17.10.2017 | Felleskjøpet

K2 EasyFeed er konstruert og bygget for automatisk utfôring av silo, rundballer og firkantballer. Maskinen passer med de fleste typer grovfôr, også frossen-fôr.

Styring av EasyFeed-system 

Driftsikkerhet og fleksibilitet er høyt prioritert i EasyFeed-styringen. Selve displayet er mobilt, og har kontakt med styreskapet via radiosignal. Dermed kan displayet plasseres der en ønsker, enten inne på kontoret eller andre egnede plasser. Det er lagt stor vekt på at funksjonene i EasyFeed-styringen skal være enkle. De skal også dekke behovet for å kunne fôre automatisk i de aller fleste typer fjøs; både sau, geit, okse, ammeku og melkeku.

  • 10 grupper med 12 starttider pr. gruppe
  • Individuell fôrmengde for hver gruppe
  • Mobilt touch display for enklere betjening av maskin
  • Kan kontrollere to fyllekilder, en grovfôr og en kraftfôr
  • Fyllekilde kan være rundballemagasin, FeedHopper eller FeedMixer
  • Kan styre maskin, takdrift, sideutmater og børster
  • Kan utstyrer med kraftfôrautomat

K2 EasyFeed virkekemåte

Virkemåten til K2 EasyFeed er meget enkel. En starter med å dele fjøset opp i ønsket antall  fôringsgrupper. Deretter legger en inn ønsket mengde til hver gruppe, og til slutt hvor mange startider en ønsker på denne gruppen. Derfra styrer EasyFeed resten.

Det er to måter å styre EasyFeed til å gi ut rett fôrmengde til hver gruppe: Enten ved å regulere hastigheten på løpekatten, eller å programmere hvor mange ganger maskinen skal gå frem og tilbake på gruppen. Dette er en enkel og sikker måte å sørge for at det alltid ligger fôr foran dyrene - først da oppnår en appetittfôring. En kan også velge å fôre noen grupper manuelt. Da går en inn i styringen og markerer de grupper en vil fôre, og maskinen tar seg av resten.

Ønsker du ytterligere informasjon, samt se på løsninger som er skreddersydd for deg og din driftsbygning? Ta kontakt med en av våre selgere.