28.02.2023 | Ingrid Strømstad fagsjef

Proteinbehovet øker også i denne tida.

Det er jo ønske om ei problemfri lamming, med lav lammedødelighet og god tilvekst på lamma som er «driveren». For å lykkes best mulig må en ha kontroll på innsatsmidlene som grovfôrkvalitet og styre mengden kraftfôr til søyas behov. På den måten unngår en underdekning av energi og protein noe som påvirker flere ting. Størsteparten av juret utvikles denne tida. Dårlig jur-utvikling går ut over melkeytelsen, og råmelkskvaliteten påvirkes også av fôring i denne perioden. Underfôring kan også gi økt risiko for dødfødsel og lavere lammevekter, og vi skal også være obs på sykdom som søya kan få ved feilfôring, som ketose og mjølkefeber.

De fleste sorterer inn flokken ved fostertelling. Deler inn etter hold og antall foster. Hvor mange grupper som er praktisk mulig vil avhenge av buskapsstørrelse og driftsmetode. Da er det lettere å styre kraftfôrmengden, for å fôre mest mulig riktig Dette er både økonomisk riktig og gir best mulig helse på søye og lam.

Energibehovet til ei søye for vedlikehold er ca 1 Fem. For at søyene skal få tilført ekstra energi i høgdrektighetsperioden er det nesten alltid behov for kraftfôr i tilegg til grovfôr. Mengden kraftfôr som behøves avhenger av grovfôret og dets energiinnhold. Grovfôr høstet ved skyting har høg energi konsentrasjon og gir også et høyere fôropptak enn grovfôr som er høstet rundt skyting og nærmere blomstring. I tabellen under kan dere se anslått grovfôropptak ved ulike høstetidspunkt, og også søyas behov ved ulike antall foster. Gradvis tilvenning av kraftfôr er nødvendig for at vomma skal tilpasse seg større mengder karbohydrater.

imagetsb7i.png

Hvilke kraftfôr skal jeg velge?

Formel Sau som kraftfôr til sauen er en av vår eldste Formel blandinger. Men den og de andre kraftfôrblandingene er årlig inne til oppgradering for å lage en ny og bedre versjon. Ny forskning blir vurdert, og tatt i bruk der det er hensiktsmessig for å alltid ha et kraftfôr som er optimalt. Vi har i de siste årene økt innholdet av både E- vitamin og metionin i våre blandinger. Dette er begge viktig tiltak for å bedre søyas helse, og sikre mindre dødfødte lam. Vi benytter også organisk selen i vårt sauekraftfôr. Norge har lavt innhold av selen i grovfôret, derfor er dette et viktig mikromineral å tilføre gjennom fôret. Sammen med E-vitamin bidrar dette også til livskraftige lam. Organisk selen gir en noe bedre overføring fra mor til lammet via melka, enn uorganisk selen.

Vi har et bredt sortiment til sau der vi tilstreber oss å treffe kundens ulike behov. God kjennskap til produktene gjør det lettere å velge riktig til din produksjon. Tabell 1 gir en oversikt som kan hjelpe dere i valg av rett produkt til ditt driftsopplegg.

Til lamma anbefaler vi Formel Lam. Et nyfødt lam er ingen drøvtygger, og det er derfor viktig at kraftfôret som de får har «litt ekstra». Vårresepten til Formel Lam inneholder blant annet C-vitamin og jern. I tilegg har den litt høyere proteininnhold enn høstresepten for å gi lamma en god start.

I år ser vi økning i råvarepriser. Både protein, men også vitaminer, mineraler, fett og andre ingredienser gir økte kraftfôrpriser. Det er derfor ekstra viktig vi benytter rett type og mengde kraftfôr. Kjenner du til grovfôrets innhold av protein og energi kan du velge rett produkt og mengde for best økonomisk resultat. En grovfôranalyse gir deg svar på hvor mange kg fôr søya må spise for å få en Fem, og også om grovfôret har ønsket protein innhold. Kraftfôr type og mengde bør alltid tilpasses grovfôret og vommas funksjon. Flere tildelinger gjennom døgnet, spesielt ved høge kraftfôrmengder, gir mer stabil pH i vom og bedre utnytelse av både grovfôr og kraftfôr.

For mer informasjon om de ulike produktene, både kraftfôr som kan benyttes i fri tilgang, og kraftfôr som bidrar til høg mjølkeproduksjon, les i vår fôringsveileder for sau eller besøk vår Formel side

Bruksområde Formel kraftfôr til søyer

XXXX = Kraftfôret er spesielt godt egnet til dette
XXX   = Godt egnet
XX     = Kan brukes
0       = ikke tillatt

Kraftfôr

Godt grovfôr moderat lammetall

Svakt grovfôr

Moderat lammetall

Middels /godt grovfôr

Høgt lammetall

Ved fri tilgang av kraftfôr etter lamming

Støttefôring på tidlig beite

Ønske om soyafri fôring

Økologisk produksjon

Formel Sau

XXXX

XXX

XXX

 

XX

 

     0

Formel Sau Ekstra

 

XXXX

XXXX

 

 

 

     0

Formel Sau Intensiv

 

 

 

XXXX

XXX

 

     0

Formel Linnea Sau

XXXX

XXX

XX

 

XX

XXXX

     0

Formel Grov

XXX

XXX

XX

 

XXXX

 

     0

Natura Sau

XXXX

XXX

XX

 

 

 

XXXX

Tabell 1