03.01.2024 | Felleskjøpet

Låg-drektighetsperioden

Dette er perioden fra paring til seks uker før lamming. Dyras energibehov er tilpasset søyas behov for vedlikehold og vekst, og fosterveksten er på et lavt nivå. I saueflokken vil det være dyr med ulike behov. Fra de unge dyra med ekstra energi behov til vekst, til den voksne søya som har tatt godt for seg i matfatet og har et vel «godt hold». Sum energibehov til søya uansett alder er rundt regnet 1 Fem pr. dag. Hoved-fôret skal være grovfôr, derfor er det viktig å vite hvor mye grovfôr søya spiser. Deretter kan en vurdere mengden kraftfôr til støttefôring.

«En runball er ikke en rundball»

For best mulig kontroll på fôropptak i egen besetning kan det være greit å ta en grovfôranalyse som gir deg svar på blant annet tørrstoff og energi- innhold i fôret. Da er det greit å regne ut hvor mange fôrenheter det er i dine rundballer, og på den måten danne seg et bilde av energi opptak til søyene. Hold-vurdering er fasiten, så følg opp med jevnlig kontroll.

Som vi ser i denne tabellen er det store forskjeller på grovfôr sjøl om det er høstet på omtrent samme tid, og variasjoner på rundt 50 Fem eller mer i en rundball er ikke uvanlig.

 

Eksempel på fôrmiddel

Fem/ kg TS

TS%

Kg fôr/ Fem

Vekt RB

Fem/ RB

Tørt fôr god kvalitet

0,92

35

2,0

650

209

Tørt fôr bra kvalitet

0,85

35

3,4

650

193

Tørt fôr middels kvalitet

0,75

35

3,8

650

171

Bløtt fôr god energi

0,90

22

5,1

900

182

Bløtt fôr svak energi

0,75

22

6,1

900

149

Grovfôret suppleres med kraftfôr etter behov

Der søyene har et opptak under dyrets behov, eller holdet er lavt, bør fôrrasjonen suppleres med kraftfôr. Vi har flere produkter som kan benyttes. Formel Sau er et godt kraftfôr som kan benyttes hele året til søya. Formel Sau er tilpasset søyas energi og protein behov gjennom vinteren, det har høgt innhold av norske karbohydrat råvarer. Formel Linnea Sau som er uten soya og palmefett og har en høy andel norske råvarer. Begge disse to er velegnet kraftfôr i hele denne vinterperioden. For de som har økologisk produksjon benyttes Natura Sau.

Påsettlam har et lavere grovfôropptak enn voksen søye, og har stort sett alltid behov for ekstra energi i form av kraftfôr. Gi ca 0,2-0,5 kg pr dag avhengig av hold og grovfôrkvalitet.

Fôring med lite grovfôr

I områder der det er lite grovfôr kan det være behov for noe rasjonering av grovfôret, og da er det viktig at de får et kraftfôr med tilstrekkelig fiber for å ha ei velfungerende vom. Formel Sau Intensiv bør da benyttes. . Uansett om denne blandingen har et høyere fiberinnhold enn annet kraftfôr så er det viktig at dyra får et minimum av grovfôr slik at vomma fungerer. Det bør være minst 50 % grovfôr av normalfôring målt på TS nivå.

Velfungerende vom viktig

Vi skal alltid huske på at drøvtyggeren er avhengig av ei velfungerende vom. Grovfôret kan ha ulikt innhold av fiber. Fiber som er veldig viktig for drøvtygging. For å få et optimalt grovfôropptak trenger dyra appetittfôring på grovfôr. Det vil si at vi må tillatte litt fôr-rester. Sauen sorterer ut «godsakene» så viktig fiber kan bli liggende igjen på fôrbrettet. Kuttet fôr reduserer utfordringer med sortering. Den hygieniske kvaliteten på grovfôret vil også bety mye for opptaket. Lite fiber og lågt grovfôropptak kan gi utfordringer med vom-funksjonen om kraftfôrmengden blir høye. Vi anbefaler da å tildele kraftfôret flere ganger gjennom døgnet. Gi maks 0,3 kg / tildeling. Et annet hjelpemiddel er Pluss Vomstabil. Dette er et produkt som inneholder gjær og bufferstoffer, dette bidrar også positivt for å oppnå ei velfungerende vom.

Husk alltid å gi tilskudd av mineraler og vitaminer når det fôres lite kraftfôr

Når søya får under 0,5 kg kraftfôr, er det viktig å tilføre ekstra vitaminer og mineraler. Benytt et produkt som tilfører både makro og mikromineraler i tillegg til vitaminer. Felleskjøpet har flere Pluss produkter til sau som har et «Totalstempel» det vil si de inneholder alle de viktige mineraler og vitaminer som dyra trenger. For de som har spesielle utfordringer med mjølkefeber anbefaler vi Pluss Sau Magnesium-rik, ellers kan et av de andre total produkter benyttes. Pluss Sau, Pluss Sau Mineralbøtte og Pluss Sau Mineralstein. Vi har også økologisk godkjente produkter som Natura Minovit Sau og Pluss Sau Mineralbøtte natur. Våre Pluss saltstein- produkter vil ikke gi tilstrekkelig dekning av de viktige makro og mikro mineraler i en slik fôringssituasjon, da saltstein o hovedsak inneholder salt.

Høgdrektighetsperioden

De siste 6 uken i drektigheta er det vi kaller høgdrektighetsperioden. I denne perioden øker søyas energibehov, og det er viktig å følge opp med økt energitilgang. 70 % av fosterveksten er i denne tida. Ved å bruke det beste grovfôret nå, øker sjansen for at alle dyr får større dekning av sitt energibehov. Grovfôret bør ha høg energi konsentrasjon- og proteininnhold. Et velgjæret grovfôr med god fortørking gir best resultat. Som figur 1 viser er kraftfôrbehovet avhengig av antall foster, og grovfôrets energi innhold.

Fôr-endringer, skal alltid skje gradvis. Når vi går fra en fiberrik grovfôrrasjon til mer kraftfôr i rasjonen, bør dette gjøres over 10-15 dager for å unngå appetittsvikt og sykdom. Kraftfôr inneholder mer stivelse og vom-mikrobene trenger tid på tilvenning. Endringer i fôringa må derfor skje i god tid før lamminga. Søya bør ha samme grovfôr de siste 6 ukene før lamminga, og under lamming.

Figur1: Søyer med mer enn to foster har ekstra behov for E-vitaminer, dette bidrar til å forebygge dødelighet på lamma. Til denne gruppen anbefaler vi Formel Sau Ekstra den har et ekstra høgt E- vitamin innhold. Formel Sau Ekstra har også et høgt aat innhold som sikrer god mjølkeproduksjon. Andre Formel sauekraftfôr kan også benyttes. Formel Sau har også et høgt innhold av E-vitaminer. Om det da ønskes ytterligere tilførsel av E-vitaminer kan det benyttes Pluss E- vitamin konsentrat.