunnstoffer. Vitaminer spiller en viktig rolle i alle vitale prosesser i dyret, inkludert stoffskifte, immunfunksjon og reproduksjon. Med noen få unntak kan ikke vitaminene dannes i kroppen til fuglen. Unntaket er vitamin C, som fuglene produserer fra glukose i lever, samt noe vitamin D når de utsettes for sollys.

Vitaminene er særlig viktige for fuglens ernæringsstatus, ettersom de er nødvendige for en god fordøyelse av andre næringsstoffer i fôret. Det er derfor essensielt å tilføre vitaminer gjennom fôret, og treffe på fuglenes behov for hvert enkelt vitamin. Dersom dyrene mangler et vitamin, vil det oppstå en spesifikk mangelsykdom.

Vitaminene og deres funksjon i fuglen

Vi har 13 stoffer som defineres som vitaminer, i tillegg til vitaminlignende stoffer som kolin. De deles inn i fettløselige og vannløselige vitaminer. Forskjellen i løselighet påvirker hvordan vitaminene tas opp, fraktes, lagres og skilles ut. Lagringskapasiteten er størst for de fettløselige vitaminene, det er derfor vi har øvre grense som er tillatt å tilsette til fôret for disse, så vi unngår forgiftning ved overdosering over tid.

Fettløselige vitaminer

A, D, E og K er fettløselige vitaminer. I tarmen tas disse opp ved tilsynelatende like mekanismer som fettstoffer, eller lipider. De kobler seg sammen med andre lipider, og tas opp gjennom tarmveggen. Opptaket av de fettløselige vitaminene er avhengig av et godt fettopptak, og riktig mengde fett i fôret. Balansert tilsetning er en nøkkel, da enkelte vitaminer konkurrerer om opptak i tarmen.

Vitamin

Hovedfunksjon

Noen mangelsymptomer

A

Essensiell for normal vekst, syn, reproduksjon og vedlikehold av epitelceller (‘våte overflater’).

Blindhet, dårlig vekst, nedsatt eggproduksjon, redusert immunrespons og økt risiko for infeksjoner.

D

Regulering av kalsium og fosfor- metabolismen. Regulerer beinmineralisering og dannelse av eggeskall.

Deformerte bein, rakitt, dårligere eggeskall, redusert klekkbarhet, muskelsvekkelse

E

Essensiell for reproduksjon, nerve-, muskulært- og immunsystem. Viktig antioksidant for å motvirke oksidativt stress i fuglen.

Crazy chic disease, muskeldystrofi

K

Koagulering av blod, co-enzym i beinmineralisering og dannelse av protein

Redusert blodkoagulering, blødninger, blodmangel, beinutfordringer.

Vannløselige vitaminer

Vannløselige vitaminer fra fôret tas opp i tynntarmen. Noen av B-vitaminene dannes i varierende grad av mikroorganismer i tykktarmen. Siden de vannløselige vitaminene ikke kan lagres i kroppen, med unntak av B12, er det nødvendig med et konstant inntak for god helse og ytelse hos fuglene. Denne gruppen med vitaminer regulerer fuglens metabolisme av proteiner, fett og karbohydrater. Flere av disse er involvert i samme mekanismer i kroppen, derfor vil mangel av ett B-vitamin øke behovet av et annet.

Vitamin

Hovedfunksjon

Noen mangelsymptomer

B1

Karbohydratomsetning

Tap av appetitt, ‘stjernekikkere’, manglende evne til å stå, lammelser

B2

Energiomsetning

Redusert fôropptak og vekst, redusert opptak av enkelte mineraler, redusert eggproduksjon,

B6

Aminosyrefordøyelse

Dårligere vekst, hudbetennelse og dårligere fjørdrakt, blodmangel, bukvattersott, redusert klekkbarhet

B12

Proteinomsetning og syntese av blod

Redusert vekst, dårligere fjørsetting, dårlig fjørdrakt, redusert klekkbarhet og svake bein

Biotin

Fettsyreomsetning og energiomsetning

Fertilitetsutfordringer, ‘skjøre’ fjær, tråputesår, misdannet nebb

Folsyre

Amino- og nukleinsyrefordøyelse

Anemi, skader på skinn, dårligere fjørdrakt, misfarging av fjær, redusert verp og klekkbarhet

Niacin

Energiomsetning

Redusert vekst og fôreffektivitet, redusert verp og klekkbarhet.

Pantotensyre

Fettomsetning og energikonvertering

Hudlidelser på beina, ‘skjøre’ fjær, redusert eggproduksjon, skittengul farge på lever, redusert produksjon av antistoffer.

Vitaminer i fôret

Det er bred enighet om at vitaminer skal tilsettes fôret. Vitaminer er sensitive for lys, varme, oksygen og trykk, som alle er forhold fôrmidlene blir utsatt for i fôrproduksjonen. Det er derfor vanlig å se bort fra råvarenes vitaminbidrag når vi tilsetter vitaminer til fôret. Unntaket her er fiskemel som er svært rikt på vitamin A, og tas med i beregningen. Vitaminene vi tilsetter må ha god stabilitet og høy biotilgjengelighet, så vi sikrer at fuglene klarer å nyttiggjøre seg disse essensielle næringsstoffene.

Behovet for vitaminer er ikke statisk, men er påvirket av en rekke forhold som art, hybrid, ytelse og produksjonssystem, i tillegg til helsetilstanden til flokken. Det finnes flere ulike anbefalinger for rett vitaminnivå; fra avlsselskap, vitaminprodusenter og forskningsinstitutter. Disse er satt basert på forsøk på forskningsstasjoner, og tar ikke høyde for sykdom i flokken eller stress. Stress i flokker er ikke uvanlig, og vil påvirke næringsbehovet til fuglene og deres evne til å ta opp næringsstoffene. I praksis hensyntar ernæringsspesialistene våre stress og andre økonomiske viktige aspekter ved formulering av fôret, men er det en vedvarende tilstand med lavere fôropptak er det alltid smart å ta en prat med din fôrrådgiver.

Fôropptaket er selvsagt en hjørnestein i god ernæring, og er nøkkelen til produktivitet og effektivitet, men også helt nødvendig for helse og dyrevelferd, og ikke minst kvaliteten på næringsmidlene dyra produserer. Sunnere dyr produserer sunnere næringsmidler, og ei sunnere bunnlinje.